Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Резултати от писмения държавен изпит по гражданскоправни науки

Резултати от писмения държавен изпит по гражданскоправни науки

ДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ
  Име , презиме , фамилия Фак.№  дата за явяване писмен изпит 
1 Надка Димитрова Палашева 7296 17 февруари 2015г. да
2 Илина Тодорова Стоянова 7489 17 февруари 2015г. да
3 Камелия Сергеева Порожанова-Найденова 7581 17 февруари 2015г. да
4 Иван Александров Петров 7628 17 февруари 2015г. да
5 Георги Блажев Катинов 7653 17 февруари 2015г. да
6 Антон Вельов Панчев 7659 17 февруари 2015г. да
7 Росен Петров Белишки 7669 17 февруари 2015г. да
8 Милена Великова Михалева 7700 17 февруари 2015г. да
9 Лилия Стефанова Иванова 7711 17 февруари 2015г. да
10 Владимира Цветкова Ценкова 7736 17 февруари 2015г. да
11 Наталия Божидарова Попова 7739 17 февруари 2015г. да
12 Свилена Светославова Славева 7778 17 февруари 2015г. да
13 Михаела Христова Каменова 7798 17 февруари 2015г. да
14 Ася Асенова Стефчева 7805 17 февруари 2015г. да
15 Росен Емилов Бъчваров 7909 17 февруари 2015г. да
16 Ралица Георгиева Монова 7919 17 февруари 2015г. да
17 Цветан Здравков Станев 7928 17 февруари 2015г. да
18 Магдалина Недялкова Христова 7941 17 февруари 2015г. да
19 Наталия Красимирова Александрова 7944 17 февруари 2015г. да
20 Драгомир Георгиев Георгиев 7946 17 февруари 2015г. да
21 Георги Димитров Димитров 7957 17 февруари 2015г. да
22 Ася Евгениева Аврамова 7975 17 февруари 2015г. да
23 Андрей Владимиров Наньов 7976 17 февруари 2015г. да
24 Радослава Атанасова Каназирева 7978 17 февруари 2015г. да
25 Диляна Любомирова Николова 7984 17 февруари 2015г. да
26 Митко Валентинов Тодоров 7986 17 февруари 2015г. да
27 Габриела Красимирова Краева 7987 17 февруари 2015г. да
28 Радина Христова Талева 7999 17 февруари 2015г. да
29 Петя Любомирова Алипиева 8000 17 февруари 2015г. да
30 Румяна Костадинова Янакиева 8003 17 февруари 2015г. да
31 Блажена Дориан Димитрова 8036 17 февруари 2015г. да
32 Свилен Радославов Богев 8053 17 февруари 2015г. да
33 Йорданка Николова Нонева 8056 17 февруари 2015г. да
34 Евгения Тодорова Хинкова 8118 17 февруари 2015г. да
35 Теодора Борисова Малинчева 8120 17 февруари 2015г. да
36 Младенка Руменова Игова 8136 17 февруари 2015г. да
37 Савелина Димчева Коджабашева 8138 17 февруари 2015г. да
38 Галина Николаева Любчева 8197 17 февруари 2015г. да
39 Пламена Николова Апостолова 8198 17 февруари 2015г. да
40 Мариан Стефанов Христов 54036 17 февруари 2015г. да
41 Магдалина Стоянова Тодорова 54386 17 февруари 2015г. да
42 Мария Веселинова Панева 55126 17 февруари 2015г. да
43 Димитър Иванов Марков 55478 17 февруари 2015г. да
44 Владимир Красимиров Димитров 55850 17 февруари 2015г. да
45 Таня Георгиева Станкова 56064 17 февруари 2015г. да
46 Ивайло Йорданов Стефанов 56201 17 февруари 2015г. да
47 Станислава Тодорова Белберова 56377 17 февруари 2015г. да
48 Никола Лъчезаров Кузманов 56811 17 февруари 2015г. да
49 Йосиф Свиленов Колипатков 56873 17 февруари 2015г. да
50 Христина Димитрова Димитрова 56894 17 февруари 2015г. да
51 Вероника Димитрова Митрева 56920 17 февруари 2015г. да
52 Иван Максимов Пешев 57039 17 февруари 2015г. да
53 Милена Григорова Григорова 57067 17 февруари 2015г. да
54 Карлос Арналдо Контрера 57220 17 февруари 2015г. да
55 Николай Славов Сайков 57285 17 февруари 2015г. да
56 Валентин Диянов Стоянов 57334 17 февруари 2015г. да
57 Янко Иванов Мичев 57347 17 февруари 2015г. да
58 Георги Стефанов Чоранов 57354 17 февруари 2015г. да
59 Рени Хараламбиева Георгиева 57366 17 февруари 2015г. да
60 Маргарита Евгениева Ойсолова 57367 17 февруари 2015г. да
61 Теодор Стоянов Динев 57377 17 февруари 2015г. да
62 Илиян Красимиров Стоилов 57386 17 февруари 2015г. да
63 Валя Емилова Цветанова 57431 17 февруари 2015г. да
64 Сирма Ивелинова Маринова 57476 17 февруари 2015г. да
65 Христо Андонов Андонов 57538 17 февруари 2015г. да
66 Христо Георгиев Кутиев 57598 17 февруари 2015г. да
67 Стоян Димитров Дилков 57643 17 февруари 2015г. да
68 Борислав Кристианов Мънзов 57717 17 февруари 2015г. да
69 Теодора Костадинова Бандутова 57718 17 февруари 2015г. да
70 Велислав Янков Каменов 57737 17 февруари 2015г. да
71 Росен Любенов Веселинов 57760 17 февруари 2015г. да
72 Жени Петрова Желева 57938 17 февруари 2015г. да
73 Светла Иванова Ценова 57964 17 февруари 2015г. да
74 Александър Владимиров Иванов 57967 17 февруари 2015г. да
75 Лина Ивайлова Атанасова 57988 17 февруари 2015г. да
76 Мария Веселинова Топалова 58000 17 февруари 2015г. да
77 Велислава Илиева Величкова 58015 17 февруари 2015г. да
78 Марио Христов Желев 58017 17 февруари 2015г. да
79 Красимира Димитрова Василева 58020 17 февруари 2015г. да
80 Николай Иванов Иванов 58041 17 февруари 2015г. да
81 Димитър Валентинов Пейчев 58056 17 февруари 2015г. да
82 Христо Иванов Шаламанов 58088 17 февруари 2015г. да
83 Цветомир Валентинов Трифонов 58089 17 февруари 2015г. да
84 Ива Динкова Сербезова 58100 17 февруари 2015г. да
85 Борис Тодоров Кръстевич 58104 17 февруари 2015г. да
86 Лилия Красимирова Петрова 58117 17 февруари 2015г. да
87 Ива Владимирова Димитрова 58119 17 февруари 2015г. да
88 Радослав Ярославов Петков 58145 17 февруари 2015г. да
89 Ангел Георгиев Маржев 58159 17 февруари 2015г. да
90 Кирил Кирилов Марков 58165 17 февруари 2015г. да
91 Крум Кирилов Димитров 58166 17 февруари 2015г. да
92 Снежина Стоянова Календжиева 58177 17 февруари 2015г. да
93 Ива Миткова Ханчева 58179 17 февруари 2015г. да
94 Иван Иванов Монов 58180 17 февруари 2015г. да
95 Стефан Любомиров Хубенов 58187 17 февруари 2015г. да
96 Георги Ивов Гичев 58264 17 февруари 2015г. да
97 Десислава Георгиева Тоскова 58272 17 февруари 2015г. да
98 Михаил Ивелинов Иванов 58281 17 февруари 2015г. да
99 Ирина Стоянова Димитрова 58282 17 февруари 2015г. да
100 Александър Анев Бижев 58283 17 февруари 2015г. да
101 Виделин Пенчев Писков 58294 17 февруари 2015г. да
102 Георги Красимиров Михайлов 58296 17 февруари 2015г. да
103 Грациела Петрова Георгиева 58299 17 февруари 2015г. да
104 Джулия Руменова Митева 58306 17 февруари 2015г. да
105 Габриела Димитрова Лазарова 58311 17 февруари 2015г. да
106 Вяра Филипова Молева 58318 18 февруари 2015г. да
107 Марияна Нацкова Дойчева 58321 18 февруари 2015г. да
108 Петър Стефанов Топуров 58323 18 февруари 2015г. да
109 Александър Станимиров Радичков 58326 18 февруари 2015г. да
110 Румен Искренов Иванов 58327 18 февруари 2015г. да
111 Валерия Валериева Маринова 58328 18 февруари 2015г. да
112 Никола Христов Кисов 58331 18 февруари 2015г. да
113 Станислава Недялкова Недялкова 58334 18 февруари 2015г. да
114 Александър Александров Ганчев 58339 18 февруари 2015г. да
115 Габриела Владимирова Георгиева 58341 18 февруари 2015г. да
116 Мила Иванова Никова 58343 18 февруари 2015г. да
117 Бояна Стоянова Габрова 58347 18 февруари 2015г. да
118 Даниил Митков Паликаров 58350 18 февруари 2015г. да
119 Георги Людмилов Коджаниколов 58351 18 февруари 2015г. да
120 Виктор Емилов Минчев 58354 18 февруари 2015г. да
121 Стефан Петров Тодоров 58363 18 февруари 2015г. да
122 Кристина Петрова Чорбаджийска 58365 18 февруари 2015г. да
123 Катерина Илиева Терзиева 58369 18 февруари 2015г. да
124 Шукри Рашид Шукри 58370 18 февруари 2015г. да
125 Ивелина Росенова Личева 58373 18 февруари 2015г. да
126 Деница Христова Йорданова 58376 18 февруари 2015г. да
127 Радослав Владков Бангеев 58381 18 февруари 2015г. да
128 Христо Михайлов Михайлов 58389 18 февруари 2015г. да
129 Клементина Ясенова Тенева 58390 18 февруари 2015г. да
130 Станиела Теодорова Тодорова 58391 18 февруари 2015г. да
131 Ирена Василева Ананиева 58392 18 февруари 2015г. да
132 Виолета Калинова Атанасова 58395 18 февруари 2015г. да
133 Ивелина Миткова Иванова 58404 18 февруари 2015г. да
134 Светлин Валентинов Консулов 58406 18 февруари 2015г. да
135 Димитър Борисов Бонев 58409 18 февруари 2015г. да
136 Станислава Великова Йорданова 58414 18 февруари 2015г. да
137 Кристина Здравкова Цветкова 58429 18 февруари 2015г. да
138 Станислава Георгиева Овчарова 58430 18 февруари 2015г. да
139 Кристиян Емилов Олевски 58433 18 февруари 2015г. да
140 Вилиан Огнянов Бецов 58435 18 февруари 2015г. да
141 Асен Бойков Здравков 58437 18 февруари 2015г. да
142 Мила Анатолиева Джамбазова 58438 18 февруари 2015г. да
143 Лилия Христова Такова 58442 18 февруари 2015г. да
144 Петър Димитров Стоичков 58447 18 февруари 2015г. да
145 Виктор Георгиев Андонов 58456 18 февруари 2015г. да
146 Симона Здравкова Велева 58459 18 февруари 2015г. да
147 Николай Атанасов Сугарев 58462 18 февруари 2015г. да
148 Ангелина Иванова Станева 58474 18 февруари 2015г. да
149 Доли Христова Траницова 58477 18 февруари 2015г. да
150 Петя Красимирова Асенова 58482 18 февруари 2015г. да
151 Иванка Тодорова Танкова 58483 18 февруари 2015г. да
152 Надежда Цветозарова Иванова 58484 18 февруари 2015г. да
153 Стефан Пламенов Димитров 58486 18 февруари 2015г. да
154 Пресияна Емилова Първанова 58487 18 февруари 2015г. да
155 Полина Анастасова Каранлъкова 58489 18 февруари 2015г. да
156 Лилия Мариова Първанова 58500 18 февруари 2015г. да
157 Илда Красимирова Делчева 58502 18 февруари 2015г. да
158 Иван Крумов Филипов 58508 18 февруари 2015г. да
159 Йоан Цезарио Аспарухов 58518 18 февруари 2015г. да
160 Николай Димитров Димов 58521 18 февруари 2015г. да
161 Андон Петков Добчев 58524 18 февруари 2015г. да
162 Даниела Павлинова Пенева 58541 18 февруари 2015г. да
163 Ивайло Емилов Петров 58552 18 февруари 2015г. да
164 Александра Петрова Николова 58561 18 февруари 2015г. да
165 Рада Атанасова Келевска 58573 18 февруари 2015г. да
166 Антоанета Георгиева Ивчева 58578 18 февруари 2015г. да
167 Росица Колева Чергеланова 58585 18 февруари 2015г. да
168 Нели Светлозарова Бъчварова 58591 18 февруари 2015г. да
169 Васил Стефанов Хаджиколев 58595 18 февруари 2015г. да
170 Виктор Жеков Минев 58868 18 февруари 2015г. да
171 Ирена Боянова Колева 58873 18 февруари 2015г. да
172 Константина Миткова Христова 58874 18 февруари 2015г. да
173 Виктория Валентинова Тошкова 58884 18 февруари 2015г. да
174 Димитрина Петрова Шиндова 58887 18 февруари 2015г. да
175 Ана Петрова Иванова 58888 18 февруари 2015г. да
176 Теодорина Митева Цанкова 58890 18 февруари 2015г. да
177 Любомира Василева Тошкова 59217 18 февруари 2015г. да
178 Христо Петьов Колев 810424 18 февруари 2015г. да
179 Антон Вячеславович Григориев 810457 18 февруари 2015г. да
НЕДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по
ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ
  Име , презиме , фамилия Фак.№  писмен изпит 
1 Огнян Огнянов Богоев 7287 не
2 Антония Ненкова Николова 7344 не
3 Магдалена Людмилова Мончовска 7438 не
4 Григор Тодоров Григоров 7570 не
5 Петя Апостолова Демирева 7650 не
6 Милена Иванова Найдева 7685 не
7 Яна Димитрова Йотова 7738 не
8 Виктория Петкова Райчева 7754 не
9 Искра Петрова Илиева 7769 не
10 Моника Любомирова Янакиева-Енчева 7799 не
11 Снежина Василева Дормишева 7835 не
12 Цветослава Георгиева Петкова 7844 не
13 Неделчо Васков Николов 7922 не
14 Драгомир Венчев Борисов 7924 не
15 Стефан Николаев Лалков 7938 не
16 Борислава Николаева Пиперкова 7965 не
17 Миглена Деянова Грозева 7970 не
18 Екатерина Благомирова Захариева 7990 не
19 Илияна Христова Тепавичарова 8027 не
20 Любомира Миткова Филипова 8032 не
21 Вероника Емилова Иванова 8048 не
22 Димитър Панайотов Петров 8117 не
23 Петър Атанасов Делистоянов 8139 не
24 Тони Милков Танев 56877 не
25 Иван Георгиев Високалийски 57246 не
26 Любомир Радостинов Илиев 57345 не
27 Милена Валентинова Николаева 57361 не
28 Добрин Любомиров Кузманов 57365 не
29 Пламена Лъчезарова Георгиева 57496 не
30 Белослав Евгениев Белов 57519 не
31 Георги Иванов Хаджийски 57678 не
32 Иво Василев Урумов 57704 не
33 Александър Петров Сланчев 57739 не
34 София Гришина Владимирова 57779 не
35 Ивана Христова Генчева 57800 не
36 Марина Евгениева Трифонова 57839 не
37 Момчил Кръстев Митрев 57924 не
38 Диляна Николаева Стаматова 57933 не
39 Павел Светлинов Павлов 58023 не
40 Стиляна Красимирова Кирязова 58038 не
41 Мария Руменова Богданова 58060 не
42 Десислава Николаева Чолакова 58061 не
43 Ивайло Никифоров Ветов 58085 не
44 Живко Митков Кръстев 58130 не
45 Стефка Димитрова Димитрова 58156 не
46 Гриша Максимов Колев 58158 не
47 Стойко Георгиев Лисичков 58163 не
48 Траян Александров Сарафов 58178 не
49 Николай Христов Байдаков 58184 не
50 Ивайло Любомиров Иванов 58192 не
51 Радостина Ангелова Тодорова 58198 не
52 Тодорина Антонова Тенчева 58201 не
53 Полина Венелинова Велинова 58220 не
54 Никол Димитрова Димитрова 58275 не
55 Васил Ангелов Михайлов 58276 не
56 Петър Борисов Борисов 58288 не
57 Петър Димитров Вацов 58316 не
58 Александрина Цветанова Дучева 58336 не
59 Росен Ромеов Банков 58356 не
60 Светослав Кръстев Стоянов 58423 не
61 Мила Андреева Тилкова 58449 не
62 Гергана Валентинова Куклева 58490 не
63 Йоана Николаева Такова 58543 не
64 Вероника Цимирева Тодорова 58557 не
65 Тодор Пламенов Тодоров 58558 не
66 Моника Мирославова Първанова 58560 не
67 Радослав Радославов Ганев 58569 не
68 Михаела Богданова Косева 58582 не
69 Филип Александров Иванов 58583 не
70 Мария Росенова Георгиева 58593 не
71 Людмила Огнянова Живкова 58604 не
72 Георги Христов Георгиев 58606 не
73 Йордан Стефанов Първанов 58875 не
74 Мирела Любомирова Щерева 58882 не
75 Марио  Стефанов Осиковски 810312 не
76 Драгана Миленов 810481 не
77 Алина Назем Ел Юсеф 810490 не
78 Преслава Йорданова Дилкова НАЦИД 013 не