Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Резултати от писмения държавен изпит по наказателноправни науки

Резултати от писмения държавен изпит по наказателноправни науки

______________________
Правила за организацията на учебната дейност
Завършили студенти
______________________
Семестри и сесии
Ликвидационна сесия
Зимен семестър - редовно обучение
Декемврийска изпитна сесия - задочно обучение
Януарска сесия право задочно
Януарска сесия редовно право
Януарска сесия редовно МО
Програма задочно право 1 курс лято
Програма задочно право 2 курс лято
Програма задочно право 3 курс лято
Програма задочно право 4 курс лято
Програма задочно право 5 курс лято
Програма задочно право 6 курс лято
______________________
Научни и учебни прояви
Ден на информационните технологии в Юридическия факултет - 2016
Научни проекти
Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Научно-практическа конференция „Международните бизнес отношения и бежанската криза“
Семинар "Правото на информационното общество"
______________________
______________________
______________________
Сайтът
За ползването на сайта
Програми на сървъра
Web администратори
Сесии
Предстои въвеждане.