Премини към основното съдържание

Писмен държавен изпит по Наказателноправни науки

Студентите, допуснати до писмения държавен изпит по Наказателноправни науки, който ще се проведе в сградата на Ректората на СУ на 17 май 2021 г. от 08:00 часа, се регистрират за участие в изпита по следния график:

ауд. 272 - от ф. № 59213 до 61062 вкл.

Забележка: от 7,15 до 7,35 влизат номера от 59213 до 60430, а от 7,35 до 7,55 влизат всички останали.

ауд. 292 - от ф. № 1284 до 1290 вкл.

от ф. № 7492 до 8605 вкл.

от ф. № 55378 до 59177 вкл.

Забележка: При влизане в сградата на СУ и по време на изпита се спазват всички противоепидемични мерки по заповед на Ректора РД 19-343 от 16.09.2020г.