Skip to main content
Системно право

Системно право

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  

Юридически факултет > Нашите студенти > Системно право

Уважаеми колеги, изпълнението на текущи задачи и курсови работи показа необходимостта от уеднаквено създаване и запазване на отношения между норми, понятия, правни субекти. Ето защо тук се предлагат правила за стандартизирано представяне на юридически структури.

 Модели и примери

collapse Вид : 1. Нормативни структури ‎(6)
collapse Вид : 2. Юридически актове ‎(2)
collapse Вид : 4. Правни понятия ‎(1)

 

Съкратените наименования са представени от Сиела. Целта е да се постигне стандартизация при създаване на юридически структури, цитиране на актове и препращания към техните текстове.

 

 Съкратени наименования

expand Вид : 1. Конституции ‎(1)
expand Вид : 2. Международни актове ‎(23)
expand Вид : 3. Кодекси ‎(21)
expand Вид : 4. Закони ‎(660)
expand Вид : 5. Укази ‎(4)
expand Вид : 7. Правилници ‎(726)
expand Вид : 8. Наредби ‎(322)
expand Вид : Други ‎(35)
expand Вид : Тарифи ‎(38)

 Връзки между структури

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Коментар
There are no items to show in this view of the "Връзки между структури" list.
 
 
Системно право

 Стандарти

Стандартизирано представяне на юридически структури.pdf
Стандартизирано представяне на юридически структури

  

Всеки може да заяви намерение за създаване на юридическа структура с общо предназначение.

Като предоставя за общо ползване работата си, авторът се съгласява тя да бъде развивана и допълвана от други при запазване на данни за личните приноси.

Създаване на нови юридически структури от колеги, които не са регистрирани в сайта на Юридическия факултет, става чрез регистрация по заявка, изпратена на адрес 

ip@law.uni-sofia.bg