Skip to main content
Специалност "Международни отношения"

Специалност "Международни отношения"

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Обучение > Специалност "Международни отношения"  

Юридически факултет > Обучение > Специалност "Международни отношения"

0

1

0

1

Специалност " Международни отношения" - бакалавърска програма

код на спец.

за випуска, започнал през 2014/2015 уч.година

код на дисциплината

Наименование на учебната дисциплината

Вид – З, И, Ф

семестър

ECTS кредити

Часове - общ брой

Седмична заетост

Форма на оценяване* - и, то, ки, прод

Всичко

Лекции

Семинарни занятия

практически упр. / хоспетиране

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Задължителни дисциплини

1

з

6

0

4

Обща теория на правото

з

1

5

150

45

15

0

3+1

и

2

з

6

0

3

Общо учение за държавата

з

1

5

150

45

15

0

3+1

и

3

з

8

0

1

Икономика

з

1

5

150

45

15

0

3+1

и

4

з

8

0

7

Политология

з

1

5

150

45

15

0

3+1

и

5

з

8

1

0

Първи чужд език

з

1

4

120

60

0

0

4+0

то

6

з

8

1

1

Втори чужд език

з

1

4

120

60

0

0

4+0

то

7

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

1

4

120

60

0

0

4+0

то

8

з

3

0

1

Конституционно право на Р.България

з

1

ПРО

60

30

0

0

2+0

про

9

з

8

0

3

История на европейските държави и САЩ в ново и най-ново време

з

1

ПРО

90

45

0

0

3+0

про

10

з

8

0

9

Спорт

з

1

ПРО

60

15

15

0

1+1

про

11

з

3

0

1

Конституционно право на Р.България

з

2

7

210

75

45

30

3+2

и

12

з

8

0

3

История на европейските държави и САЩ в ново и най-ново време

з

2

6

180

90

0

0

3+0

и

13

з

2

1

7

Основи на частното право

з

2

5

150

60

0

0

4+0

и

14

з

3

0

2

Сравнително конституционно право

з

2

3

90

30

15

0

2+1

и

15

з

8

1

0

Първи чужд език

з

2

4

120

60

0

0

4+0

и

16

з

8

1

1

Втори чужд език

з

2

4

120

60

0

0

4+0

и

17

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

2

4

120

60

0

0

4+0

и

18

з

8

0

9

Спорт

з

2

2

60

0

30

0

0+2

и

19

з

4

0

3

Международно публично право

з

3

10

300

75

30

0

5+2

и

20

з

8

0

5

Международни икономически отношения

з

3

5

150

45

15

0

3+1

и

21

з

8

0

8

Съвременна история на Балканите

з

3

5

150

30

30

0

2+2

и

22

з

8

1

0

Първи чужд език

з

3

4

120

60

0

0

4+0

то

23

з

8

1

1

Втори чужд език

з

3

4

120

60

0

0

4+0

то

24

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

3

4

120

60

0

0

4+0

то

25

з

8

0

2

История на българската външна политика от Освобождението до наши дни

з

3

ПРО

90

45

0

0

3+0

про

26

з

8

0

9

Спорт

з

3

ПРО

60

15

15

0

1+1

про

27

з

8

0

4

История на международните отношения

з

3

ПРО

60

30

0

0

2+0

про

28

з

8

0

2

История на българската външна политика от Освобождението до наши дни

з

4

8

240

75

15

0

2+1

и

29

з

8

0

4

История на международните отношения

з

4

8

240

60

30

0

2+2

и

30

з

4

1

0

Международни спорове и конфликти

з

4

4

120

30

30

0

2+2

и

31

з

8

1

0

Първи чужд език

з

4

4

120

60

0

0

4+0

и

32

з

8

1

1

Втори чужд език

з

4

4

120

60

0

0

4+0

и

33

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

4

4

120

60

0

0

4+0

и

34

з

8

0

9

Спорт

з

4

2

60

0

30

0

0+2

и

35

з

4

0

5

Право на Европейския съюз

з

5

8

240

45

15

0

3+1

и

36

з

4

0

4

Международно частно право

з

5

10

300

75

15

0

5+1

и

37

з

8

1

0

Първи чужд език

з

5

4

120

60

0

0

4+0

то

38

з

8

1

1

Втори чужд език

з

5

4

120

60

0

0

4+0

то

39

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

5

4

120

60

0

0

4+0

то

40

з

4

0

9

Теория на международните отношения

з

5

ПРО

90

45

0

0

3+0

про

41

з

8

0

9

Спорт

з

5

ПРО

60

15

15

0

1+1

про

42

з

4

0

9

Теория на международните отношения

з

6

9

270

90

30

0

3+2

и

43

з

4

1

0

Дипломатическо и консулско право

з

6

3

90

45

0

0

3+0

и

44

з

4

0

6

Сравнителен анализ на теории на международните отношения

з

6

6

180

30

30

0

2+2

и

45

з

8

1

0

Първи чужд език

з

6

4

120

60

0

0

4+0

и

46

з

8

1

1

Втори чужд език

з

6

4

120

60

0

0

4+0

и

47

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

6

4

120

60

0

0

4+0

и

48

з

8

0

9

Спорт

з

6

2

60

0

30

0

0+2

и

49

з

4

0

7

Теория на Външната политика

з

7

10

300

45

0

0

3+0

то

50

з

4

0

1

Външнополитически анализ и прогнозиране

з

7

10

300

30

30

0

2+2

и

51

з

8

1

0

Първи чужд език

з

7

4

120

60

0

0

4+0

то

52

з

8

1

1

Втори чужд език

з

7

4

120

60

0

0

4+0

то

53

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

7

4

120

60

0

0

4+0

то

54

з

4

0

7

Теория на Външната политика

з

8

4

120

45

30

0

2+2

и

55

з

4

0

8

Теория на международните преговори

з

8

6

180

60

30

0

4+2

и

56

з

8

1

0

Първи чужд език

з

8

4

120

60

0

0

4+0

и

57

з

8

1

1

Втори чужд език

з

8

4

120

60

0

0

4+0

и

58

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

8

4

120

60

0

0

4+0

и

Забележка: Чуждестранните студенти полагат изпит по Български език за чужденци вместо Втори чужд език

Избираеми дисциплини – трябва да носят минимум 20 кредита, като през I, II,III, IV, VII и VIII семестри трябва да бъдат събрани по 2 кредита, а през V и VI семестър по 4 кредита

1

и

6

0

8

Политически и правни учения в съвременния свят

и

1

2

60

30

0

0

2+0

и

2

и

8

2

4

Реторика и комуникационни умения

и

1

2

60

30

0

0

2+0

и

3

и

6

0

7

Всеобща история на държавата и правото

и

2

2

60

30

0

0

2+0

и

4

и

8

2

5

Съвременна история на България 1944-1989г

и

2

2

60

30

0

0

2+0

и

5

и

6

1

4

Съвременни държавни и правни системи

и

3

2

60

30

0

0

2+0

и

6

и

4

1

3

Международно публично морско право

и

3

2

60

30

0

0

2+0

и

7

и

4

1

7

Глобализация и международни отношения

и

3

2

60

30

0

0

2+0

и

8

и

8

2

6

Философска антропология

и

4

2

60

30

0

0

2+0

и

9

и

8

2

7

Световни религии и международна политика

и

4

2

60

30

0

0

2+0

и

10

и

2

1

7

Основи на договорното право

и

4

2

60

30

0

0

2+0

и

11

и

8

3

4

Регион: международни отношения и външна политика на арабските държави

и

5

2

60

30

0

0

2+0

и

12

и

8

3

3

Регион: Северна Америка

и

5

2

60

30

0

0

2+0

и

13

и

8

3

2

Регион: Латинска Америка

и

5

2

60

30

0

0

2+0

и

14

и

8

3

1

Регион: Западна Европа

и

5

2

60

30

0

0

2+0

и

15

и

8

2

9

Регион: Източна Европа

и

5

2

60

30

0

0

2+0

и

16

и

8

3

0

Регион: Русия/Евразия

и

5

2

60

30

0

0

2+0

и

17

и

4

1

2

Международно частно въздушно право

и

6

2

60

30

0

0

2+0

и

18

и

3

0

3

Европейски избирателни системи

и

6

2

60

30

0

0

2+0

и

19

и

4

1

4

Международно частно семейно и наследствено право

и

6

2

60

30

0

0

2+0

и

20

и

4

1

8

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

и

6

2

60

30

0

0

2+0

и

21

и

4

1

1

Международно частно космическо право

и

7

2

60

30

0

0

2+0

и

22

и

5

1

0

Основи на международното наказателно право

и

7

2

60

30

0

0

2+0

и

23

и

8

2

8

Психология на личностните контакти

и

8

2

60

30

0

0

2+0

и

24

и

1

0

6

Международно административно право

и

8

2

60

30

0

0

2+0

и

Факултативни дисциплини

1

ф

8

3

5

Руски език - Първа част

ф

3

ПРО

0

0

0

0

4+0

про

2

ф

8

3

5

Руски език - Първа част

ф

4

8

240

120

0

0

4+0

и

3

ф

8

3

5

Руски език - Втора част

ф

5

ПРО

0

0

0

0

4+0

про

4

ф

8

3

5

Руски език - Втора част

ф

6

8

240

120

0

0

4+0

и

5

ф

8

3

5

Руски език - Трета част

ф

7

ПРО

0

0

0

0

4+0

про

6

ф

8

3

5

Руски език - Трета част

ф

8

8

240

120

0

0

4+0

и

Дипломиране

Начин на дипломиране

10 ECTS - кредити

Първа държавна сесия

Втора държавна сесия

Държавен изпит

VII

X-XI

Държавен изпит по чужд език

VII

X-XI

Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол № ............... от ....................................................

ДЕКАН:.........................

 
 

 Материали за държавни изпити

Казуси за държавен изпит МО-бакалаври 2015.jpg
Казуси за държавен изпит МО-бакалаври 2015
Конспект за държавен изпит MO-бакалаври - 2015.pdf
Конспект за държавен изпит MO-бакалаври - 2015