Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
View: 
      Items Last Modified

  Document Libraries

Documents Documents  This system library was created by the Publishing feature to store documents that are used on pages in this site.  0 8 years ago
Images Images  This system library was created by the Publishing feature to store images that are used on pages in this site.  0 8 years ago
Pages Pages  This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.  0 8 years ago
Правила Правила    1 7 years ago
Стипендии Стипендии    1 7 years ago

  Picture Libraries

There are no picture libraries.

  Lists

Workflow Tasks Workflow Tasks  This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.  0 8 years ago

  Discussion Boards

There are no discussion boards.

  Surveys

Проучване за качеството и съдържанието на учебните програми на Юридическия факултет Проучване за качеството и съдържанието на учебните програми на Юридическия факултет  Здравейте, благодарим Ви за участието в нашето проучване! То е част от проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, изготвено от и за Юридическия факултет на Софийския университет. Целта на проекта и на проучването, е да установи качеството и съдържанието на учебните програми на ЮФ и компетентността и квалификацията на специалистите – юристи, завършили този факултет. На база на анализа на резултатите ще се разбере, дали подготвените кадри отговарят на нуждите на бизнеса и са адекватни на пазара на труда. Ето защо, вашите отговори и неподправено мнение, ще бъдат от голяма полза за нас. Отговорите, които давате, трябва да се отнасят само за юристи, завършили СУ.  2 6 years ago

  Sites and Workspaces

SharePoint Site Докторантури  4 years ago
SharePoint Site Магистърски програми  3 years ago
SharePoint Site Програма ЕРАЗЪМ +  2 years ago
SharePoint Site Следдипломна специализация  5 years ago
SharePoint Site Специалност "Международни отношения"  5 years ago
SharePoint Site Специалност "Право"  4 years ago
SharePoint Site Съвместна програма с Кеймбридж  7 years ago
SharePoint Site Център за продължаващо обучение  5 years ago
SharePoint Site Юридическото образование по света  7 years ago

  Recycle Bin

Recycle Bin Recycle Bin  Use this page to restore items that you have deleted from this site, or to empty deleted items. 0