Премини към основното съдържание

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ И КАТЕДРА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

 

П О К А Н А

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

„РЕФОРМАТА В АДМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗВАНЕ ОТ 2020 Г.“

 

дата на провеждане 17 май (понеделник) 2021 г.

По повод проведената през 2020 г. реформа в областта на административното наказване, имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема „Реформата в административното наказване от 2020 г.“, организирана от катедра „Административноправни науки“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет. 

Конференцията ще се проведе на 17 май 2021 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, Ректорат, бул. „Цар Освободител” № 15, Конферентна зала (вход от ул. „Шипка”, ІІ етаж). В случай, че развитието на епидемиологичната обстановка не позволява присъственото провеждане, конференцията ще се проведе в платформата Zoom.

Участниците, които предварително са заявили желание за представянето на експозе на доклада или на научното съобщение по време на конференцията, ще имат възможност за представяне в рамките от 3 - 5 минути.

Всички доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани в сборник.

Срокове:

За заявяване на участие – 29.04.2021 г. (петък)

За представяне на докладите и научните съобщения – 25.06.2021 г. (петък)

Регистрационна форма

Изисквания за докладите и научните съобщения