Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

Обучение

:

Проучване за качеството и съдържанието на учебните програми на Юридическия факултет :OverviewUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Здравейте, благодарим Ви за участието в нашето проучване! То е част от проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, изготвено от и за Юридическия факултет на Софийския университет. Целта на проекта и на проучването, е да установи качеството и съдържанието на учебните програми на ЮФ и компетентността и квалификацията на специалистите – юристи, завършили този факултет. На база на анализа на резултатите ще се разбере, дали подготвените кадри отговарят на нуждите на бизнеса и са адекватни на пазара на труда. Ето защо, вашите отговори и неподправено мнение, ще бъдат от голяма полза за нас. Отговорите, които давате, трябва да се отнасят само за юристи, завършили СУ.
   
View: 
Survey Name:Проучване за качеството и съдържанието на учебните програми на Юридическия факултет
Survey Description:Здравейте, благодарим Ви за участието в нашето проучване! То е част от проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, изготвено от и за Юридическия факултет на Софийския университет. Целта на проекта и на проучването, е да установи качеството и съдържанието на учебните програми на ЮФ и компетентността и квалификацията на специалистите – юристи, завършили този факултет. На база на анализа на резултатите ще се разбере, дали подготвените кадри отговарят на нуждите на бизнеса и са адекватни на пазара на труда. Ето защо, вашите отговори и неподправено мнение, ще бъдат от голяма полза за нас. Отговорите, които давате, трябва да се отнасят само за юристи, завършили СУ.
Time Created:14.6.2013 г. 12:01
Number of Responses:2
 Show a graphical summary of responses 
 Show all responses