Skip to main content
Специалност "Международни отношения"

Специалност "Международни отношения"

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Обучение > Специалност "Международни отношения" > Материали за държавни изпити  

Материали за държавни изпити

  
View: 
Казуси за държавен изпит МО-бакалаври 2015.jpg
Казуси за държавен изпит МО-бакалаври 2015
12.3.2015 г. 11:02No presence informationДеканат
Конспект за държавен изпит MO-бакалаври - 2015.pdf
Конспект за държавен изпит MO-бакалаври - 2015
12.3.2015 г. 11:00No presence informationДеканат