Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Резултати от писмения държавен изпит по наказателноправни науки

Резултати от писмения държавен изпит по наказателноправни науки

______________________
Правила за организацията на учебната дейност
Завършили студенти
______________________
Семестри и сесии
Януарска сесия редовно право
Януарска сесия редовно МО
Януарска сесия право задочно
Декемврийска сесия право задочно
Зимен семестър - редовно обучение
Програма задочно 2 курс лято
Програма задочно 3 курс лято
Програма задочно 4 курс лято
Програма задочно 5 курс лято
Програма задочно 6 курс лято
Програма МОМД - зима
Програма МС - зима
Програма МБО - зима
Програма ПЕС- зима
Програма МО - зима
______________________
Научни и учебни прояви
Ден на информационните технологии в Юридическия факултет - 2017
Научни проекти
Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Научно-практическа конференция „Международните бизнес отношения и бежанската криза“
Семинар "Правото на информационното общество"
______________________
Сайтът
За ползването на сайта
Програми на сървъра
Web администратори
Предстои въвеждане.