Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Резултати от писмения държавен изпит по публичноправни науки

Резултати от писмения държавен изпит по публичноправни науки

 

ДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

Име , презиме , фамилия

Фак.№

дата за явяване

писмен изпит

1

Владимир Атанасов Бояджиев

7658

19 април 2016г.

да

2

Виктория Петкова Райчева

7754

19 април 2016г.

да

3

Анелия Анчева Митева

7809

19 април 2016г.

да

4

Живко Николаев Бонев

7864

19 април 2016г.

да

5

Георги Стефанов Чавдаров

7876

19 април 2016г.

да

6

Виктория Христова Христова

7921

19 април 2016г.

да

7

Стефан Николаев Лалков

7938

19 април 2016г.

да

8

Пламен Иванов Гочев

7939

19 април 2016г.

да

9

Кристина Звезделинова Цанкова

7958

19 април 2016г.

да

10

Миглена Деянова Грозева

7970

19 април 2016г.

да

11

Станимир Людмилов Тончев

8020

19 април 2016г.

да

12

Милена Димитрова Султина

8028

19 април 2016г.

да

13

Виктор Георгиев Геков

8077

19 април 2016г.

да

14

Емил Валентинов Емилов

8102

19 април 2016г.

да

15

Мила Кирилова Николова

8113

19 април 2016г.

да

16

Иво Димитров Богоев

8135

19 април 2016г.

да

17

Мария Кирилова Арсенова

8148

19 април 2016г.

да

18

Петър Николаев Маринов

8151

19 април 2016г.

да

19

Таня Христова Христова

8188

19 април 2016г.

да

20

Пепа Дечкова Господинова

8203

19 април 2016г.

да

21

Димитър Любомиров Георгиев

55980

19 април 2016г.

да

22

Никола Тодоров Камбуров

56442

19 април 2016г.

да

23

Иван Стефанов Балабанов

57388

19 април 2016г.

да

24

Атанас Христов Начков

57632

19 април 2016г.

да

25

Цонка Стойчева Динева

57721

19 април 2016г.

да

26

Ина Людмилова Караиванова

57823

19 април 2016г.

да

27

Марина Евгениева Трифонова

57839

19 април 2016г.

да

28

Николай Павлинов Бакалов

57906

19 април 2016г.

да

29

Христо Мирославов Минчев

57937

19 април 2016г.

да

30

Олег Асенов Стоянов

57946

19 април 2016г.

да

31

Стиляна Красимирова Кирязова

58038

19 април 2016г.

да

32

Мария Руменова Богданова

58060

19 април 2016г.

да

33

Траян Александров Сарафов

58178

19 април 2016г.

да

34

Пламена Георгиева Делисивкова

58222

19 април 2016г.

да

35

Костадин Петров Петров

58239

19 април 2016г.

да

36

Генади Димитров Михайлов

58439

19 април 2016г.

да

37

Стефан Пламенов Димитров

58486

19 април 2016г.

да

38

Александър Йорданов Струнджев

58515

19 април 2016г.

да

39

Нина Христова Христова

58565

19 април 2016г.

да

40

Лилия Романова Арнаучкова

58610

19 април 2016г.

да

41

Здравко Георгиев Антонов

58611

19 април 2016г.

да

42

Николай Иванов Груев

58639

19 април 2016г.

да

43

Константин Ясен Дренски

58665

19 април 2016г.

да

44

Десислава Огнянова Сидерова

58680

19 април 2016г.

да

45

Антония Ванева Тончева

58686

19 април 2016г.

да

46

Биляна Данаилова Декова

58688

19 април 2016г.

да

47

Йоанна Стефанова Георгиева

58689

19 април 2016г.

да

48

Евгений Евгениев Минчев

58691

19 април 2016г.

да

49

Петър Росенов Стоянов

58693

19 април 2016г.

да

50

Иван Атанасов Атанасов

58719

19 април 2016г.

да

51

Яна Георгиева Тодорова

58744

19 април 2016г.

да

52

Жаклин Добромирова Демирова

58756

19 април 2016г.

да

53

Кристиян Емилов Цанов

58774

19 април 2016г.

да

54

Мариета Орлинова Лучева

58775

19 април 2016г.

да

55

Даниел Олег Павлов

58782

19 април 2016г.

да

56

Светла Димитрова Попова

58785

19 април 2016г.

да

57

Атанас Балтазаров Велчев

58787

19 април 2016г.

да

58

Пламена Георгиева Хомондозлиева

58789

19 април 2016г.

да

59

Християна Колева Райкова

58790

19 април 2016г.

да

60

Йоанна Веселинова Томова

58791

19 април 2016г.

да

61

Ангел Антонов Найденов

58794

19 април 2016г.

да

62

Силвия Руменова Чакърова

58795

19 април 2016г.

да

63

Жан Георгиев Йорданов

58797

19 април 2016г.

да

64

Ина Давидова Велева

58799

19 април 2016г.

да

65

Делян Светлозаров Христов

58804

19 април 2016г.

да

66

Вяра Наскова Нинкова

58816

19 април 2016г.

да

67

Любомир Бориславов Желев

58834

19 април 2016г.

да

68

Крис Милкова Спартанска

58835

19 април 2016г.

да

69

Станислав Николов Колев

58846

19 април 2016г.

да

70

Боян Владимиров Баханов

58852

19 април 2016г.

да

71

Васил Христов Георгиев

58854

19 април 2016г.

да

72

Паолина Петрова Михова

58857

19 април 2016г.

да

73

Петя Пламенова Павлова

58870

19 април 2016г.

да

74

Ивайло Илиев Димитров

59226

19 април 2016г.

да

75

Николина Тодорова Згурова

59234

19 април 2016г.

да

76

Тодор Георгиев Канакиев

59546

19 април 2016г.

да

77

Александра Стефан Николовска

810243

19 април 2016г.

да

78

Александър Мицич

810461

19 април 2016г.

да

79

Стела Леонидова Цветкова

810480

19 април 2016г.

да

80

Алина Назем Ел Юсеф

810490

19 април 2016г.

да

81

Константинос Йоанис Влахакис

810495

19 април 2016г.

да

82

Владислав Незалзов

810528

19 април 2016г.

да

 

НЕДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

 

Име, Презиме, Фамилия

Ф. №

Писмен изпит

1

Чавдар Стойчев Захариев

7673

Не