Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Резултати от писмения държавен изпит по гражданскоправни науки

Резултати от писмения държавен изпит по гражданскоправни науки

ДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ
  Име , презиме , фамилия Фак.№  дата за явяване писмен изпит 
1 Димитър Боянов Димитров 6591 14 октомври 2014г. да
2 Петя Ивайлова Ценкулова 7382 14 октомври 2014г. да
3 Радослава Борисова Кърджилова 7646 14 октомври 2014г. да
4 Петя Апостолова Демирева 7650 14 октомври 2014г. да
5 Калина Пламенова Томова 7670 14 октомври 2014г. да
6 Милена Великова Михалева 7700 14 октомври 2014г. да
7 Кремена Димитрова Иванова 7728 14 октомври 2014г. да
8 Александра Любомирова Петрова 7743 14 октомври 2014г. да
9 Искра Петрова Илиева 7769 14 октомври 2014г. да
10 Ивалина Красимирова Ненова 7782 14 октомври 2014г. да
11 Михаела Костадинова Табакова 7790 14 октомври 2014г. да
12 Кремена Димчева Пехливанова 7791 14 октомври 2014г. да
13 Михаела Христова Каменова 7798 14 октомври 2014г. да
14 Моника Любомирова Янакиева-Енчева 7799 14 октомври 2014г. да
15 Теодора Светозарова Лозанова 7806 14 октомври 2014г. да
16 Антония Дамянова Дайлиева 7811 14 октомври 2014г. да
17 Дея Антонова Андронова 7826 14 октомври 2014г. да
18 Диляна Кирилова Станчева 7842 14 октомври 2014г. да
19 Цветослава Георгиева Петкова 7844 14 октомври 2014г. да
20 Владимир Александров Сотиров 7861 14 октомври 2014г. да
21 Мария Цветанова Трендафилова 7866 14 октомври 2014г. да
22 Емил Карев Карев 7868 14 октомври 2014г. да
23 Пламен Митков Добрев 7899 14 октомври 2014г. да
24 Десислава Божидарова Йотова 7906 14 октомври 2014г. да
25 Елена Йорданова Йотова 7908 14 октомври 2014г. да
26 Деян Александров Драгиев 7929 14 октомври 2014г. да
27 Фаузи Хади Нашар 7930 14 октомври 2014г. да
28 Радион Стефанов Стратев 7932 14 октомври 2014г. да
29 Кристина Иванова Митева 7933 14 октомври 2014г. да
30 Калоян Бончев Славчев 7934 14 октомври 2014г. да
31 Росен Красимиров Костов 7935 14 октомври 2014г. да
32 Капка Николаева Паланова 7943 14 октомври 2014г. да
33 Наталия Красимирова Александрова 7944 14 октомври 2014г. да
34 Детелина Емилова Миланова 7955 14 октомври 2014г. да
35 Георги Димитров Димитров 7957 14 октомври 2014г. да
36 Мартин Петров Каменов 7964 14 октомври 2014г. да
37 Александър Георгиев Миленов 7966 14 октомври 2014г. да
38 Диана Бойкова Чолакова 7967 14 октомври 2014г. да
39 Цветанка Георгиева Грозева 7968 14 октомври 2014г. да
40 Дорина Димова Димова 7972 14 октомври 2014г. да
41 Ася Евгениева Аврамова 7975 14 октомври 2014г. да
42 Мария Христова Шопова 7983 14 октомври 2014г. да
43 Маргарита Красимирова Колева 7988 14 октомври 2014г. да
44 Петя Любомирова Алипиева 8000 14 октомври 2014г. да
45 Красимира Тодорова Борисова 8001 14 октомври 2014г. да
46 Георги Александров Поповчев 8016 14 октомври 2014г. да
47 Ралица Христова Цветанова 8023 14 октомври 2014г. да
48 Величка Иванова Шопова 8024 14 октомври 2014г. да
49 Калин Илиев Милушев 8099 14 октомври 2014г. да
50 Ивета Валериева Стоянова 8105 14 октомври 2014г. да
51 Боян Боянов Богданов 8114 14 октомври 2014г. да
52 Теодора Борисова Малинчева 8120 14 октомври 2014г. да
53 Десислава Любомирова Йотова 8127 14 октомври 2014г. да
54 Васил Правдомилев Иванов 8132 14 октомври 2014г. да
55 Младенка Руменова Игова 8136 14 октомври 2014г. да
56 Светослав Станимиров Цвектов 8191 14 октомври 2014г. да
57 Деян Стоянов Вътов 8202 14 октомври 2014г. да
58 Мариан Стефанов Христов 54036 14 октомври 2014г. да
59 Димитър Иванов Мариов 55478 14 октомври 2014г. да
60 Житомир Стефанов Пенаков 55524 14 октомври 2014г. да
61 Борис Тодоров Стойчев 55589 14 октомври 2014г. да
62 Владимир Красимиров Димитров 55850 14 октомври 2014г. да
63 Ивайло Йорданов Стефанов 56201 14 октомври 2014г. да
64 Станислава Тодорова Белберова 56377 14 октомври 2014г. да
65 Добрияна Стерннова Манолова 56486 14 октомври 2014г. да
66 Андрей Пламенов Макариев 56615 14 октомври 2014г. да
67 Елена Христова Анкова 56736 14 октомври 2014г. да
68 Кристианна Димитрова Градинарова 56754 14 октомври 2014г. да
69 Милен Славов Минков 56808 14 октомври 2014г. да
70 Тони Милков Танев 56877 14 октомври 2014г. да
71 Галин Иванов Петров 56903 14 октомври 2014г. да
72 Вероника Димитрова Митрева 56920 14 октомври 2014г. да
73 Ивайло Дончев Беев 56957 14 октомври 2014г. да
74 Надя Димитрова Николова 57004 14 октомври 2014г. да
75 Цветелина Петкова Пановска 57035 14 октомври 2014г. да
76 Милена Григорова Григорова 57067 14 октомври 2014г. да
77 Димо Иванов Иванов 57079 14 октомври 2014г. да
78 Любомир Радостинов Илиев 57345 14 октомври 2014г. да
79 Янко Иванов Мичев 57347 14 октомври 2014г. да
80 Деница Красимирова Динева 57371 14 октомври 2014г. да
81 Мартин Николаев Борисов 57404 14 октомври 2014г. да
82 Цвета Георгиева Николаева 57422 14 октомври 2014г. да
83 Валя Емилова Цветанова 57431 14 октомври 2014г. да
84 Иван Пламенов Перфенлиев 57498 14 октомври 2014г. да
85 Белослав Евгениев Белов 57519 14 октомври 2014г. да
86 Милена Орлинова Йорданова 57569 14 октомври 2014г. да
87 Николай Павлинов Колев 57611 14 октомври 2014г. да
88 Александър Василев Тасев 57638 14 октомври 2014г. да
89 Люба Илиева Щиркова 57657 14 октомври 2014г. да
90 Недялко Йорданов Йорданов 57681 14 октомври 2014г. да
91 Виктор Пламенов Минчев 57692 14 октомври 2014г. да
92 Борислав Кристианов Мънзов 57717 14 октомври 2014г. да
93 Весела Иванова Джорджанска 57774 14 октомври 2014г. да
94 София Гришина Владимирова 57779 14 октомври 2014г. да
95 Александра Пламенова Генова 57797 14 октомври 2014г. да
96 Ивана Христова Генчева 57800 14 октомври 2014г. да
97 Десислава Иванова Симеонова 57837 14 октомври 2014г. да
98 Елица Дамянова Обрешкова 57842 14 октомври 2014г. да
99 Христо Красимиров Георгиев 57922 14 октомври 2014г. да
100 Стелиана Тонева Балабанова 57928 14 октомври 2014г. да
101 Владислав Румянов Рашковски 57956 14 октомври 2014г. да
102 Светла Иванова Ценова 57964 14 октомври 2014г. да
103 Александър Владимиров Иванов 57967 14 октомври 2014г. да
104 Живомир Донков Георгиев 57986 14 октомври 2014г. да
105 Мария Веселинова Топалова 58000 14 октомври 2014г. да
106 Красимира Димитрова Василева 58020 14 октомври 2014г. да
107 Людмила Пламенова Петкова 58054 14 октомври 2014г. да
108 Димитър Валентинов Пейчев 58056 14 октомври 2014г. да
109 Десислава Николаева Чолакова 58061 14 октомври 2014г. да
110 Мария Йорданова Младенова 58071 14 октомври 2014г. да
111 Христо Иванов Шаламанов 58088 14 октомври 2014г. да
112 Калоян Пламенов Станчев 58102 14 октомври 2014г. да
113 Валентин Иванов Димитров 58105 14 октомври 2014г. да
114 Лилия Красимирова Петрова 58117 14 октомври 2014г. да
115 Ива Владимирова Димитрова 58119 14 октомври 2014г. да
116 Петя Емилиянова Николова 58123 14 октомври 2014г. да
117 Примо Любомиров Георгиев 58124 14 октомври 2014г. да
118 Ангелина Николаева Попова 58153 14 октомври 2014г. да
119 Симона Иванова Лазарова 58155 14 октомври 2014г. да
120 Борис Кирилов Петров 58164 14 октомври 2014г. да
121 Александър Иванов Иванов 58170 14 октомври 2014г. да
122 Траян Александров Сарафов 58178 14 октомври 2014г. да
123 Ива Миткова Ханчева 58179 14 октомври 2014г. да
124 Станислава Венелинова Иванова 58183 14 октомври 2014г. да
125 Тодорина Антонова Тенчева 58201 14 октомври 2014г. да
126 Полина Венелинова Велинова 58220 14 октомври 2014г. да
127 Дима Александрова Александрова 58221 14 октомври 2014г. да
128 Надежда Огнянова Милева 58229 14 октомври 2014г. да
129 Антоанета Севдалинова Овчарова 58231 14 октомври 2014г. да
130 Цветелина Ценкова Петрова 58235 14 октомври 2014г. да
131 Велина Емилова Аршинкова 58250 14 октомври 2014г. да
132 Георги Ивов Гичев 58264 14 октомври 2014г. да
133 Веселина Веселинова Тодорова 58271 14 октомври 2014г. да
134 Николай Галинов Георгиев 58273 14 октомври 2014г. да
135 Димитър Вихренов Христов 58274 14 октомври 2014г. да
136 Васил Ангелов Михайлов 58276 14 октомври 2014г. да
137 Валерия Миткова Димитрова 58277 14 октомври 2014г. да
138 Петър Владов Караджов 58278 14 октомври 2014г. да
139 Милеслава Георгиева Богданова 58279 14 октомври 2014г. да
140 Лени Пламенова Андонова 58280 14 октомври 2014г. да
141 Ирина Стоянова Димитрова 58282 14 октомври 2014г. да
142 Биляна Димитрова Троанска 58284 14 октомври 2014г. да
143 Мартин Асенов Димитров 58285 14 октомври 2014г. да
144 Милена Николаева Ангелова 58287 14 октомври 2014г. да
145 Христо Николаев Банов 58289 14 октомври 2014г. да
146 Ивайло Петков Христов 58290 14 октомври 2014г. да
147 Валентин Георгиев Ковчазов 58292 14 октомври 2014г. да
148 Андриан Станев Боянов 58293 14 октомври 2014г. да
149 Ерай Фикриев Рамаданов 58295 14 октомври 2014г. да
150 Наталия Петрова Петрова 58297 14 октомври 2014г. да
151 Атанас Людмилов Йорданов 58300 14 октомври 2014г. да
152 Радостина Иванова Горанова 58303 14 октомври 2014г. да
153 Йорданка Владимирова Соколова 58305 14 октомври 2014г. да
154 Джулия Руменова Митева 58306 14 октомври 2014г. да
155 Владислава Христова Бербенкова 58307 14 октомври 2014г. да
156 Андрей Красимиров Георгиев 58308 14 октомври 2014г. да
157 Ален Красимиров Куртев 58309 14 октомври 2014г. да
158 Мартин Проданов Арсов 58310 14 октомври 2014г. да
159 Жулиета Тодорова Кондова 58312 14 октомври 2014г. да
160 Петър Стаменов Генов 58313 14 октомври 2014г. да
161 Мина Антонова Минева 58314 14 октомври 2014г. да
162 Сава Ивайлов Калчев 58322 14 октомври 2014г. да
163 Петър Стефанов Топуров 58323 15 октомври 2014г. да
164 Калоян Йорданов Даков 58324 15 октомври 2014г. да
165 Илияна Чавдарова Иванова 58325 15 октомври 2014г. да
166 Александър Станимиров Радичков 58326 15 октомври 2014г. да
167 Лидия Петьова Иванова 58329 15 октомври 2014г. да
168 Октай Мухидин Шабан 58332 15 октомври 2014г. да
169 Мирена Михайлова Михайлова 58333 15 октомври 2014г. да
170 Камен Сашов Гогов 58337 15 октомври 2014г. да
171 Радослав Петров Маринков 58338 15 октомври 2014г. да
172 Александър Александров Ганчев 58339 15 октомври 2014г. да
173 Деница Веселинова Кметова 58340 15 октомври 2014г. да
174 Иванка Димова Димитрова 58344 15 октомври 2014г. да
175 Светослав Дианов Желев 58345 15 октомври 2014г. да
176 Янко Венелинов Ройчев 58346 15 октомври 2014г. да
177 Калина Стоянова Гроздева 58349 15 октомври 2014г. да
178 Николай Иванов Терзиев 58353 15 октомври 2014г. да
179 Яница Радославова Радева 58357 15 октомври 2014г. да
180 Кристина Юлиянова Чакърова 58359 15 октомври 2014г. да
181 Елица Валериева Йорданова 58360 15 октомври 2014г. да
182 Цветина Илианова Йорданова 58361 15 октомври 2014г. да
183 Борислава Руменова Иванова 58362 15 октомври 2014г. да
184 Стефан Петров Тодоров 58363 15 октомври 2014г. да
185 Кристиян Иванов Иванов 58364 15 октомври 2014г. да
186 Диляна Иванова Гинина 58367 15 октомври 2014г. да
187 Теодора Иванова Фокова 58368 15 октомври 2014г. да
188 Деница Георгиева Динова 58371 15 октомври 2014г. да
189 Емилия Росенова Михайлова 58372 15 октомври 2014г. да
190 Ивелина Росенова Личева 58373 15 октомври 2014г. да
191 Петя Данчева Кантарска 58375 15 октомври 2014г. да
192 Георги Георгиев Иванов 58377 15 октомври 2014г. да
193 Явор Валентинов Соколов 58378 15 октомври 2014г. да
194 Гергана Игорова Мичева 58379 15 октомври 2014г. да
195 Андриян Цветанов Кайряков 58380 15 октомври 2014г. да
196 Радослав Владков Бангеев 58381 15 октомври 2014г. да
197 Яна Георгиева Якимова 58385 15 октомври 2014г. да
198 Райна Стефанова Александрова 58386 15 октомври 2014г. да
199 Димитър Красимиров Гановски 58387 15 октомври 2014г. да
200 Станиела Теодорова Тодорова 58391 15 октомври 2014г. да
201 Ирена Василева Ананиева 58392 15 октомври 2014г. да
202 Мария Красимирова Костова 58393 15 октомври 2014г. да
203 Гергана Петрова Буюклиева 58394 15 октомври 2014г. да
204 Горан Бойков Витански 58396 15 октомври 2014г. да
205 Емилия Иванова Котева 58397 15 октомври 2014г. да
206 Катрин Георгиева Стоилова 58398 15 октомври 2014г. да
207 Василена Тодорова Радулова 58399 15 октомври 2014г. да
208 Любомир Христосков Върбев 58400 15 октомври 2014г. да
209 Маринела Красимирова Маринова 58401 15 октомври 2014г. да
210 Месут Асанов Идризов 58402 15 октомври 2014г. да
211 Вероника Красимирова Янева 58403 15 октомври 2014г. да
212 Ивелина Миткова Иванова 58404 15 октомври 2014г. да
213 Светлин Валентинов Консулов 58406 15 октомври 2014г. да
214 Десислава Валериева Стаменова 58407 15 октомври 2014г. да
215 Димитър Борисов Бонев 58409 15 октомври 2014г. да
216 Нели Руменова Мортева 58410 15 октомври 2014г. да
217 Асен Боянов Апостолов 58411 15 октомври 2014г. да
218 Иван Петров Пунев 58412 15 октомври 2014г. да
219 Мария Емилиянова Йосифова 58413 15 октомври 2014г. да
220 Ирина Константинова Кожухарова 58415 15 октомври 2014г. да
221 Александър Валентинов Цветков 58416 15 октомври 2014г. да
222 Александра Живкова Георгиева 58417 15 октомври 2014г. да
223 Диана Ангелова Дюлгерова 58421 15 октомври 2014г. да
224 Силвия Иванова Стефанова 58422 15 октомври 2014г. да
225 Светослав Кръстев Стоянов 58423 15 октомври 2014г. да
226 Анита Анатолиева Желева 58424 15 октомври 2014г. да
227 Иван Володиев Димитров 58425 15 октомври 2014г. да
228 Йоана Цветанова Йорданова 58426 15 октомври 2014г. да
229 Дияна Петева Димитрова 58427 15 октомври 2014г. да
230 Мария Тихомирова Тихова 58428 15 октомври 2014г. да
231 Кристина Здравкова Цветкова 58429 15 октомври 2014г. да
232 Деян Николаев Богданов 58432 15 октомври 2014г. да
233 Ваня Илкова Желязкова 58434 15 октомври 2014г. да
234 Вилиан Огнянов Бецов 58435 15 октомври 2014г. да
235 Асен Бойков Здравков 58437 15 октомври 2014г. да
236 Николай Светлинов Василев 58440 15 октомври 2014г. да
237 Лилия Христова Такова 58442 15 октомври 2014г. да
238 Дамян Огнянов Тодоров 58443 15 октомври 2014г. да
239 Велизар Стефанов Велков 58445 15 октомври 2014г. да
240 Юлия Славова Гевренова 58448 15 октомври 2014г. да
241 Мила Андреева Тилкова 58449 15 октомври 2014г. да
242 Мартин Адрианов Асенов 58450 15 октомври 2014г. да
243 Кирил Петров Лазаров 58451 15 октомври 2014г. да
244 Бенислав Цанков Вътев 58452 15 октомври 2014г. да
245 Йоанна Ивайлова Найденова 58454 15 октомври 2014г. да
246 Ромил Викторов Попов 58455 15 октомври 2014г. да
247 Виктор Георгиев Андонов 58456 15 октомври 2014г. да
248 Константин Ивелинов Алтънджийски 58457 15 октомври 2014г. да
249 Яна Валериева Бурнева 58458 15 октомври 2014г. да
250 Виктория Владимирова Георгиева 58460 15 октомври 2014г. да
251 Стилиан Светлинов Димитров 58461 15 октомври 2014г. да
252 Елеонора Георгиева Стойнова 58463 15 октомври 2014г. да
253 Красен Пламенов Вълев 58464 15 октомври 2014г. да
254 Мариета Стоянова Динева 58466 15 октомври 2014г. да
255 Стела Петкова Парушева 58467 15 октомври 2014г. да
256 Елена Георгиева Златинова 58468 15 октомври 2014г. да
257 Миряна Христова Георгиева 58469 15 октомври 2014г. да
258 Мартин Руменов Минков 58470 15 октомври 2014г. да
259 Слави Ганчев Ганев 58472 15 октомври 2014г. да
260 Яна Николова Георгиева 58473 15 октомври 2014г. да
261 Нели Михайлова Димова 58475 15 октомври 2014г. да
262 Даниел Стефанов Делчев 58476 15 октомври 2014г. да
263 Доли Христова Траницова 58477 15 октомври 2014г. да
264 Айлин Алиева Юмерова 58478 15 октомври 2014г. да
265 Желязко Димитров Желязков 58481 15 октомври 2014г. да
266 Иванка Тодорова Танкова 58483 15 октомври 2014г. да
267 Веселка Великова Великова 58485 15 октомври 2014г. да
268 Пресияна Емилова Първанова 58487 15 октомври 2014г. да
269 Васил Евгениев Димитров 58488 15 октомври 2014г. да
270 Гергана Валентинова Куклева 58490 15 октомври 2014г. да
271 Тихомир Николаев Рачев 58491 15 октомври 2014г. да
272 Адриана Павлова Занева 58492 15 октомври 2014г. да
273 Мария Руменова Калайджиева 58493 15 октомври 2014г. да
274 Марина Николаева Николова 58494 15 октомври 2014г. да
275 Десислава Василева Тамбуракова 58495 15 октомври 2014г. да
276 Недялка Вълчева Вълчева 58496 15 октомври 2014г. да
277 Жулиян Димчев Железов 58498 15 октомври 2014г. да
278 Мартин Василев Захариев 58501 15 октомври 2014г. да
279 Илда Красимирова Делчева 58502 15 октомври 2014г. да
280 Ниделина Пеева Степанова 58503 15 октомври 2014г. да
281 Ралица Олегова Смоличка 58504 15 октомври 2014г. да
282 Десислава Олегова Смоличка 58505 15 октомври 2014г. да
283 Ирен Георгиева Бутракова 58506 15 октомври 2014г. да
284 Михаел Любомиров Любомиров 58507 15 октомври 2014г. да
285 Катерина Медиева Хаджиева 58509 15 октомври 2014г. да
286 Ивелин Руменов Богданов 58510 15 октомври 2014г. да
287 Татяна Игоревна Димитрова 58511 15 октомври 2014г. да
288 Симона Емилова Йовчева 58512 15 октомври 2014г. да
289 Анна Лъчезарова Искрова 58514 15 октомври 2014г. да
290 Иван Стоянов Лазаров 58516 15 октомври 2014г. да
291 Искрен Марев Радев 58517 15 октомври 2014г. да
292 Цветелина Димитрова Димитрова 58522 15 октомври 2014г. да
293 Константин Стефанов Иванов 58525 15 октомври 2014г. да
294 Лидияна Юлиянова Миленова 58527 15 октомври 2014г. да
295 Антония Мирославова Котларска 58531 15 октомври 2014г. да
296 Ина Веселинова Въндева 58532 15 октомври 2014г. да
297 Цвета Иржи Атанасова 58533 15 октомври 2014г. да
298 Даниела Павлинова Пенева 58541 15 октомври 2014г. да
299 Юли Юлиянов Стойнов 58551 15 октомври 2014г. да
300 Александра Петрова Николова 58561 15 октомври 2014г. да
301 Диана Стайкова Господинова 58563 15 октомври 2014г. да
302 Мирослав Валентинов Стоянов 58566 15 октомври 2014г. да
303 Александра Стефанова Иванова 58576 15 октомври 2014г. да
304 Антоанета Георгиева Ивчева 58578 15 октомври 2014г. да
305 Росица Колева Чергеланова 58585 15 октомври 2014г. да
306 Нели Светлозарова Бъчварова 58591 15 октомври 2014г. да
307 Георги Йорданов Георгиев 58594 15 октомври 2014г. да
308 Петя Василева Цветанова 58601 15 октомври 2014г. да
309 Людмила Огнянова Живкова 58604 15 октомври 2014г. да
310 Георги Христов Георгиев 58606 15 октомври 2014г. да
311 Паолина Петрова Михова 58857 15 октомври 2014г. да
312 Венета Евгениева Крилашка 58860 15 октомври 2014г. да
313 Ива Димитрова Ламбова 58861 15 октомври 2014г. да
314 Виктория Наскова Пенева 58862 15 октомври 2014г. да
315 Господин Марков Бумбаров 58880 15 октомври 2014г. да
316 Виктория Валентинова Тошкова 58884 15 октомври 2014г. да
317 Димитрина Петрова Шиндова 58887 15 октомври 2014г. да
318 Ана Петрова Иванова 58888 15 октомври 2014г. да
319 Теодорина Митева Цанкова 58890 15 октомври 2014г. да
320 Теодора Руменова Попова 59220 15 октомври 2014г. да
321 Тереза Георгиева Ташева 59230 15 октомври 2014г. да
322 Виктория Павлова Павлова 810504 15 октомври 2014г. да
323 Ивана Петров 810509 15 октомври 2014г. да

 

НЕДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по
ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ
  Име , презиме , фамилия Фак.№  писмен изпит 
1 Надка Димитрова Палашева 7296 не
2 Антония Ненкова Николова 7344 не
3 Петя Петкова Романова 7425 не
4 Магдалена Людмилова Мончовска 7438 не
5 Илина Тодорова Стоянова 7489 не
6 Григор Тодоров Григоров 7570 не
7 Камелия Сергеева Порожанова-Найденова 7581 не
8 Георги Блажев Катинов 7653 не
9 Антон Вельов Панчев 7659 не
10 Милена Иванова Найдева 7685 не
11 Лилия Стефанова Иванова 7711 не
12 Владимира Цветкова Ценкова 7736 не
13 Яна Димитрова Йотова 7738 не
14 Наталия Божидарова Попова 7739 не
15 Ася Асенова Стефчева 7805 не
16 Снежина Василева Дормишева 7835 не
17 Драгомир Георгиев Георгиев 7946 не
18 Борислава Николаева Пиперкова 7965 не
19 Свилен Радославов Богев 8053 не
20 Йорданка Николова Нонева 8056 не
21 Таня Георгиева Станкова 56064 не
22 Никола Лъчезаров Кузманов 56811 не
23 Йосиф Свиленов Колипатков 56873 не
24 Христина Димитрова Димитрова 56894 не
25 Николай Славов Сайков 57285 не
26 Валентин Диянов Стоянов 57334 не
27 Георги Стефанов Чоранов 57354 не
28 Милена Валентинова Николаева 57361 не
29 Маргарита Евгениева Ойсолова 57367 не
30 Теодор Стоянов Динев 57377 не
31 Илиян Красимиров Стоилов 57386 не
32 Христо Андонов Андонов 57538 не
33 Стоян Димитров Дилков 57643 не
34 Георги Иванов Хаджийски 57678 не
35 Теодора Костадинова Бандутова 57718 не
36 Велислав Янков Каменов 57737 не
37 Александър Петров Сланчев 57739 не
38 Момчил Кръстев Митрев 57924 не
39 Жени Петрова Желева 57938 не
40 Павел Светлинов Павлов 58023 не
41 Стиляна Красимирова Кирязова 58038 не
42 Николай Иванов Иванов 58041 не
43 Мария Руменова Богданова 58060 не
44 Ивайло Никифоров Ветов 58085 не
45 Цветомир Валентинов Трифонов 58089 не
46 Ива Динкова Сербезова 58100 не
47 Борис Тодоров Кръстевич 58104 не
48 Живко Митков Кръстев 58130 не
49 Радослав Ярославов Петков 58145 не
50 Стефка Димитрова Димитрова 58156 не
51 Георги Валентинов Стоилов 58157 не
52 Гриша Максимов Колев 58158 не
53 Кирил Кирилов Марков 58165 не
54 Иван Иванов Монов 58180 не
55 Стефан Любомиров Хубенов 58187 не
56 Ивайло Любомиров Иванов 58192 не
57 Десислава Георгиева Тоскова 58272 не
58 Георги Красимиров Михайлов 58296 не
59 Петър Димитров Вацов 58316 не
60 Вяра Филипова Молева 58318 не
61 Валерия Валериева Маринова 58328 не
62 Станислава Недялкова Недялкова 58334 не
63 Габриела Владимирова Георгиева 58341 не
64 Мила Иванова Никова 58343 не
65 Бояна Стоянова Габрова 58347 не
66 Георги Людмилов Коджаниколов 58351 не
67 Росен Ромеов Банков 58356 не
68 Деница Христова Йорданова 58376 не
69 Виолета Калинова Атанасова 58395 не
70 Николай Атанасов Сугарев 58462 не
71 Ангелина Иванова Станева 58474 не
72 Петя Красимирова Асенова 58482 не
73 Надежда Цветозарова Иванова 58484 не
74 Николай Димитров Димов 58521 не
75 Андон Петков Добчев 58524 не
76 Тодор Пламенов Тодоров 58558 не
77 Моника Мирославова Първанова 58560 не
78 Рада Атанасова Келевска 58573 не
79 Михаела Богданова Косева 58582 не
80 Мария Росенова Георгиева 58593 не
81 Виктор Жеков Минев 58868 не
82 Йордан Стефанов Първанов 58875 не
83 Мирела Любомирова Щерева 58882 не
84 Любомира Василева Тошкова 59217 не
85 Христо Петьов Колев 810424 не
86 Спартак Атанасов Геренчев 810427 не
87 Антон Вячеславович Григориев 810457 не
88 Драгана Миленов 810481 не
89 Каролина Иван Янкова 810500 не
90 Иван Христов Христов 0024-С не