Skip to main content
Специалност "Международни отношения"

Специалност "Международни отношения"

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Обучение > Специалност "Международни отношения"  

Юридически факултет > Обучение > Специалност "Международни отношения"

  БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА

УЧЕБНА 2012 – 2013 г.

Продължителност на обучението – 4 години/8 семестъра с възможност за продължаване образованието и на магистърско равнище в Юридическия факултет

 

Драги студенти от бакалавърската програма по международни отношения на Юридическия факултет,

 

Поздравяваме ви с постигнатия от вас успех – да станете студенти в най-престижния факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски» когато той отбелязва своята 120 годишнина! Бъдете достойни продължители на вековната традиция да сте възпитаници на този факултет заедно с вашите колеги от специалността «Право».

 

Започвате обучението си в условията на напълно адаптирани бакалавърска и магистърски програми към изискванията на Болонската стратегия за обучение на студентите от Европейския съюз. През 2009г. спецеалността "Международни отношения" получи най-високата "много добра"оценка,при програмната акредитация от Националната агенция за оценяване  и акредитация за бакалавърската,магистърска и докторска степени. По специалността «Международни отношения» в Алма Матер вие ще придобиете квалификация, която ще ви направи равноценни на вашите връстници и колеги от другите страни на ЕС. От вашите целенасочени усилия и последователно трудолюбие зависи постигането на предимства пред тях в подготовката ви като бъдещи експерти-международници. Възползвайте се от възможностите на обучението в бакалавърската степен и логичното му продължение в предлаганите от Юридическия факултет магистърски програми!

Запазвайки си правото и задължението да усъвършенстваме програмата за обучение, в тази кратка брошура ви предоставяме един утвърден от ръководството на факултета и университета вариант – своеобразна «пътна карта» на специалността за вас през следващите години. Преподаватели с висок национален и международен академичен и практически опит, признание и известност ще ви подготвят за предизвикателствата на управлението на света през следващите години и десетилетия. Докажете на своите учители в Алма Матер, че сте мотивирани и амбицирани за тази отговорна задача, че имате потенциал за реализиране на високи цели. Те от своя страна ще ви насърчат, насочат и помогнат професионално и научно компетентно. Софийският университет «Св. Климент Охридски» е бил и остава надеждна опора на българската държавност, храм на научното познание с доказан международен ефект.

 

Успешни и щастливи студентски години, млади колеги!

 

ОТ ФАКУЛТЕТНОТО И ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО И КАТЕДРАТА ПО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ»

 

 

 

 

А.Задължителни

Курс

Сем.

Преподавател

Лекц.

Упр.

Кредити

Обща теория на правото

1

1

Проф.д-р Р.Ташев

Проф. д-р Т.Колев

45

15

7+0,5

Ощо учение за държавата

1

1

Доц. д-р Я.Стоилов

45

15

7+0,5

Икономика

1

1

Доц. д-р А.Узунов

45

15

6+0,5

Политология

1

1

Доц.д-р М.Пиргова

45

15

7+0,5

Конституционно право на РБ

1

2

Проф. д-р М.Карагьозова

Проф.д-р Е.Танчев

60

30

7,5

История на европ.държави и САЩ в ново и най-ново време

1

2

Проф.дин Д.Драганов

Доц. д-р Р.Ташева

90

0

10

Основи на частното право

1

2

Гл.ас.Ц.Братоев

45

15

5,5+0,5

Сравнително  конституц. право

1

2

Проф.д-р Г.Близнашки

30

15

5+0,5

МПП

2

1

Проф. д-р Б.Видин

75

30

13+1

Междунар. иконом. отношения

2

1

Доц. д-р Т.Седларски

45

15

7+0,5

Съврем.история на Балканите

2

1

Проф. дин И.Илчев

30

30

6,5+1

История на междун.отношения

2

2

Проф. д-р И.Баева

60

30

9+1

История на бълг.външна полит.

от Освобожд. до наши дни

2

2

Доц. д-р В.Колев

Проф.д-р Е. Калинова

75

15

9+0,5

Междун.спорове и конфликти

2

2

Проф. д-р А.Рангелов

30

30

8,5 +1

ПЕС

3

1

Проф.дюн Борисов

Доц.дюн Семов

45

15

10+0,5

МЧП

3

1

Проф. д-р Н.Натов

75

15

13+0,5

Теория на МО

3

2

Проф.д-р П.Пантев

90

30

17+1

Сравн.анализ на теории на МО

3

2

Проф.д-р А.Рангелов

30

30

6+1

Теория на външата политика

4

1

Проф.д-р Стефанов

90

30

17+1

Вънщнополитически анализ и прогнозиране

4

1

Проф.д-р А.Рангелов

30

30

10+1

Теория на междун.преговори

4

2

Проф.д-р П.Пантев

60

30

12+1

Спорт

3

2

 

0

180

3

Първи чужд език

4

2

 

0

480

3

Втори чужд.език

4

2

 

0

480

3

Държавни изпити

/по утвърдена програма/

4

2

 

 

 

10

Бълг.език-за чуждестр.студенти от 1 до 4 курс

 

 

 

0

480

 4

Б.Избираеми-избират се 10 дисциплини за четирите курса

І курс-избират се 2 дисциплини: една първия и една втория семестър

Полит. и правни учения в съвременния свят

1

1

Гл.ас.д-р И.Кьосев

30

0

1

Реторика и комуникат.умения

1

1

Проф.д-р В.Руменчев

30

0

1

Всеобща история на държавата и правото

1

2

Гл.ас.М.Матеев

30

0

1

Съвременна история на България 1944-1989г.

1

2

Проф.д-р Е.Калинова

30

0

1

ІІ курс –избират се 2 дисциплини: една първия и една втория семестър

Съврем.държ. и правни системи

2

1

Проф.д-р Р.Ташев

Ас.Ат.Шопов

30

1

1

Международно публично морско право

2

1

Д.Маринова

30

0

1

Философска антропология

2

2

Проф.д-р В.Динев

30

0

1

Основи на договорното право

2

2

Гл.ас.д-р К.Киров

30

0

1

Световни религии и международна политика 2 2 Д-р Хр.Паунов 30 0 1

ІІІ курс-избират се 4 дисциплини /като 2 от тях са региони/:две първия и две втория семестър

Регион:Международни отношения и външна политика на арабските държави

3

1

Д-р К.Величков

30

0

3

Регион: Западна Европа

3

1

Доц.д-р Д.Калчева

30

0

3

Регион: Източна Европа

3

1

Проф.д-р И.Баева

30

0

3

Регион:Русия/Евразия

3

1

Доц.Д.Григорова

30

0

3

Регион: Северна Америка

3

1

Доц.д-р К.Грозев

30

0

3

Регион:Латинска Америка 3 1 Д-р Е.Андреев 30 0 3

Международно частно въздушно право

3

2

Проф.д-р Н.Натов

30

0

1

Европ.избирателни системи

3

2

Доц.д-р П.Киров

30

0

1

Международно частно,семейно и наследствено право

3

2

Проф.д-р Й.Зидарова

30

0

1

Свет.религии и межд.политика

3

2

Д-р Х.Паунов

30

0

1

ІV курс-избират се 2 дисциплини: една първия и една втория семестър

Междунар.космическо право

4

1

Проф.д-р Н.Натов

30

0

1

Основи на межд.наказат. право

4

1

Гл.ас.д-р И.Пушкарова

Доц.д-р Б.Велчев

30

0

1

Психология на личностните контакти

4

2

Проф.д-р К.Гайдаров

30

0

1

Междунар.администрат.право

4

2

Доц.д-р М.Славова

30

0

1

В.Практика-/задължителна за бълг.студенти/-4 седмици в началото на летния семестър на ІV курс във ведомства,занимаващи се с външна политика

Подготовка за държавен изпит /юлска сесия/ протича пряко през летния семестър на 4-ти курс.

Студентите имат възможност да изучават от 1-ви до 4-ти курс руски език със съдействието на ФСФ.Руският език не влиза в групата на 10-те задължителни избираеми дисциплини.

 

 

Студентите имат право да изучават от ІІ до ІV курс трети чужд език по избор,вкл.руски език с годишен хорариум 120 ч.Третият чужд език не влиза в групата на десетте задължително избираеми дисциплини.

 
 

 Материали за държавни изпити

Конспект за държавен изпит MO-бакалаври - 2014.docx
Конспект за държавен изпит MO-бакалаври - 2014