Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Резултати от писмения държавен изпит по гражданскоправни науки

Резултати от писмения държавен изпит по гражданскоправни науки

 

ДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

Име , презиме , фамилия

Фак.№

дата за явяване

писмен изпит

1

Огнян Огнянов Богоев

7287

06 октомври 2015г.

да

2

Магдалена Людмилова Мончовска

7438

06 октомври 2015г.

да

3

Григор Тодоров Григоров

7570

06 октомври 2015г.

да

4

Антония Стефанова Мисарокова

7580

06 октомври 2015г.

да

5

Чавдар Стойчев Захариев

7673

06 октомври 2015г.

да

6

Анастасия Стоянова Илкова

7692

06 октомври 2015г.

да

7

Йордан Кънчев Димитров

7735

06 октомври 2015г.

да

8

Владимира Цветкова Ценкова

7736

06 октомври 2015г.

да

9

Искра Петрова Илиева

7769

06 октомври 2015г.

да

10

Юлияна Атанасова Жишева

7784

06 октомври 2015г.

да

11

Михаела Христова Каменова

7798

06 октомври 2015г.

да

12

Моника Любомирова Янакиева-Енчева

7799

06 октомври 2015г.

да

13

Снежина Василева Дормишева

7835

06 октомври 2015г.

да

14

Цветослава Георгиева Петкова

7844

06 октомври 2015г.

да

15

Стефан Николаев Лалков

7938

06 октомври 2015г.

да

16

Светлозар Кирилов Ковачев

7947

06 октомври 2015г.

да

17

Борислава Николаева Пиперкова

7965

06 октомври 2015г.

да

18

Ния Евгениева Димитрова

7974

06 октомври 2015г.

да

19

Андрей Владимиров Наньов

7976

06 октомври 2015г.

да

20

Радослава Атанасова Каназирева

7978

06 октомври 2015г.

да

21

Екатерина Благомирова Захариева

7990

06 октомври 2015г.

да

22

Камен Петров Каменов

8009

06 октомври 2015г.

да

23

Илияна Христова Тепавичарова

8027

06 октомври 2015г.

да

24

Миглена Иванова Вучева

8057

06 октомври 2015г.

да

25

Радослав Желязков Енев

8062

06 октомври 2015г.

да

26

Никола Любомиров Стойчев

8063

06 октомври 2015г.

да

27

Марина Владиславова Маринчева

8065

06 октомври 2015г.

да

28

Владислава Стойчева Кателиева

8066

06 октомври 2015г.

да

29

Дария Милчева Йорданова

8068

06 октомври 2015г.

да

30

Йордан Николаев Николов

8074

06 октомври 2015г.

да

31

Светла Росенова Стоянова

8082

06 октомври 2015г.

да

32

Теодора Данаилова Миленова

8084

06 октомври 2015г.

да

33

Наталия Любомирова Маджарова

8087

06 октомври 2015г.

да

34

Стилияна Ивова Иванова

8092

06 октомври 2015г.

да

35

Кристина Иванова Караколева

8101

06 октомври 2015г.

да

36

Димитър Панайотов Петров

8117

06 октомври 2015г.

да

37

Велина Петрова Костадинова

8119

06 октомври 2015г.

да

38

Емилия Кирилова Ушакова

8122

06 октомври 2015г.

да

39

Петър Атанасов Делистоянов

8139

06 октомври 2015г.

да

40

Марин Стефанов Григоров

8141

06 октомври 2015г.

да

41

Георги Цветанов Райчев

8150

06 октомври 2015г.

да

42

Инна Светославова Баева

8158

06 октомври 2015г.

да

43

Милена Стефанова Докова

8181

06 октомври 2015г.

да

44

Теодор Асенов Нинов

8182

06 октомври 2015г.

да

45

Евгени Бинев Иванов

8183

06 октомври 2015г.

да

46

Диляна Веселинова Петкова

8189

06 октомври 2015г.

да

47

Михаела Димитрова Митева

8194

06 октомври 2015г.

да

48

Борислав Димитров Караколев

8195

06 октомври 2015г.

да

49

Радост Колева Петрова

8196

06 октомври 2015г.

да

50

Димитър Любомиров Георгиев

55980

06 октомври 2015г.

да

51

Павел Валериев Боянов

55984

06 октомври 2015г.

да

52

Ивайло Йорданов Стефанов

56201

06 октомври 2015г.

да

53

Андрей Пламенов Макариев

56615

06 октомври 2015г.

да

54

Иван Георгиев Високалийски

57246

06 октомври 2015г.

да

55

Петя Стоянова Радивчева

57299

06 октомври 2015г.

да

56

Добрин Любомиров Кузманов

57365

06 октомври 2015г.

да

57

Теодор Стоянов Динев

57377

06 октомври 2015г.

да

58

Мария Иванова Стоянова

57400

06 октомври 2015г.

да

59

Христо Георгиев Кутиев

57598

06 октомври 2015г.

да

60

Георги Иванов Хаджийски

57678

06 октомври 2015г.

да

61

Иво Василев Урумов

57704

06 октомври 2015г.

да

62

Борислав Кристианов Мънзов

57717

06 октомври 2015г.

да

63

Цонка Стойчева Динева

57721

06 октомври 2015г.

да

64

Александър Петров Сланчев

57739

06 октомври 2015г.

да

65

Илиян Христов Илиев

57794

06 октомври 2015г.

да

66

Ивана Христова Генчева

57800

06 октомври 2015г.

да

67

Момчил Кръстев Митрев

57924

06 октомври 2015г.

да

68

Христо Мирославов Минчев

57937

06 октомври 2015г.

да

69

Александър Владимиров Иванов

57967

06 октомври 2015г.

да

70

Велислава Илиева Величкова

58015

06 октомври 2015г.

да

71

Марио Христов Желев

58017

06 октомври 2015г.

да

72

Павел Светлинов Павлов

58023

06 октомври 2015г.

да

73

Стиляна Красимирова Кирязова

58038

06 октомври 2015г.

да

74

Десислава Николаева Чолакова

58061

06 октомври 2015г.

да

75

Цветомир Валентинов Трифонов

58089

06 октомври 2015г.

да

76

Борис Тодоров Кръстевич

58104

06 октомври 2015г.

да

77

Живко Митков Кръстев

58130

06 октомври 2015г.

да

78

Стефка Димитрова Димитрова

58156

06 октомври 2015г.

да

79

Гриша Максимов Колев

58158

06 октомври 2015г.

да

80

Ангел Георгиев Маржев

58159

06 октомври 2015г.

да

81

Стойко Георгиев Лисичков

58163

06 октомври 2015г.

да

82

Ива Миткова Ханчева

58179

06 октомври 2015г.

да

83

Николай Христов Байдаков

58184

06 октомври 2015г.

да

84

Полина Венелинова Велинова

58220

06 октомври 2015г.

да

85

Никол Димитрова Димитрова

58275

06 октомври 2015г.

да

86

Васил Ангелов Михайлов

58276

06 октомври 2015г.

да

87

Петър Борисов Борисов

58288

06 октомври 2015г.

да

88

Георги Красимиров Михайлов

58296

06 октомври 2015г.

да

89

Маргарита Миленова Павлова

58315

06 октомври 2015г.

да

90

Петър Димитров Вацов

58316

06 октомври 2015г.

да

91

Румен Искренов Иванов

58327

06 октомври 2015г.

да

92

Мила Иванова Никова

58343

06 октомври 2015г.

да

93

Росен Ромеов Банков

58356

06 октомври 2015г.

да

94

Димитър Венциславов Атанасов

58366

06 октомври 2015г.

да

95

Светлин Валентинов Консулов

58406

06 октомври 2015г.

да

96

Станислава Великова Йорданова

58414

06 октомври 2015г.

да

97

Светослав Кръстев Стоянов

58423

06 октомври 2015г.

да

98

Иванка Тодорова Танкова

58483

06 октомври 2015г.

да

99

Надежда Цветозарова Иванова

58484

06 октомври 2015г.

да

100

Стефан Пламенов Димитров

58486

06 октомври 2015г.

да

101

Гергана Валентинова Куклева

58490

06 октомври 2015г.

да

102

Ива Едуард Николова

58497

06 октомври 2015г.

да

103

Михаела Атанасова Атанасова

58499

06 октомври 2015г.

да

104

Александър Йорданов Струнджев

58515

06 октомври 2015г.

да

105

Йоана Николаева Такова

58543

06 октомври 2015г.

да

106

Вероника Цимирева Тодорова

58557

06 октомври 2015г.

да

107

Тодор Пламенов Тодоров

58558

06 октомври 2015г.

да

108

Моника Мирославова Първанова

58560

06 октомври 2015г.

да

109

Ралица Красимирова Иванова

58562

06 октомври 2015г.

да

110

Радослав Радославов Ганев

58569

06 октомври 2015г.

да

111

Михаела Богданова Косева

58582

06 октомври 2015г.

да

112

Мария Росенова Георгиева

58593

06 октомври 2015г.

да

113

Георги Христов Георгиев

58606

06 октомври 2015г.

да

114

Невена Красимирова Добрева

58609

06 октомври 2015г.

да

115

Нели Стефанова Димитрова

58613

06 октомври 2015г.

да

116

Анелия Янчева Стоянова

58614

06 октомври 2015г.

да

117

Иван Петров Димитров

58615

06 октомври 2015г.

да

118

Стефка Василева Джарова

58616

06 октомври 2015г.

да

119

Николай Стефанов Илчев

58617

06 октомври 2015г.

да

120

Симона Желязкова Железчева

58618

06 октомври 2015г.

да

121

Вероника Стелиянова Андреева

58619

06 октомври 2015г.

да

122

Стефан Николаев Станев

58621

06 октомври 2015г.

да

123

Васил Николаев Ничев

58623

06 октомври 2015г.

да

124

Йордан Атанасов Чолаков

58624

06 октомври 2015г.

да

125

Симона Пламенова Кирилова

58625

06 октомври 2015г.

да

126

Ванина Здравкова Младенова

58626

06 октомври 2015г.

да

127

Велина Александрова Драгийска

58630

06 октомври 2015г.

да

128

Димитър Веселинов Табаков

58631

06 октомври 2015г.

да

129

Иван Огнянов Бързаков

58633

06 октомври 2015г.

да

130

Йоана Сашева Йорданова

58634

06 октомври 2015г.

да

131

Кристина Николаева Костадинова

58635

06 октомври 2015г.

да

132

Таня Николаева Ибрямова

58636

06 октомври 2015г.

да

133

Иван Любенов Колев

58637

06 октомври 2015г.

да

134

Богдан Грозданов Караджов

58638

06 октомври 2015г.

да

135

Надя Пламенова Цветкова

58641

06 октомври 2015г.

да

136

Александър Валентинов Панджаров

58643

06 октомври 2015г.

да

137

Радмила Ивайлова Атанасова

58645

06 октомври 2015г.

да

138

Никола Мирославов Маринов

58646

06 октомври 2015г.

да

139

Милена Петрова Гонева

58648

06 октомври 2015г.

да

140

Елисавета Пламенова Василева

58649

07 октомври 2015г.

да

141

Ива Цветозарова Нешева

58651

07 октомври 2015г.

да

142

Ивайло Маринов Маринов

58655

07 октомври 2015г.

да

143

Десислав Владиславов Димов

58661

07 октомври 2015г.

да

144

Даяна Емилова Славева

58663

07 октомври 2015г.

да

145

Радослав Иванов Иванов

58664

07 октомври 2015г.

да

146

Камелия Александрова Андонова

58666

07 октомври 2015г.

да

147

Светослав Николаев Узунов

58667

07 октомври 2015г.

да

148

Соня Антонова Михайлова

58668

07 октомври 2015г.

да

149

Атанаска Петкова Илинчева

58670

07 октомври 2015г.

да

150

Цветелина Василева Бикова

58671

07 октомври 2015г.

да

151

Марио Стойчев Арабистанов

58672

07 октомври 2015г.

да

152

Магдалена Бориславова Младенова

58673

07 октомври 2015г.

да

153

Таня Николаева Караджова

58676

07 октомври 2015г.

да

154

Мария Йорданова Христова

58677

07 октомври 2015г.

да

155

Боян Георгиев Лимберов

58678

07 октомври 2015г.

да

156

Александър Лъчезаров Немски

58682

07 октомври 2015г.

да

157

Лора Валентинова Любенова

58683

07 октомври 2015г.

да

158

Жанета Георгиева Михалева

58684

07 октомври 2015г.

да

159

Георги Атанасов Катошев

58685

07 октомври 2015г.

да

160

Милослава Пламен Галова

58687

07 октомври 2015г.

да

161

Мартина Димитрова Димитрова

58690

07 октомври 2015г.

да

162

Иван Валентинов Желев

58694

07 октомври 2015г.

да

163

Ина Руменова Канарова

58695

07 октомври 2015г.

да

164

Николай Панайотов Панайотов

58698

07 октомври 2015г.

да

165

Атанас Георгиев Доцински

58700

07 октомври 2015г.

да

166

Десислава Бориславова Бонева

58701

07 октомври 2015г.

да

167

Теодора Кирилова Маринова

58702

07 октомври 2015г.

да

168

Лили Димитрова Цветанова

58703

07 октомври 2015г.

да

169

Мартин Иво Димитров

58704

07 октомври 2015г.

да

170

Мария Николова Николова

58705

07 октомври 2015г.

да

171

Владимир Росенов Ташев

58706

07 октомври 2015г.

да

172

Евелин Венциславова Цалова

58707

07 октомври 2015г.

да

173

Елица Боянова Попхлебарова

58708

07 октомври 2015г.

да

174

Диляна Николаева Петкова

58710

07 октомври 2015г.

да

175

Цветелина Христова Байрактарова

58712

07 октомври 2015г.

да

176

Атанас Атанасов Гебрев

58713

07 октомври 2015г.

да

177

Кристина Георгиева Кирилова

58715

07 октомври 2015г.

да

178

Вероника Петрова Маркова

58716

07 октомври 2015г.

да

179

Маноела Йонкова Севова

58720

07 октомври 2015г.

да

180

Анастасия Руменова Рошкова

58721

07 октомври 2015г.

да

181

Вероника Атанасова Панчева

58722

07 октомври 2015г.

да

182

Трифон Тодоров Димов

58723

07 октомври 2015г.

да

183

Атанас Русенов Русенов

58724

07 октомври 2015г.

да

184

Елена Борисова Паунова

58725

07 октомври 2015г.

да

185

Мартин Бориславов Борисов

58727

07 октомври 2015г.

да

186

Калоян Светославов Будинов

58728

07 октомври 2015г.

да

187

Богомил Любомиров Николов

58729

07 октомври 2015г.

да

188

Петя Димитрова Петкова

58730

07 октомври 2015г.

да

189

Александра Петрова Ласина

58735

07 октомври 2015г.

да

190

Весела Евгениева Стоянова

58739

07 октомври 2015г.

да

191

Николай Йорданов Павлевчев

58741

07 октомври 2015г.

да

192

Любомир Мирославов Добранов

58742

07 октомври 2015г.

да

193

Ивайло Теодоров Делев

58743

07 октомври 2015г.

да

194

Мариян Огнянов Кирянов

58745

07 октомври 2015г.

да

195

Полина Милчева Ваклева

58746

07 октомври 2015г.

да

196

Васил Христов Бацев

58749

07 октомври 2015г.

да

197

Христо Василев Димитров

58753

07 октомври 2015г.

да

198

Любослава Георгиева Машова

58755

07 октомври 2015г.

да

199

Слави Сергеев Стоилов

58757

07 октомври 2015г.

да

200

Анелия Велинова Башева

58758

07 октомври 2015г.

да

201

Мартина Красимирова Чучукова

58759

07 октомври 2015г.

да

202

Васил Димчев Вълчев

58763

07 октомври 2015г.

да

203

Невин Ахмед Юсеин

58764

07 октомври 2015г.

да

204

Александрина Петрова Кръстева

58765

07 октомври 2015г.

да

205

Ради Савов Габровски

58766

07 октомври 2015г.

да

206

Аделина Емилова Розова

58771

07 октомври 2015г.

да

207

Поля Донкова Донкова

58772

07 октомври 2015г.

да

208

Иван Стоянов Николов

58773

07 октомври 2015г.

да

209

Мариета Орлинова Лучева

58775

07 октомври 2015г.

да

210

Мариета Пламенова Станчева

58777

07 октомври 2015г.

да

211

Мартин Владимиров Господинов

58778

07 октомври 2015г.

да

212

Радина Атанасова Атанасова

58779

07 октомври 2015г.

да

213

Александра Христова Шейретова

58780

07 октомври 2015г.

да

214

Сюзанна Абрахами Асатрян

58781

07 октомври 2015г.

да

215

Ивайло Емилов Цветков

58783

07 октомври 2015г.

да

216

Радост Дойчева Дойчева

58784

07 октомври 2015г.

да

217

Елислав Венциславов Атанасов

58786

07 октомври 2015г.

да

218

Мариета Танева Рухчева

58788

07 октомври 2015г.

да

219

Марина Евгениева Гюрова

58792

07 октомври 2015г.

да

220

Силвия Руменова Чакърова

58795

07 октомври 2015г.

да

221

Никол Христомилова Рахманлиева

58796

07 октомври 2015г.

да

222

Жан Георгиев Йорданов

58797

07 октомври 2015г.

да

223

Теодор Атанасов Тодоров

58802

07 октомври 2015г.

да

224

Цветелина Йоханес Ван Бентъм

58805

07 октомври 2015г.

да

225

Биляна Валентинова Насковска

58807

07 октомври 2015г.

да

226

Александър Юлиянов Михайлов

58809

07 октомври 2015г.

да

227

Християн Светославов Загоров

58811

07 октомври 2015г.

да

228

Теодора Стефанова Лалова

58813

07 октомври 2015г.

да

229

Ивайло Димитров Станев

58819

07 октомври 2015г.

да

230

Васил Йорданов Христев

58822

07 октомври 2015г.

да

231

Деница Николаева Кожухарова

58823

07 октомври 2015г.

да

232

Руслан Светозаров Емануилов

58824

07 октомври 2015г.

да

233

Иван Костадинов Николаев

58826

07 октомври 2015г.

да

234

Радина Георгиева Миндева

58827

07 октомври 2015г.

да

235

Надина Георгиева Кокудева

58828

07 октомври 2015г.

да

236

Габриела Вълчева Вълчева

58829

07 октомври 2015г.

да

237

Преслава Адрианова Маринова

58832

07 октомври 2015г.

да

238

Маргарита Иванова Василева

58833

07 октомври 2015г.

да

239

Крис Милкова Спартанска

58835

07 октомври 2015г.

да

240

Десислава Желева Стоянова

58836

07 октомври 2015г.

да

241

Христина Красимирова Димитрова

58838

07 октомври 2015г.

да

242

Николай Георгиев Сибирски

58839

07 октомври 2015г.

да

243

Веселин Ивайлов Зашев

58840

07 октомври 2015г.

да

244

Вяра Михайлова Гочева

58841

07 октомври 2015г.

да

245

Иван Николаев Недков

58845

07 октомври 2015г.

да

246

Станислав Николов Колев

58846

07 октомври 2015г.

да

247

Жулиета Николова Маркова

58848

07 октомври 2015г.

да

248

Румяна Руменова Йорданова

58849

07 октомври 2015г.

да

249

Роза Викторова Митова

58850

07 октомври 2015г.

да

250

Елена Петрова Воденска

58858

07 октомври 2015г.

да

251

Радина Пламенова Таушанова

58859

07 октомври 2015г.

да

252

Даниела Иванова Тодорова

58863

07 октомври 2015г.

да

253

Биляна Николаева Христова

58864

07 октомври 2015г.

да

254

Кристина Василева Тасева

58876

07 октомври 2015г.

да

255

Николет Александрова Атанасова

58877

07 октомври 2015г.

да

256

Николета Георгиева Георгиева

58879

07 октомври 2015г.

да

257

Пламена Пламенова Димитрова

58881

07 октомври 2015г.

да

258

Мирела Любомирова Щерева

58882

07 октомври 2015г.

да

259

Яна Добромирова Добрева

58883

07 октомври 2015г.

да

260

Диляна Спасимирова Агова

58889

07 октомври 2015г.

да

261

Деница Дилянова Денчева

58891

07 октомври 2015г.

да

262

Павел Георгиев Панов

58893

07 октомври 2015г.

да

263

Цветина Лозанова Стефанова

59170

07 октомври 2015г.

да

264

Вержиния Руменова Петрова

59208

07 октомври 2015г.

да

265

Диляна Николаева Коджаманова

59218

07 октомври 2015г.

да

266

Магдалена Колева Колева

59227

07 октомври 2015г.

да

267

Мария Милкова Дългичева

59231

07 октомври 2015г.

да

268

Донка Ленкова Стойчева

59240

07 октомври 2015г.

да

269

Тодор Георгиев Канакиев

59546

07 октомври 2015г.

да

270

Светомир Веселинов Гангалов

59547

07 октомври 2015г.

да

271

Весела Драгомирова Христова

59548

07 октомври 2015г.

да

272

Ралица Георгиева Георгиева

59571

07 октомври 2015г.

да

273

Драгана Миленов

810481

07 октомври 2015г.

да

274

Алина Назем Ел Юсеф

810490

07 октомври 2015г.

да

275

Каролина Иван Янкова

810500

07 октомври 2015г.

да

276

Анна Ашот Хакобян

810531

07 октомври 2015г.

да

277

Преслава Йорданова Дилкова

НАЦИД013

07 октомври 2015г.

да

Недопуснати до писмен държавен изпит по гражданскоправни науки

1

Камелия Сергеева Порожанова-Найденова

7581

не

2

Росен Петров Белишки

7669

не

3

Милена Иванова Найдева

7685

не

4

Яна Димитрова Йотова

7738

не

5

Виктория Петкова Райчева

7754

не

6

Илияна Илиева Василева

7869

не

7

Катерина Георгиева Колчагова

7870

не

8

Неделчо Васков Николов

7922

не

9

Драгомир Венчев Борисов

7924

не

10

Диана Радкова Хаджиева

7942

не

11

Петя Борисова Тадрос

7945

не

12

Габриела Красимирова Краева

7987

не

13

Веселин Кирилов Винчев

8013

не

14

Вероника Емилова Иванова

8048

не

15

Симона Стойкова Стефанова

8069

не

16

Цветелина Николаева Божанкова

8076

не

17

Лора Красимир Цуцуманова

8079

не

18

Радина Николаева Банова

8080

не

19

Мила Кирилова Николова

8113

не

20

Ева Каменова Димитрова

8115

не

21

Христина Христова Димитрова

8121

не

22

Вероника Боркова Янчева

8126

не

23

Младенка Руменова Игова

8136

не

24

Виктория Красимирова Гурова

8303

не

25

Станислава Тодорова Белберова

56377

не

26

Никола Тодоров Камбуров

56442

не

27

Милена Григорова Григорова

57067

не

28

Любомир Ангелов Попов

57108

не

29

Радослав Младенов Занков

57250

не

30

Валентин Диянов Стоянов

57334

не

31

Любомир Радостинов Илиев

57345

не

32

Георги Стефанов Чоранов

57354

не

33

Петър Николаев Лазаров

57401

не

34

Белослав Евгениев Белов

57519

не

35

Христо Андонов Андонов

57538

не

36

Любомир Венциславов Чобанов

57634

не

37

София Гришина Владимирова

57779

не

38

Марина Евгениева Трифонова

57839

не

39

Тодор Веселинов Радев

57932

не

40

Диляна Николаева Стаматова

57933

не

41

Олег Асенов Стоянов

57946

не

42

Моника Светославова Мандикова

57962

не

43

Мария Веселинова Топалова

58000

не

44

Мария Руменова Богданова

58060

не

45

Теодор Димитров Колев

58070

не

46

Ивайло Никифоров Ветов

58085

не

47

Николай Станиславов Дечев

58161

не

48

Стефан Любомиров Хубенов

58187

не

49

Ивайло Любомиров Иванов

58192

не

50

Тодорина Антонова Тенчева

58201

не

51

Пламена Георгиева Делисивкова

58222

не

52

Ирина Стоянова Димитрова

58282

не

53

Полина Божидарова Антонова

58319

не

54

Александрина Цветанова Дучева

58336

не

55

Габриела Владимирова Георгиева

58341

не

56

Цветомир Валериев Цветанов

58408

не

57

Мила Анатолиева Джамбазова

58438

не

58

Мила Андреева Тилкова

58449

не

59

Любомир Орлинов Ковачев

58523

не

60

Радина Тончева Минова

58559

не

61

Филип Александров Иванов

58583

не

62

Людмила Огнянова Живкова

58604

не

63

Захари Руменов Янков

58628

не

64

Илиян Стефанов Ангелов

58650

не

65

Борис Иванов Лазаров

58654

не

66

Анета Георгиева Стоилова

58662

не

67

Денислав Лъчезаров Русев

58669

не

68

Виктор Руменов Шуманов

58696

не

69

Даниел Олег Павлов

58782

не

70

Светла Димитрова Попова

58785

не

71

Елена Николова Кетева

58817

не

72

Никола Альошов Сиджимов

58847

не

73

Паолина Петрова Михова

58857

не

74

Йордан Стефанов Първанов

58875

не

75

Александър Мицич

810461

не