Skip to main content
Web администратори

Web администратори

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Web администратори  

Юридически факултет > Web администратори

 

Служител от администрацията на факултета

въвеждане на административна информация

Фирма по договор

 

хардуер,

мрежово оборудване и мрежов софтуер,

базов софтуер – операционни системи,

електронна поща,

правни информационни системи.

 

проф. д.ю.н. В.Кискинов

kiskinov@law.uni-sofia.bg

базов софтуер;

системи за управление на бази данни;

Active Directory;

софтуер за сайта;

сървър за издаване на удостоверения за електронни подписи;

виртуални компютри за всеки студент и преподавател;

 

проектиране, създаване, поддържане и развитие на сайта;

публикуване на информация за научни прояви в ЮФ;

регистрация преподаватели и на новозаписани студенти в сайта на факултета;

публикуване на научно и учебно съдържание в сайта на факултета;

 

 
 

Уважаеми колеги,

Всички предложения за развитие на сайта, за премахване на недостатъци, за добавяне на информация и други подобни, изпращайте на адрес kiskinov@law.uni-sofia.bg. Всяко писмо ще получи отговор.

 проф.Кискинов