Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Юридически факултет > Нашите студенти

 

В хода на обучението нашите студенти изпълняват теоретични и приложни задачи. Резултатите понякога надхвърлят поставените цели и имат значение за преподаването и изучаването на правото и правните науки. Само част от тези резултати стават известни чрез конференции, състезания и други прояви.

Сайтът има за цел да запознае обществеността със значими приноси на нашите студенти. 

 

 Образуване на общо правило от съдебно решение

 
  
  
Общо правило
  
expand Учебна година : 2017/2018 ‎(13)
expand Учебна година : 2016/2017 ‎(11)
expand Учебна година : 2015/2016 ‎(17)
expand Учебна година : 2014/2015 ‎(7)
expand Учебна година : 2013/2014 ‎(20)
expand Учебна година : 2012/2013 ‎(4)
 
 

 

Уважаеми колеги преподаватели и студенти,

Изпращайте предложения за включване на студентски приноси на адрес ip@law.uni-sofia.bg

 

 

 Обсъждания