Премини към основното съдържание

Държавният изпит по наказателноправни науки се отлага

Уважаеми колеги,

На проведеното днес извънредно заседание на Факултетния съвет на ЮФ беше взето решение държавният изпит по наказателноправни науки (поправителна сесия), насрочен за 22 - 24 март 2021 г., да бъде отложен, поради усложняване на епидемичната обстановка и заявената невъзможност за участие в изпита на голяма част от членовете на назначените със заповед на ректора на СУ № РД-21-55/15.03.2021 г. държавни изпитни комисии.

Ако епидемичната обстановка позволява държавният изпит ще бъде организиран в седмицата между 17.05.21 г. и 21.05.2021 г.