Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Резултати от писмения държавен изпит по публичноправни науки

Резултати от писмения държавен изпит по публичноправни науки

ДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ
  Име , презиме , фамилия Фак.№  дата за явяване писмен изпит 
1 Огнян Огнянов Богоев 7287 16 декември 2014г. да
2 Антония Ненкова Николова 7344 16 декември 2014г. да
3 Росен Петров Белишки 7669 16 декември 2014г. да
4 Милена Иванова Найдева 7685 16 декември 2014г. да
5 Яна Димитрова Йотова 7738 16 декември 2014г. да
6 Александра Любомирова Петрова 7743 16 декември 2014г. да
7 Ивалина Красимирова Ненова 7782 16 декември 2014г. да
8 Юлияна Атанасова Жишева 7784 16 декември 2014г. да
9 Михаела Христова Каменова 7798 16 декември 2014г. да
10 Моника Любомирова Янакиева-Енчева 7799 16 декември 2014г. да
11 Цветослава Георгиева Петкова 7844 16 декември 2014г. да
12 Богомила Димитрова Сепетлиева 7863 16 декември 2014г. да
13 Десислава Павлинова Константинова 7887 16 декември 2014г. да
14 Пламен Митков Добрев 7899 16 декември 2014г. да
15 Елена Йорданова Йотова 7908 16 декември 2014г. да
16 Росен Емилов Бъчваров 7909 16 декември 2014г. да
17 Ралица Георгиева Монова 7919 16 декември 2014г. да
18 Цветан Здравков Станев 7928 16 декември 2014г. да
19 Деян Александров Драгиев 7929 16 декември 2014г. да
20 Фаузи Хади Нашар 7930 16 декември 2014г. да
21 Недко Георгиев Недев 7931 16 декември 2014г. да
22 Радион Стефанов Стратев 7932 16 декември 2014г. да
23 Кристина Иванова Митева 7933 16 декември 2014г. да
24 Калоян Бончев Славчев 7934 16 декември 2014г. да
25 Росен Красимиров Костов 7935 16 декември 2014г. да
26 Магдалина Недялкова Христова 7941 16 декември 2014г. да
27 Капка Николаева Паланова 7943 16 декември 2014г. да
28 Наталия Красимирова Александрова 7944 16 декември 2014г. да
29 Драгомир Георгиев Георгиев 7946 16 декември 2014г. да
30 Георги Димитров Димитров 7957 16 декември 2014г. да
31 Мартин Петров Каменов 7964 16 декември 2014г. да
32 Борислава Николаева Пиперкова 7965 16 декември 2014г. да
33 Александър Георгиев Миленов 7966 16 декември 2014г. да
34 Диана Бойкова Чолакова 7967 16 декември 2014г. да
35 Цветанка Георгиева Грозева 7968 16 декември 2014г. да
36 Дорина Димова Димова 7972 16 декември 2014г. да
37 Ася Евгениева Аврамова 7975 16 декември 2014г. да
38 Радослава Атанасова Каназирева 7978 16 декември 2014г. да
39 Мария Христова Шопова 7983 16 декември 2014г. да
40 Диляна Любомирова Николова 7984 16 декември 2014г. да
41 Маргарита Красимирова Колева 7988 16 декември 2014г. да
42 Екатерина Благомирова Захариева 7990 16 декември 2014г. да
43 Радина Христова Талева 7999 16 декември 2014г. да
44 Петя Любомирова Алипиева 8000 16 декември 2014г. да
45 Красимира Тодорова Борисова 8001 16 декември 2014г. да
46 Румяна Костадинова Янакиева 8003 16 декември 2014г. да
47 Георги Александров Поповчев 8016 16 декември 2014г. да
48 Ралица Христова Цветанова 8023 16 декември 2014г. да
49 Величка Иванова Шопова 8024 16 декември 2014г. да
50 Илияна Христова Тепавичарова 8027 16 декември 2014г. да
51 Любомира Миткова Филипова 8032 16 декември 2014г. да
52 Вероника Емилова Иванова 8048 16 декември 2014г. да
53 Свилен Радославов Богев 8053 16 декември 2014г. да
54 Йорданка Николова Нонева 8056 16 декември 2014г. да
55 Ивета Валериева Стоянова 8105 16 декември 2014г. да
56 Боян Боянов Богданов 8114 16 декември 2014г. да
57 Евгения Тодорова Хинкова 8118 16 декември 2014г. да
58 Теодора Борисова Малинчева 8120 16 декември 2014г. да
59 Младенка Руменова Игова 8136 16 декември 2014г. да
60 Светослав Станимиров Цветков 8191 16 декември 2014г. да
61 Радост Колева Петрова 8196 16 декември 2014г. да
62 Галина Николаева Любчева 8197 16 декември 2014г. да
63 Деян Стоянов Вътов 8202 16 декември 2014г. да
64 Димитър Иванов Марков 55478 16 декември 2014г. да
65 Таня Георгиева Станкова 56064 16 декември 2014г. да
66 Милен Славов Минков 56808 16 декември 2014г. да
67 Йосиф Свиленов Колипатков 56873 16 декември 2014г. да
68 Цветелина Петкова Пановска 57035 16 декември 2014г. да
69 Деница Красимирова Динева 57371 16 декември 2014г. да
70 Илиян Красимиров Стоилов 57386 16 декември 2014г. да
71 Белослав Евгениев Белов 57519 16 декември 2014г. да
72 София Гришина Владимирова 57779 16 декември 2014г. да
73 Александра Пламенова Генова 57797 16 декември 2014г. да
74 Момчил Кръстев Митрев 57924 16 декември 2014г. да
75 Диляна Николаева Стаматова 57933 16 декември 2014г. да
76 Александър Владимиров Иванов 57967 16 декември 2014г. да
77 Лина Ивайлова Атанасова 57988 16 декември 2014г. да
78 Марио Христов Желев 58017 16 декември 2014г. да
79 Павел Светлинов Павлов 58023 16 декември 2014г. да
80 Ивайло Никифоров Ветов 58085 16 декември 2014г. да
81 Христо Иванов Шаламанов 58088 16 декември 2014г. да
82 Цветомир Валентинов Трифонов 58089 16 декември 2014г. да
83 Калоян Пламенов Станчев 58102 16 декември 2014г. да
84 Валентин Иванов Димитров 58105 16 декември 2014г. да
85 Лилия Красимирова Петрова 58117 16 декември 2014г. да
86 Георги Валентинов Стоилов 58157 16 декември 2014г. да
87 Гриша Максимов Колев 58158 16 декември 2014г. да
88 Ангел Георгиев Маржев 58159 16 декември 2014г. да
89 Стойко Георгиев Лисичков 58163 16 декември 2014г. да
90 Кирил Кирилов Марков 58165 16 декември 2014г. да
91 Снежина Стоянова Календжиева 58177 16 декември 2014г. да
92 Траян Александров Сарафов 58178 16 декември 2014г. да
93 Ивайло Любомиров Иванов 58192 16 декември 2014г. да
94 Тодорина Антонова Тенчева 58201 16 декември 2014г. да
95 Цветелина Валентинова Йорданова 58205 16 декември 2014г. да
96 Дима Александрова Александрова 58221 16 декември 2014г. да
97 Георги Ивов Гичев 58264 16 декември 2014г. да
98 Десислава Георгиева Тоскова 58272 16 декември 2014г. да
99 Николай Галинов Георгиев 58273 16 декември 2014г. да
100 Димитър Вихренов Христов 58274 16 декември 2014г. да
101 Никол Димитрова Димитрова 58275 16 декември 2014г. да
102 Васил Ангелов Михайлов 58276 16 декември 2014г. да
103 Валерия Миткова Димитрова 58277 16 декември 2014г. да
104 Петър Владов Караджов 58278 16 декември 2014г. да
105 Милеслава Георгиева Богданова 58279 16 декември 2014г. да
106 Лени Пламенова Андонова 58280 16 декември 2014г. да
107 Михаил Ивелинов Иванов 58281 16 декември 2014г. да
108 Ирина Стоянова Димитрова 58282 16 декември 2014г. да
109 Александър Анев Бижев 58283 16 декември 2014г. да
110 Биляна Димитрова Троанска 58284 16 декември 2014г. да
111 Мартин Асенов Димитров 58285 16 декември 2014г. да
112 Милена Николаева Ангелова 58287 16 декември 2014г. да
113 Христо Николаев Банов 58289 16 декември 2014г. да
114 Ивайло Петков Христов 58290 16 декември 2014г. да
115 Валентин Георгиев Ковчазов 58292 16 декември 2014г. да
116 Андриан Станев Боянов 58293 16 декември 2014г. да
117 Виделин Пенчев Писков 58294 16 декември 2014г. да
118 Ерай Фикриев Рамаданов 58295 16 декември 2014г. да
119 Георги Красимиров Михайлов 58296 16 декември 2014г. да
120 Наталия Петрова Петрова 58297 16 декември 2014г. да
121 Грациела Петрова Георгиева 58299 16 декември 2014г. да
122 Атанас Людмилов Йорданов 58300 16 декември 2014г. да
123 Радостина Иванова Горанова 58303 16 декември 2014г. да
124 Йорданка Владимирова Соколова 58305 16 декември 2014г. да
125 Джулия Руменова Митева 58306 16 декември 2014г. да
126 Владислава Христова Бербенкова 58307 16 декември 2014г. да
127 Андрей Красимиров Георгиев 58308 16 декември 2014г. да
128 Ален Красимиров Куртев 58309 16 декември 2014г. да
129 Мартин Проданов Арсов 58310 16 декември 2014г. да
130 Габриела Димитрова Лазарова 58311 16 декември 2014г. да
131 Жулиета Тодорова Кондова 58312 16 декември 2014г. да
132 Петър Стаменов Генов 58313 16 декември 2014г. да
133 Мина Антонова Минева 58314 16 декември 2014г. да
134 Вяра Филипова Молева 58318 16 декември 2014г. да
135 Марияна Нацкова Дойчева 58321 16 декември 2014г. да
136 Сава Ивайлов Калчев 58322 16 декември 2014г. да
137 Петър Стефанов Топуров 58323 16 декември 2014г. да
138 Калоян Йорданов Даков 58324 16 декември 2014г. да
139 Илияна Чавдарова Иванова 58325 16 декември 2014г. да
140 Александър Станимиров Радичков 58326 16 декември 2014г. да
141 Румен Искренов Иванов 58327 16 декември 2014г. да
142 Валерия Валериева Маринова 58328 16 декември 2014г. да
143 Лидия Петьова Иванова 58329 16 декември 2014г. да
144 Никола Христов Кисов 58331 16 декември 2014г. да
145 Октай Мухидин Шабан 58332 16 декември 2014г. да
146 Мирена Михайлова Михайлова 58333 16 декември 2014г. да
147 Станислава Недялкова Недялкова 58334 16 декември 2014г. да
148 Александрина Цветанова Дучева 58336 16 декември 2014г. да
149 Камен Сашов Гогов 58337 16 декември 2014г. да
150 Радослав Петров Маринков 58338 16 декември 2014г. да
151 Александър Александров Ганчев 58339 16 декември 2014г. да
152 Деница Веселинова Кметова 58340 16 декември 2014г. да
153 Габриела Владимирова Георгиева 58341 16 декември 2014г. да
154 Мила Иванова Никова 58343 16 декември 2014г. да
155 Иванка Димова Димитрова 58344 16 декември 2014г. да
156 Светослав Дианов Желев 58345 16 декември 2014г. да
157 Янко Венелинов Ройчев 58346 16 декември 2014г. да
158 Бояна Стоянова Габрова 58347 16 декември 2014г. да
159 Калина Стоянова Гроздева 58349 16 декември 2014г. да
160 Николай Иванов Терзиев 58353 16 декември 2014г. да
161 Виктор Емилов Минчев 58354 16 декември 2014г. да
162 Росен Ромеов Банков 58356 16 декември 2014г. да
163 Яница Радославова Радева 58357 16 декември 2014г. да
164 Кристина Юлиянова Чакърова 58359 16 декември 2014г. да
165 Елица Валериева Йорданова 58360 16 декември 2014г. да
166 Цветина Илианова Йорданова 58361 16 декември 2014г. да
167 Борислава Руменова Иванова 58362 16 декември 2014г. да
168 Стефан Петров Тодоров 58363 16 декември 2014г. да
169 Кристиян Иванов Иванов 58364 16 декември 2014г. да
170 Любомир Христосков Върбев 58400 16 декември 2014г. да
171 Кристина Петрова Чорбаджийска 58365 17 декември 2014г. да
172 Диляна Иванова Гинина 58367 17 декември 2014г. да
173 Теодора Иванова Фокова 58368 17 декември 2014г. да
174 Катерина Илиева Терзиева 58369 17 декември 2014г. да
175 Шукри Рашид Шукри 58370 17 декември 2014г. да
176 Деница Георгиева Динова 58371 17 декември 2014г. да
177 Емилия Росенова Михайлова 58372 17 декември 2014г. да
178 Ивелина Росенова Личева 58373 17 декември 2014г. да
179 Петя Данчева Кантарска 58375 17 декември 2014г. да
180 Деница Христова Йорданова 58376 17 декември 2014г. да
181 Георги Георгиев Иванов 58377 17 декември 2014г. да
182 Явор Валентинов Соколов 58378 17 декември 2014г. да
183 Гергана Игорова Мичева 58379 17 декември 2014г. да
184 Андриян Цветанов Кайряков 58380 17 декември 2014г. да
185 Радослав Владков Бангеев 58381 17 декември 2014г. да
186 Яна Георгиева Якимова 58385 17 декември 2014г. да
187 Райна Стефанова Александрова 58386 17 декември 2014г. да
188 Димитър Красимиров Гановски 58387 17 декември 2014г. да
189 Христо Михайлов Михайлов 58389 17 декември 2014г. да
190 Клементина Ясенова Тенева 58390 17 декември 2014г. да
191 Станиела Теодорова Тодорова 58391 17 декември 2014г. да
192 Ирена Василева Ананиева 58392 17 декември 2014г. да
193 Мария Красимирова Костова 58393 17 декември 2014г. да
194 Гергана Петрова Буюклиева 58394 17 декември 2014г. да
195 Виолета Калинова Атанасова 58395 17 декември 2014г. да
196 Горан Бойков Витански 58396 17 декември 2014г. да
197 Емилия Иванова Котева 58397 17 декември 2014г. да
198 Катрин Георгиева Стоилова 58398 17 декември 2014г. да
199 Василена Тодорова Радулова 58399 17 декември 2014г. да
200 Маринела Красимирова Маринова 58401 17 декември 2014г. да
201 Месут Асанов Идризов 58402 17 декември 2014г. да
202 Вероника Красимирова Янева 58403 17 декември 2014г. да
203 Ивелина Миткова Иванова 58404 17 декември 2014г. да
204 Светлин Валентинов Консулов 58406 17 декември 2014г. да
205 Десислава Валериева Стаменова 58407 17 декември 2014г. да
206 Димитър Борисов Бонев 58409 17 декември 2014г. да
207 Нели Руменова Мортева 58410 17 декември 2014г. да
208 Асен Боянов Апостолов 58411 17 декември 2014г. да
209 Иван Петров Пунев 58412 17 декември 2014г. да
210 Мария Емилиянова Йосифова 58413 17 декември 2014г. да
211 Ирина Константинова Кожухарова 58415 17 декември 2014г. да
212 Александър Валентинов Цветков 58416 17 декември 2014г. да
213 Александра Живкова Георгиева 58417 17 декември 2014г. да
214 Диана Ангелова Дюлгерова 58421 17 декември 2014г. да
215 Силвия Иванова Стефанова 58422 17 декември 2014г. да
216 Светослав Кръстев Стоянов 58423 17 декември 2014г. да
217 Анита Анатолиева Желева 58424 17 декември 2014г. да
218 Иван Володиев Димитров 58425 17 декември 2014г. да
219 Йоана Цветанова Йорданова 58426 17 декември 2014г. да
220 Дияна Петева Димитрова 58427 17 декември 2014г. да
221 Мария Тихомирова Тихова 58428 17 декември 2014г. да
222 Кристина Здравкова Цветкова 58429 17 декември 2014г. да
223 Станислава Георгиева Овчарова 58430 17 декември 2014г. да
224 Деян Николаев Богданов 58432 17 декември 2014г. да
225 Кристиян Емилов Олевски 58433 17 декември 2014г. да
226 Ваня Илкова Желязкова 58434 17 декември 2014г. да
227 Вилиан Огнянов Бецов 58435 17 декември 2014г. да
228 Асен Бойков Здравков 58437 17 декември 2014г. да
229 Мила Анатолиева Джамбазова 58438 17 декември 2014г. да
230 Николай Светлинов Василев 58440 17 декември 2014г. да
231 Лилия Христова Такова 58442 17 декември 2014г. да
232 Дамян Огнянов Тодоров 58443 17 декември 2014г. да
233 Велизар Стефанов Велков 58445 17 декември 2014г. да
234 Петър Димитров Стоичков 58447 17 декември 2014г. да
235 Юлия Славова Гевренова 58448 17 декември 2014г. да
236 Мила Андреева Тилкова 58449 17 декември 2014г. да
237 Мартин Адрианов Асенов 58450 17 декември 2014г. да
238 Кирил Петров Лазаров 58451 17 декември 2014г. да
239 Бенислав Цанков Вътев 58452 17 декември 2014г. да
240 Йоанна Ивайлова Найденова 58454 17 декември 2014г. да
241 Ромил Викторов Попов 58455 17 декември 2014г. да
242 Виктор Георгиев Андонов 58456 17 декември 2014г. да
243 Константин Ивелинов Алтънджийски 58457 17 декември 2014г. да
244 Яна Валериева Бурнева 58458 17 декември 2014г. да
245 Симона Здравкова Велева 58459 17 декември 2014г. да
246 Виктория Владимирова Георгиева 58460 17 декември 2014г. да
247 Стилиан Светлинов Димитров 58461 17 декември 2014г. да
248 Николай Атанасов Сугарев 58462 17 декември 2014г. да
249 Елеонора Георгиева Стойнова 58463 17 декември 2014г. да
250 Красен Пламенов Вълев 58464 17 декември 2014г. да
251 Мариета Стоянова Динева 58466 17 декември 2014г. да
252 Стела Петкова Парушева 58467 17 декември 2014г. да
253 Елена Георгиева Златинова 58468 17 декември 2014г. да
254 Миряна Христова Георгиева 58469 17 декември 2014г. да
255 Мартин Руменов Минков 58470 17 декември 2014г. да
256 Слави Ганчев Ганев 58472 17 декември 2014г. да
257 Яна Николова Георгиева 58473 17 декември 2014г. да
258 Ангелина Иванова Станева 58474 17 декември 2014г. да
259 Нели Михайлова Димова 58475 17 декември 2014г. да
260 Даниел Стефанов Делчев 58476 17 декември 2014г. да
261 Доли Христова Траницова 58477 17 декември 2014г. да
262 Айлин Алиева Юмерова 58478 17 декември 2014г. да
263 Желязко Димитров Желязков 58481 17 декември 2014г. да
264 Петя Красимирова Асенова 58482 17 декември 2014г. да
265 Иванка Тодорова Танкова 58483 17 декември 2014г. да
266 Надежда Цветозарова Иванова 58484 17 декември 2014г. да
267 Веселка Великова Великова 58485 17 декември 2014г. да
268 Пресияна Емилова Първанова 58487 17 декември 2014г. да
269 Васил Евгениев Димитров 58488 17 декември 2014г. да
270 Полина Анастасова Каранлъкова 58489 17 декември 2014г. да
271 Гергана Валентинова Куклева 58490 17 декември 2014г. да
272 Тихомир Николаев Рачев 58491 17 декември 2014г. да
273 Адриана Павлова Занева 58492 17 декември 2014г. да
274 Мария Руменова Калайджиева 58493 17 декември 2014г. да
275 Марина Николаева Николова 58494 17 декември 2014г. да
276 Десислава Василева Тамбуракова 58495 17 декември 2014г. да
277 Недялка Вълчева Вълчева 58496 17 декември 2014г. да
278 Жулиян Димчев Железов 58498 17 декември 2014г. да
279 Лилия Мариова Първанова 58500 17 декември 2014г. да
280 Мартин Василев Захариев 58501 17 декември 2014г. да
281 Илда Красимирова Делчева 58502 17 декември 2014г. да
282 Ниделина Пеева Степанова 58503 17 декември 2014г. да
283 Десислава Олегова Смоличка 58505 17 декември 2014г. да
284 Ирен Георгиева Бутракова 58506 17 декември 2014г. да
285 Михаел Любомиров Любомиров 58507 17 декември 2014г. да
286 Иван Крумов Филипов 58508 17 декември 2014г. да
287 Катерина Медиева Хаджиева 58509 17 декември 2014г. да
288 Ивелин Руменов Богданов 58510 17 декември 2014г. да
289 Татяна Игоревна Димитрова 58511 17 декември 2014г. да
290 Симона Емилова Йовчева 58512 17 декември 2014г. да
291 Анна Лъчезарова Искрова 58514 17 декември 2014г. да
292 Иван Стоянов Лазаров 58516 17 декември 2014г. да
293 Искрен Марев Радев 58517 17 декември 2014г. да
294 Йоан Цезарио Аспарухов 58518 17 декември 2014г. да
295 Николай Димитров Димов 58521 17 декември 2014г. да
296 Цветелина Димитрова Димитрова 58522 17 декември 2014г. да
297 Андон Петков Добчев 58524 17 декември 2014г. да
298 Константин Стефанов Иванов 58525 17 декември 2014г. да
299 Лидияна Юлиянова Миленова 58527 17 декември 2014г. да
300 Антония Мирославова Котларска 58531 17 декември 2014г. да
301 Ина Веселинова Въндева 58532 17 декември 2014г. да
302 Цвета Иржи Атанасова 58533 17 декември 2014г. да
303 Даниела Павлинова Пенева 58541 17 декември 2014г. да
304 Юли Юлиянов Стойнов 58551 17 декември 2014г. да
305 Вероника Цимирева Тодорова 58557 17 декември 2014г. да
306 Моника Мирославова Първанова 58560 17 декември 2014г. да
307 Александра Петрова Николова 58561 17 декември 2014г. да
308 Диана Стайкова Господинова 58563 17 декември 2014г. да
309 Мирослав Валентинов Стоянов 58566 17 декември 2014г. да
310 Рада Атанасова Келевска 58573 17 декември 2014г. да
311 Антоанета Георгиева Ивчева 58578 17 декември 2014г. да
312 Михаела Богданова Косева 58582 17 декември 2014г. да
313 Филип Александров Иванов 58583 17 декември 2014г. да
314 Росица Колева Чергеланова 58585 17 декември 2014г. да
315 Нели Светлозарова Бъчварова 58591 17 декември 2014г. да
316 Георги Йорданов Георгиев 58594 17 декември 2014г. да
317 Васил Стефанов Хаджиколев 58595 17 декември 2014г. да
318 Петя Василева Цветанова 58601 17 декември 2014г. да
319 Людмила Огнянова Живкова 58604 17 декември 2014г. да
320 Георги Христов Георгиев 58606 17 декември 2014г. да
321 Венета Евгениева Крилашка 58860 17 декември 2014г. да
322 Ива Димитрова Ламбова 58861 17 декември 2014г. да
323 Виктория Наскова Пенева 58862 17 декември 2014г. да
324 Виктор Жеков Минев 58868 17 декември 2014г. да
325 Ирена Боянова Колева 58873 17 декември 2014г. да
326 Константина Миткова Христова 58874 17 декември 2014г. да
327 Йордан Стефанов Първанов 58875 17 декември 2014г. да
328 Господин Марков Бумбаров 58880 17 декември 2014г. да
329 Виктория Валентинова Тошкова 58884 17 декември 2014г. да
330 Димитрина Петрова Шиндова 58887 17 декември 2014г. да
331 Теодорина Митева Цанкова 58890 17 декември 2014г. да
332 Любомира Василева Тошкова 59217 17 декември 2014г. да
333 Теодора Руменова Попова 59220 17 декември 2014г. да
334 Тереза Георгиева Ташева 59230 17 декември 2014г. да
335 Димитриос Авраам Кирсанидис 810463 17 декември 2014г. да
336 Каролина Иван Янкова 810500 17 декември 2014г. да
337 Ивана Петров 810509 17 декември 2014г. да
338 Милена Петрова Тончева 0956-С 17 декември 2014г. да
339 Преслава Йорданова Дилкова НАЦИД013 17 декември 2014г. да
НЕДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по
ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ
  Име , презиме , фамилия Фак.№  писмен изпит 
1 Борис Тодоров Кръстевич 58104 анулирана
2 Петър Димитров Вацов 58316 не
3 Георги Людмилов Коджаниколов 58351 не
4 Ралица Олегова Смоличка 58504 не