Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  

 Специалност "Право"

collapse Курс : 1 ‎(12)
collapse Курс : 2 ‎(14)
collapse Курс : 3 ‎(13)
collapse Курс : 4 ‎(17)
collapse Курс : 5 ‎(23)

 Специалност "Международни отношения"

collapse Курс : 1 ‎(12)
collapse Курс : 2 ‎(10)
collapse Курс : 3 ‎(15)
collapse Курс : 4 ‎(9)
 
 

Previous Image Pause Next Image
Годишни награди за студенти-юристи за реферат „Справедливият съдебен процес”

В навечерието на 22 ноември – професионален празник на българските адвокати, Висшият адвокатски съвет обяви годишните награди за студенти-юристи за написване на реферат на тема „Справедливият съдебен процес”. Награда за първо място – на Андон Петков Добчев – студент в V курс на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Пълното съобщение може да се намери в сайта на ВАС.Previous Image Pause Next Image

 Сто години административно правораздаване

 На 17.10.2013 г. Върховният административен съд и Юридическият факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" организираха научна конференция по повод 100 години от началото на административното правораздаване в България. На конференцията бяха представени 32 доклада от представители на на различни юридически факутети и съдии, които ще бъдат публикувани с в юбилеен сборник. Адв. Ивайло Дерменджиев обяви и две награди за издръжка на студент с отличен успех от изпитите по административно право и за есе по проблеми на административното право.
Previous Image Pause Next Image

 Наши студенти покориха Арарат и Елбрус


Previous Image Pause Next Image

 Споразумение за обновяване на 272 аудитория

Previous Image Pause Next Image

 Промоция на Випуск 2012

Previous Image Pause Next Image

 Делегация на Съда на Европейския съюз в ЮФ

Previous Image Pause Next Image

 Честване на 120-годишнината на ЮФ

Previous Image Pause Next Image
 

 Съобщения

collapse Вид : 1. Много важни ‎(3)
Писмен даржавен изпит по публичноправни наукиNew
Общо събрание на Юридически факултет
Акредитация на Юридически факултет
collapse Вид : 2. Учебни - администрация ‎(11)
Програма BG09New
График за български и европейски стипендии в Юридически факултетNew
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност "Право"
Резултати от проведения конкурс за студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ + за 2015/2016 уч.год.
Държавен изпит за студентите от специалност "право"-поправителна сесия
Международни учебни програми
Конспекти за държавни изпити-специалност "Право"
Указания от отдел "Студенти"
Заявка за изпитен протокол
На вниманието на студенти-прекъснали и записани условно
Правила за изборни дисциплини
collapse Вид : 4. Научни прояви ‎(4)
Представяне на сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков
Конференция "Глобалното управление и неговите ефекти върху държавата и правото"
В памет на нашия незабравим колега Тео Пиперков
Научно-практическа конференция „Предизвикателствата пред трудовото законодателство“
collapse Вид : 5. Кръжоци ‎(1)
Сбирка на Кръжока по римско право
collapse Вид : 6. Други ‎(4)
Награди от Висшия адвокатски съвет
Международна парламентарна стипендия IPS 2015
Стипендии на Министерство на образованието и науката
Стипендии на DAAD