Skip to main content
За ползването на сайта

За ползването на сайта

Search
За ползването на сайта
  
 

Драги студенти,

От началото на учебната 2007/2008 г. всички редовно записани студенти в Юридическия факултет от всички специалности и форми на обучение може да използват:

 • Достъп до правни информационни системи от аудиториите на Юридическия факултет
  • Програмата "Shortcuts за Апис и Сиела" (вж. дясната част на тази страница) създава shortcuts на десктопа на личния компютър за съответните информационни системи. Компютърът Ви трябва да е свързан към безжичната мрежа на Юридическия факултет както при стартиране на програмата, така и при стартиране на съответната информационна система. Вижте обхвата на безжичната мрежа. Устройствата за свързване към тази мрежа имат имена, започващи с "UF-", например "UF-272Aud". При стартиране на програмата е необходимо да въведете името и паролата си, като за име използвате law\99999, където 99999 е Вашият факултетен номер или username (за преподаватели и служители).
 • Собствено име и парола за достъп до сайта на факултета
  • достъпът става чрез:
   • име:       факултетен номер
   • парола:  ЕГН
  • смяна на паролата може да бъде извършена тук (чрез линка "Смяна на парола" вляво по средата)
 • Електронна поща
  • достъп на адрес http://mail.law.uni-sofia.bg
   • име:      факултетен номер
   • парола: EГН
  • пощенската кутия има адрес, образуван от факултетния номер, напр. 01234@law.uni-sofia.bg
  •  
 • Собствен сайт
  • създаване:
   • необходимо е да се идентифицирате чрез факултетен номер и парола. Това става чрез линка Sign In (или Регистриране), който се намира в горната дясна част на всяка страница;
   • използвайте линка My site (или Моят сайт), който се показва на същото място;
   • в процеса на създаване изберете езика, на който ще се изписват надписите в сайта (български или английски);
  • след създаването на сайта следвайте инструкциите за добавяне на съдържание в него.
 • Всеки може да има достъп до общите части на личните сайтове чрез:
  • кликване върху име - автор на съобщение, текст и пр. в общия сайт;
  • изписване на адреса http://www.law.uni-sofia.bg/personal/ФакултетенНомер
  • личен сайт е достъпен, само ако предварително е бил създаден от собственика;
  • при достъп до чужд личен сайт следва да се идентифицирате със собственото си име и парола.
 • Социална мрежа за всеки курс и всяка група
  • всеки курс има собствен сайт, в който студенти и преподаватели може да обменят съобщения; 
  • показано е примерно съдържание на сайт на група със индивидуализирана програма, място за съобщения и пр.

 

 Да запазим академичното съдържание на факултетния сайт

и личните сайтове!

 
 

 Правни информационни системи

Shortcuts за Апис и Сиела.vbs
Shortcuts за Апис и Сиела

 Сайтът за преподаватели и служители

Групови пощенски адреси

 Вашите мнения за сайта

Вашите мнения и предложения за развитие на сайта
3