Премини към основното съдържание

Академичен календар

Учебна година 2021/2022

 

ЗАПОВЕД № РД 19-279 / 23.07.2021 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2021/2022 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

Продължителност

Свободни от учебни занятия дни

Сесия

Редовно обучение
01.10.2021 г. - 21.01.2022г.
15 учебни седмици

25.11.2021 г. - Патронен празник

08.12.2021 г. - Студентски празник

от 24.12.2021 г. - 03.01.2022 г.
Коледни и Новогодишни празници

24.01.2022 г. - 18.02.2022 г.

Задочно обучение
Очни занятия
07.09.2021
г. - 30.09.2021 г.

от 08.11.2021 г. до 03.12.2021 г.
от 03.01.2022 г. до 21.01.2022 г.

II. Летен семестър

Продължителност

Свободни от учебни занятия дни

Сесия

Поправителна
сесия

Редовно обучение
21.02.2022 г.- 10.06.2022 г.
15 учебни седмици

03.03.2022 г. - Официален празник

21.04 - 26.04.2022 г. - Великденски празници

01.05.2022 г.- Официален празник

06.05.2022 г. - Официален празник

24.05.2022 г. - Официален празник

13.06.2022 г. - 08.07.2022г.

от 29.08.2022 г. до 23.09.2022 г.

Задочно обучение
Очни занятия
24.01.2022
г. - 18.02.2022 г.

от 21.03.2022 г. до 08.04.2022 г.

от 20.06.2022 г. до 08.07.2022 г. 

от 29.08.2022 г. до 23.09.2022 г.

 

Откриването на учебната 2021/2022 г. ще се проведе на 01 октомври 2021 г.

С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС "магистър" след висше образование.

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/

 

 

Parent
Образование