Премини към основното съдържание

БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РИМСКО ПРАВО И РИМСКОПРАВНА ТРАДИЦИЯ “SOCIETAS PRO IURE ROMANO”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ и

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ НА БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Уважаеми колеги, 

За пореден път Балканската асоциация по Римско право и римскоправна традиция „Societas pro iure romano“ (SIR), създадена през 2016 г. в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по проекта IUS ROMANUM, организира съвместно с Центъра за юридически науки на Бургаския свободен университет и ви кани на  Шеста международна научна конференция на SIR на тема: „MARE NOSTRUМ“, която ще се проведе на 10 септември от 9.30 ч. онлайн на  https://us02web.zoom.us/j/86708323268. Всички материали за конференцията се намират на http://iusromanum.info/2021/09/05/mare-nostrum-materials/.

Освен докладите на живо можете да проследите и презентациите в интернет на  https://www.youtube.com/channel/UCY8LQWHoveiyrdLVKYBMjQA. Представените доклади и статии от конференцията ще бъдат издадени в списанието IUS ROMANUM 2/ 2021 г.

Програма на конференцията

Списък с участници с резюмета на заявените изказвания.

 

Mare Nostrum