Skip to main content
Съвместна програма с Кеймбридж

Съвместна програма с Кеймбридж

Search
Съвместна програма с Кеймбридж
Начална страница
  
 

 

ДИПЛОМА- ВЪВЕДЕНИЕ В АНГЛИЙСКОТО ПРАВО И ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Въведение

Създаден през 1995г. в сътрудничество с редица Полски университети, курса дава възможност на студентите да се запознаят с основните принципи на Английското право и на Правото на Европейския съюз и неговите институции. Студентите изучават тези предмети извън университетската програма.

Университета в Кембридж и Института за Продължаващо Образование

Университета в Кембридж, заедно със съставящите го колежи, е международно известен център за обучение по основните академични дисциплини. Института за Продължаващо Образование предоставя възможност на завършили в Кембридж и други учебни заведения, да учат на университетско ниво на база на съкратен план.

Цели

Да предоставя материали за  дистанционно обучение, подкрепени с консултации, по Английско и Европейско право за студенти по Право, юридически стажанти и практикуващи юристи в Централна и Източна Европа, като по този начин успешните студенти ще бъдат признати чрез подходящата академична институция. Чрез курса студентите могат да разберат дисциплините и практиката на Английското и Европейското право и да придобият знания и способности, необходими за международно практикуване.

Структура на курса

Курсът съответства с изискванията на Института за Продължаващо Образование за акредитация. Състои се от осем модула, които се изучават максимално за две години.

Студентите, преминали успешно, ще получат диплома по Въведение в Английското Право и Правото на Европейския Съюз.

Начин на преподаване и материали

Курсът представлява гъвкава система на преподаване, която включва:

 • Подходящи подробни ръководства и учебници за всеки модул
 • Семинари и консултации от ръководители/ виртуални комуникации
 • Индивидуално обучение от студентите
 • Последователно обучение съобразно модулите
 • Индивидуална регистрация в система за взаимодействие, позволяваща контакти с ръководители и други студенти между консултациите.

 

От студентите се изисква индивидуална независима подготовка с помощта на ръководствата и учебниците за определените месечни срещи, когато се разискват въпроси с гостуващи ръководители от Университета в Кембридж.

Учебна програма

Първа година:

 • Английска правна система и Английско конституционно право
 • Договорно право
 • Наказателно право
 • Въведение в правото и институциите на Европейския съюз

Втора година:

 • Деликтно право и Право на собственост
 • Право на Европейските Общности- свободно движение на стоки и хора и конкурентно право
 • Бизнес асоциации
 • Международно търговско право

 

Оценяване:

След завършване на всеки от модулите през първата година, студентите предават писмени домашни работи (под формата на есе, решаване на проблеми или проекти), които се оценяват от ръководителите. През втората година на курса, всеки модул е последван от отворена книга, задачи по време на консултации или писмени домашни работи.

Студентите се оценяват също по време на задължителните семинари и консултации.

Изисквания

Преподаването се извършва на английски език, поради което нивото на владеене на езика от студентите трябва да е достатъчно, за да могат да завършват курса.

Такси

За всички студенти в центровете, които започват академичната година 2008/2009 годишната такса за курса за студенти е £ 395 (изцяло за двете години £ 790), а за завършили таксата е £ 500 (изцяло за двете години £ 1000).

Контакти

Ричард Нолан e Академичен директор на програмата. Той е старши лектор в Юридическия факултет на Университета в Кембридж.

 

Денис Ашмор е Директор Юридически Проекти за Централна и Източна Европа. Тя е отговорна за администрацията и достъпа до програмата в Централна и Източна Европа.

Тел/факс: 0048 22 8318634

e-mail: d.ashmore@uw.edu.pl/da208@cam.ac.uk

 

Проф. Николай Натов е местен програмен управител за центъра в София.

Тел: 00359 88 315926

e-mail: nnatov@yahoo.com

 

 

За повече информация за курса, моля свържете се с програмния директор или местния програмен управител. Официалния уеб сайт на програмата, където се подават молбите за кандидатстване, е:

 

www.cont-ed.cam.ac.uk/profstudies/eel/

 

Молбите за кандидатстване се подават до 31 август 2008г.