Премини към основното съдържание

Изпитни сесии

График на зимна изпитна сесия на учебната 2020 г. – 2021 г.

 

График на изпитна сесия за специалност „Право“ (редовно и задочно обучение) – може да видите целия график тук

 

График за I курс – може да видите тук.

График за II курс – може да видите тук.

График за III курс – може да видите тук.

График за IV курс – може да видите тук.

График за V курс – може да видите тук.

 

График на изпитна сесия за специалност „Международни отношения“ - може да видите целия график тук

 

График за I курс – може да видите тук.

График за II курс  –  може да видите тук.

График за III курс – може да видите тук.

График за IV курс  – може да видите тук.

 

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График -  ликвидационна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График -  поправителна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - поправителна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ВТОРА РЕДОВНА ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График - изпитна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - изпитна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График - изпитна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - изпитна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПУБЛИЧНО ПРАВНИ НАУКИ

15.06.2020 г. - 8:00 ч. (писмен изпит)

16.06.2020 г. - 8:00 ч. (устен изпит)

Информация за явяващите се (линк)

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Резултати II курс

Резултати на условно записани в III и следващи курсове

Резултати от второ редовно явяване на 30 август 2020 г.

Резултати от поправителен изпит от 13 септември 2020 г. 

 

 

 

Parent
Образование