Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Резултати от писмения държавен изпит по наказателноправни науки

Резултати от писмения държавен изпит по наказателноправни науки

______________________
Правила за организацията на учебната дейност
Завършили студенти
______________________
Семестри и сесии
Юнска сесия право задочно
Юнска сесия редовно право
Юнска сесия редовно МО
Летен семестър - редовно обучение
Програма МОМД - лято
Програма МС - лято
Програма МБО - лято
Програма ПЕС- лято
Септемврийска поправителна сесия право редовно
Септемврийска поправителна сесия право задочно
Септемврийска поправителна сесия МО
Програма задочно право 1 курс зима
Програма задочно право 2 курс зима
Програма задочно право 3 курс зима
Програма задочно право 4 курс зима
Програма задочно право 5 курс зима
Програма задочно право 6 курс зима
______________________
Научни и учебни прояви
Ден на информационните технологии в Юридическия факултет - 2017
Научни проекти
Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Научно-практическа конференция „Международните бизнес отношения и бежанската криза“
Семинар "Правото на информационното общество"
______________________
Сайтът
За ползването на сайта
Програми на сървъра
Web администратори
Предстои въвеждане.