Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Резултати от писмения държавен изпит по публичноправни науки

Резултати от писмения държавен изпит по публичноправни науки

 

ДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

Име , презиме , фамилия

Фак.№

дата за явяване

писмен изпит

1

Светослав Горянов Васев

7442

01 декември 2015г.

да

2

Антония Стефанова Мисарокова

7580

01 декември 2015г.

да

3

Наталия Милкова Кисьова

7662

01 декември 2015г.

да

4

Милена Иванова Найдева

7685

01 декември 2015г.

да

5

Деница Владимирова Бъчварова

7758

01 декември 2015г.

да

6

Катерина Георгиева Колчагова

7870

01 декември 2015г.

да

7

Драгомир Венчев Борисов

7924

01 декември 2015г.

да

8

Стефан Николаев Лалков

7938

01 декември 2015г.

да

9

Пламен Иванов Гочев

7939

01 декември 2015г.

да

10

Диана Радкова Хаджиева

7942

01 декември 2015г.

да

11

Светлозар Кирилов Ковачев

7947

01 декември 2015г.

да

12

Кристина Звезделинова Цанкова

7958

01 декември 2015г.

да

13

Мария Чавдарова Пейнирджиева

7962

01 декември 2015г.

да

14

Миглена Деянова Грозева

7970

01 декември 2015г.

да

15

Ния Евгениева Димитрова

7974

01 декември 2015г.

да

16

Андрей Владимиров Наньов

7976

01 декември 2015г.

да

17

Митко Валентинов Тодоров

7986

01 декември 2015г.

да

18

Габриела Красимирова Краева

7987

01 декември 2015г.

да

19

Камен Петров Каменов

8009

01 декември 2015г.

да

20

Веселин Кирилов Винчев

8013

01 декември 2015г.

да

21

Милена Димитрова Султина

8028

01 декември 2015г.

да

22

Десислава Илиянова Цветанова

8040

01 декември 2015г.

да

23

Боряна Златкова Самарджиева

8052

01 декември 2015г.

да

24

Миглена Иванова Вучева

8057

01 декември 2015г.

да

25

Владислав Огнянов Миланов

8060

01 декември 2015г.

да

26

Радослав Желязков Енев

8062

01 декември 2015г.

да

27

Никола Любомиров Стойчев

8063

01 декември 2015г.

да

28

Марина Владиславова Маринчева

8065

01 декември 2015г.

да

29

Владислава Стойчева Кателиева

8066

01 декември 2015г.

да

30

Дария Милчева Йорданова

8068

01 декември 2015г.

да

31

Симона Стойкова Стефанова

8069

01 декември 2015г.

да

32

Николай Иванов Илиев

8071

01 декември 2015г.

да

33

Николай Светлославов Георгиев

8073

01 декември 2015г.

да

34

Йордан Николаев Николов

8074

01 декември 2015г.

да

35

Цветелина Николаева Божанкова

8076

01 декември 2015г.

да

36

Лора Красимир Цуцуманова

8079

01 декември 2015г.

да

37

Радина Николаева Банова

8080

01 декември 2015г.

да

38

Светла Росенова Стоянова

8082

01 декември 2015г.

да

39

Теодора Данаилова Миленова

8084

01 декември 2015г.

да

40

Наталия Любомирова Маджарова

8087

01 декември 2015г.

да

41

Стилияна Ивова Иванова

8092

01 декември 2015г.

да

42

Цанко Емилов Цанков

8094

01 декември 2015г.

да

43

Кристина Иванова Караколева

8101

01 декември 2015г.

да

44

Яница Георгиева Русева

8103

01 декември 2015г.

да

45

Мила Кирилова Николова

8113

01 декември 2015г.

да

46

Ева Каменова Димитрова

8115

01 декември 2015г.

да

47

Велина Петрова Костадинова

8119

01 декември 2015г.

да

48

Христина Христова Димитрова

8121

01 декември 2015г.

да

49

Емилия Кирилова Ушакова

8122

01 декември 2015г.

да

50

Фатме Мехмедова Хюсеинова

8125

01 декември 2015г.

да

51

Вероника Боркова Янчева

8126

01 декември 2015г.

да

52

Кристиян Стилиянов Чернев

8130

01 декември 2015г.

да

53

Марин Стефанов Григоров

8141

01 декември 2015г.

да

54

Георги Цветанов Райчев

8150

01 декември 2015г.

да

55

Инна Светославова Баева

8158

01 декември 2015г.

да

56

Милена Стефанова Докова

8181

01 декември 2015г.

да

57

Теодор Асенов Нинов

8182

01 декември 2015г.

да

58

Евгени Бинев Иванов

8183

01 декември 2015г.

да

59

Надежда Петрова Петрова

8184

01 декември 2015г.

да

60

Елена Владимирова Андонова

8185

01 декември 2015г.

да

61

Диляна Веселинова Петкова

8189

01 декември 2015г.

да

62

Мила Росенова Божилова

8192

01 декември 2015г.

да

63

Борислав Димитров Караколев

8195

01 декември 2015г.

да

64

Пламена Николова Апостолова

8198

01 декември 2015г.

да

65

Мария Красимирова Фотева

8201

01 декември 2015г.

да

66

Пепа Дечкова Господинова

8203

01 декември 2015г.

да

67

Лилия Антонова Табакова

8206

01 декември 2015г.

да

68

Марина Григорова Григорова

8207

01 декември 2015г.

да

69

Никола Владимиров Златев

8208

01 декември 2015г.

да

70

Виктория Красимирова Гурова

8303

01 декември 2015г.

да

71

Десислава Иво Кемалова

8311

01 декември 2015г.

да

72

Лора Орлинова Филева

56814

01 декември 2015г.

да

73

Паолина Петкова Кишева

57082

01 декември 2015г.

да

74

Любомир Ангелов Попов

57108

01 декември 2015г.

да

75

Радослав Младенов Занков

57250

01 декември 2015г.

да

76

Петя Стоянова Радивчева

57299

01 декември 2015г.

да

77

Пламена Лъчезарова Георгиева

57496

01 декември 2015г.

да

78

Христо Георгиев Кутиев

57598

01 декември 2015г.

да

79

Любомир Венциславов Чобанов

57634

01 декември 2015г.

да

80

Цонка Стойчева Динева

57721

01 декември 2015г.

да

81

Велислав Янков Каменов

57737

01 декември 2015г.

да

82

Илиян Христов Илиев

57794

01 декември 2015г.

да

83

Марина Евгениева Трифонова

57839

01 декември 2015г.

да

84

Христо Мирославов Минчев

57937

01 декември 2015г.

да

85

Моника Светославова Мандикова

57962

01 декември 2015г.

да

86

Теодор Димитров Колев

58070

01 декември 2015г.

да

87

Николай Станиславов Дечев

58161

01 декември 2015г.

да

88

Ивайло Любомиров Иванов

58192

01 декември 2015г.

да

89

Пламена Георгиева Делисивкова

58222

01 декември 2015г.

да

90

Маргарита Миленова Павлова

58315

01 декември 2015г.

да

91

Полина Божидарова Антонова

58319

01 декември 2015г.

да

92

Димитър Венциславов Атанасов

58366

01 декември 2015г.

да

93

Цветомир Валериев Цветанов

58408

01 декември 2015г.

да

94

Белла Веселинова Стоименова

58444

01 декември 2015г.

да

95

Денислав Детелинов Кандев

58479

01 декември 2015г.

да

96

Стефан Пламенов Димитров

58486

01 декември 2015г.

да

97

Михаела Атанасова Атанасова

58499

01 декември 2015г.

да

98

Любомир Орлинов Ковачев

58523

01 декември 2015г.

да

99

Радина Тончева Минова

58559

01 декември 2015г.

да

100

Ралица Красимирова Иванова

58562

01 декември 2015г.

да

101

Мариета Атанасова Динова

58564

01 декември 2015г.

да

102

Пламена Димитрова Тотева

58571

01 декември 2015г.

да

103

Невена Красимирова Добрева

58609

01 декември 2015г.

да

104

Лилия Романова Арнаучкова

58610

01 декември 2015г.

да

105

Радослава Радославова Павлова

58612

01 декември 2015г.

да

106

Нели Стефанова Димитрова

58613

01 декември 2015г.

да

107

Анелия Янчева Стоянова

58614

01 декември 2015г.

да

108

Иван Петров Димитров

58615

01 декември 2015г.

да

109

Стефка Василева Джарова

58616

01 декември 2015г.

да

110

Николай Стефанов Илчев

58617

01 декември 2015г.

да

111

Симона Желязкова Железчева

58618

01 декември 2015г.

да

112

Вероника Стелиянова Андреева

58619

01 декември 2015г.

да

113

Стефан Николаев Станев

58621

01 декември 2015г.

да

114

Васил Николаев Ничев

58623

01 декември 2015г.

да

115

Йордан Атанасов Чолаков

58624

01 декември 2015г.

да

116

Симона Пламенова Кирилова

58625

01 декември 2015г.

да

117

Ванина Здравкова Младенова

58626

01 декември 2015г.

да

118

Захари Руменов Янков

58628

01 декември 2015г.

да

119

Велина Александрова Драгийска

58630

01 декември 2015г.

да

120

Димитър Веселинов Табаков

58631

01 декември 2015г.

да

121

Иван Огнянов Бързаков

58633

01 декември 2015г.

да

122

Йоана Сашева Йорданова

58634

01 декември 2015г.

да

123

Кристина Николаева Костадинова

58635

01 декември 2015г.

да

124

Таня Николаева Ибрямова

58636

01 декември 2015г.

да

125

Иван Любенов Колев

58637

01 декември 2015г.

да

126

Богдан Грозданов Караджов

58638

01 декември 2015г.

да

127

Надя Пламенова Цветкова

58641

01 декември 2015г.

да

128

Константина Йорданова Константинова

58642

01 декември 2015г.

да

129

Александър Валентинов Панджаров

58643

01 декември 2015г.

да

130

Христо Валентинов Менков

58644

01 декември 2015г.

да

131

Радмила Ивайлова Атанасова

58645

01 декември 2015г.

да

132

Никола Мирославов Маринов

58646

01 декември 2015г.

да

133

Милена Петрова Гонева

58648

01 декември 2015г.

да

134

Елисавета Пламенова Василева

58649

01 декември 2015г.

да

135

Илиян Стефанов Ангелов

58650

01 декември 2015г.

да

136

Ива Цветозарова Нешева

58651

01 декември 2015г.

да

137

Албена Славчева Купенова

58653

01 декември 2015г.

да

138

Борис Иванов Лазаров

58654

01 декември 2015г.

да

139

Ивайло Маринов Маринов

58655

01 декември 2015г.

да

140

Веселина Златкова Кискинова

58658

01 декември 2015г.

да

141

Даниел Йорданов Тунев

58659

01 декември 2015г.

да

142

Десислав Владиславов Димов

58661

01 декември 2015г.

да

143

Анета Георгиева Стоилова

58662

01 декември 2015г.

да

144

Даяна Емилова Славева

58663

01 декември 2015г.

да

145

Радослав Иванов Иванов

58664

01 декември 2015г.

да

146

Камелия Александрова Андонова

58666

01 декември 2015г.

да

147

Светослав Николаев Узунов

58667

01 декември 2015г.

да

148

Соня Антонова Михайлова

58668

01 декември 2015г.

да

149

Денислав Лъчезаров Русев

58669

01 декември 2015г.

да

150

Атанаска Петкова Илинчева

58670

01 декември 2015г.

да

151

Цветелина Василева Бикова

58671

01 декември 2015г.

да

152

Марио Стойчев Арабистанов

58672

01 декември 2015г.

да

153

Магдалена Бориславова Младенова

58673

01 декември 2015г.

да

154

Таня Николаева Караджова

58676

01 декември 2015г.

да

155

Мария Йорданова Христова

58677

01 декември 2015г.

да

156

Боян Георгиев Лимберов

58678

01 декември 2015г.

да

157

Васил Райчев Райчев

58679

01 декември 2015г.

да

158

Василена Димчева Мечкова

58681

01 декември 2015г.

да

159

Александър Лъчезаров Немски

58682

01 декември 2015г.

да

160

Лора Валентинова Любенова

58683

01 декември 2015г.

да

161

Жанета Георгиева Михалева

58684

01 декември 2015г.

да

162

Георги Атанасов Катошев

58685

01 декември 2015г.

да

163

Антония Ванева Тончева

58686

01 декември 2015г.

да

164

Милослава Пламен Галова

58687

01 декември 2015г.

да

165

Мартина Димитрова Димитрова

58690

01 декември 2015г.

да

166

Иван Валентинов Желев

58694

01 декември 2015г.

да

167

Ина Руменова Канарова

58695

01 декември 2015г.

да

168

Виктор Руменов Шуманов

58696

01 декември 2015г.

да

169

Николай Панайотов Панайотов

58698

01 декември 2015г.

да

170

Мария Георгиева Ветин

58699

01 декември 2015г.

да

171

Атанас Георгиев Доцински

58700

01 декември 2015г.

да

172

Десислава Бориславова Бонева

58701

01 декември 2015г.

да

173

Теодора Кирилова Маринова

58702

01 декември 2015г.

да

174

Лили Димитрова Цветанова

58703

01 декември 2015г.

да

175

Мартин Иво Димитров

58704

01 декември 2015г.

да

176

Мария Николова Николова

58705

02 декември 2015г.

да

177

Владимир Росенов Ташев

58706

02 декември 2015г.

да

178

Евелин Венциславова Цалова

58707

02 декември 2015г.

да

179

Елица Боянова Попхлебарова

58708

02 декември 2015г.

да

180

Вероника Костова Николова

58709

02 декември 2015г.

да

181

Диляна Николаева Петкова

58710

02 декември 2015г.

да

182

Цветелина Христова Байрактарова

58712

02 декември 2015г.

да

183

Атанас Атанасов Гебрев

58713

02 декември 2015г.

да

184

Кристина Георгиева Кирилова

58715

02 декември 2015г.

да

185

Вероника Петрова Маркова

58716

02 декември 2015г.

да

186

Йонка Иванова Мраценкова

58717

02 декември 2015г.

да

187

Маноела Йонкова Севова

58720

02 декември 2015г.

да

188

Анастасия Руменова Рошкова

58721

02 декември 2015г.

да

189

Вероника Атанасова Панчева

58722

02 декември 2015г.

да

190

Трифон Тодоров Димов

58723

02 декември 2015г.

да

191

Атанас Русенов Русенов

58724

02 декември 2015г.

да

192

Елена Борисова Паунова

58725

02 декември 2015г.

да

193

Гергана Драганова Драганова

58726

02 декември 2015г.

да

194

Мартин Бориславов Борисов

58727

02 декември 2015г.

да

195

Калоян Светославов Будинов

58728

02 декември 2015г.

да

196

Богомил Любомиров Николов

58729

02 декември 2015г.

да

197

Петя Димитрова Петкова

58730

02 декември 2015г.

да

198

Венцислав Евгениев Илиев

58732

02 декември 2015г.

да

199

Александра Петрова Ласина

58735

02 декември 2015г.

да

200

Теодора Тончева Бакърджиева

58736

02 декември 2015г.

да

201

Игнат Асенов Тимофеев

58738

02 декември 2015г.

да

202

Весела Евгениева Стоянова

58739

02 декември 2015г.

да

203

Катя Методиева Кирилова

58740

02 декември 2015г.

да

204

Николай Йорданов Павлевчев

58741

02 декември 2015г.

да

205

Любомир Мирославов Добранов

58742

02 декември 2015г.

да

206

Ивайло Теодоров Делев

58743

02 декември 2015г.

да

207

Мариян Огнянов Кирянов

58745

02 декември 2015г.

да

208

Полина Милчева Ваклева

58746

02 декември 2015г.

да

209

Васил Христов Бацев

58749

02 декември 2015г.

да

210

Христо Василев Димитров

58753

02 декември 2015г.

да

211

Марина Красимирова Бойчева

58754

02 декември 2015г.

да

212

Любослава Георгиева Машова

58755

02 декември 2015г.

да

213

Слави Сергеев Стоилов

58757

02 декември 2015г.

да

214

Анелия Велинова Башева

58758

02 декември 2015г.

да

215

Мартина Красимирова Чучукова

58759

02 декември 2015г.

да

216

Васил Димчев Вълчев

58763

02 декември 2015г.

да

217

Невин Ахмед Юсеин

58764

02 декември 2015г.

да

218

Александрина Петрова Кръстева

58765

02 декември 2015г.

да

219

Ради Савов Габровски

58766

02 декември 2015г.

да

220

Аделина Емилова Розова

58771

02 декември 2015г.

да

221

Поля Донкова Донкова

58772

02 декември 2015г.

да

222

Иван Стоянов Николов

58773

02 декември 2015г.

да

223

Мариета Орлинова Лучева

58775

02 декември 2015г.

да

224

Мария Валентинова Вълчева

58776

02 декември 2015г.

да

225

Мариета Пламенова Станчева

58777

02 декември 2015г.

да

226

Мартин Владимиров Господинов

58778

02 декември 2015г.

да

227

Радина Атанасова Атанасова

58779

02 декември 2015г.

да

228

Александра Христова Шейретова

58780

02 декември 2015г.

да

229

Сюзанна Абрахами Асатрян

58781

02 декември 2015г.

да

230

Даниел Олег Павлов

58782

02 декември 2015г.

да

231

Ивайло Емилов Цветков

58783

02 декември 2015г.

да

232

Радост Дойчева Дойчева

58784

02 декември 2015г.

да

233

Светла Димитрова Попова

58785

02 декември 2015г.

да

234

Елислав Венциславов Атанасов

58786

02 декември 2015г.

да

235

Мариета Танева Рухчева

58788

02 декември 2015г.

да

236

Християна Колева Райкова

58790

02 декември 2015г.

да

237

Йоанна Веселинова Томова

58791

02 декември 2015г.

да

238

Марина Евгениева Гюрова

58792

02 декември 2015г.

да

239

Дамян Илиев Йорданов

58793

02 декември 2015г.

да

240

Ангел Антонов Найденов

58794

02 декември 2015г.

да

241

Никол Христомилова Рахманлиева

58796

02 декември 2015г.

да

242

Александрия Александрова Апостолова

58798

02 декември 2015г.

да

243

Теодор Атанасов Тодоров

58802

02 декември 2015г.

да

244

Цветелина Йоханес Ван Бентъм

58805

02 декември 2015г.

да

245

Биляна Валентинова Насковска

58807

02 декември 2015г.

да

246

Александър Юлиянов Михайлов

58809

02 декември 2015г.

да

247

Християн Светославов Загоров

58811

02 декември 2015г.

да

248

Теодора Стефанова Лалова

58813

02 декември 2015г.

да

249

Димитър Иванов Кайраков

58814

02 декември 2015г.

да

250

Елена Николова Кетева

58817

02 декември 2015г.

да

251

Христина Димитрова Хаджева

58818

02 декември 2015г.

да

252

Ивайло Димитров Станев

58819

02 декември 2015г.

да

253

Вера Радославова Тодорова

58820

02 декември 2015г.

да

254

Петро Тюфекчиев

58821

02 декември 2015г.

да

255

Васил Йорданов Христев

58822

02 декември 2015г.

да

256

Деница Николаева Кожухарова

58823

02 декември 2015г.

да

257

Руслан Светозаров Емануилов

58824

02 декември 2015г.

да

258

Иван Костадинов Николаев

58826

02 декември 2015г.

да

259

Радина Георгиева Миндева

58827

02 декември 2015г.

да

260

Надина Георгиева Кокудева

58828

02 декември 2015г.

да

261

Габриела Вълчева Вълчева

58829

02 декември 2015г.

да

262

Преслава Адрианова Маринова

58832

02 декември 2015г.

да

263

Маргарита Иванова Василева

58833

02 декември 2015г.

да

264

Любомир Бориславов Желев

58834

02 декември 2015г.

да

265

Десислава Желева Стоянова

58836

02 декември 2015г.

да

266

Христина Красимирова Димитрова

58838

02 декември 2015г.

да

267

Николай Георгиев Сибирски

58839

02 декември 2015г.

да

268

Веселин Ивайлов Зашев

58840

02 декември 2015г.

да

269

Вяра Михайлова Гочева

58841

02 декември 2015г.

да

270

Елеонора Стефанова Петрова

58844

02 декември 2015г.

да

271

Иван Николаев Недков

58845

02 декември 2015г.

да

272

Никола Альошов Сиджимов

58847

02 декември 2015г.

да

273

Жулиета Николова Маркова

58848

02 декември 2015г.

да

274

Румяна Руменова Йорданова

58849

02 декември 2015г.

да

275

Роза Викторова Митова

58850

02 декември 2015г.

да

276

Боян Владимиров Баханов

58852

02 декември 2015г.

да

277

Елена Петрова Воденска

58858

02 декември 2015г.

да

278

Радина Пламенова Таушанова

58859

02 декември 2015г.

да

279

Даниела Иванова Тодорова

58863

02 декември 2015г.

да

280

Биляна Николаева Христова

58864

02 декември 2015г.

да

281

Петя Пламенова Павлова

58870

02 декември 2015г.

да

282

Цветан Филипов Цаков

58872

02 декември 2015г.

да

283

Кристина Василева Тасева

58876

02 декември 2015г.

да

284

Николет Александрова Атанасова

58877

02 декември 2015г.

да

285

Полина Николаева Сърцанова

58878

02 декември 2015г.

да

286

Николета Георгиева Георгиева

58879

02 декември 2015г.

да

287

Пламена Пламенова Димитрова

58881

02 декември 2015г.

да

288

Яна Добромирова Добрева

58883

02 декември 2015г.

да

289

Анжела Христова Каленова

58886

02 декември 2015г.

да

290

Диляна Спасимирова Агова

58889

02 декември 2015г.

да

291

Деница Дилянова Денчева

58891

02 декември 2015г.

да

292

Павел Георгиев Панов

58893

02 декември 2015г.

да

293

Росица Вълкова Драганова

58945

02 декември 2015г.

да

294

Цветина Лозанова Стефанова

59170

02 декември 2015г.

да

295

Вержиния Руменова Петрова

59208

02 декември 2015г.

да

296

Стилиана Асенова Наумова

59211

02 декември 2015г.

да

297

Диляна Николаева Коджаманова

59218

02 декември 2015г.

да

298

Магдалена Колева Колева

59227

02 декември 2015г.

да

299

Мария Милкова Дългичева

59231

02 декември 2015г.

да

300

Донка Ленкова Стойчева

59240

02 декември 2015г.

да

301

Тодор Георгиев Канакиев

59546

02 декември 2015г.

да

302

Светомир Веселинов Гангалов

59547

02 декември 2015г.

да

303

Весела Драгомирова Христова

59548

02 декември 2015г.

да

304

Мария Костадинова Трионджиева

59549

02 декември 2015г.

да

305

Ралица Георгиева Георгиева

59571

02 декември 2015г.

да

306

Ирина Александрова Князева

810266

02 декември 2015г.

да

307

Камал Ибрахим Догмуш

810493

02 декември 2015г.

да

308

Силви Файез Сакр

810527

02 декември 2015г.

да

309

Анна Ашот Хакобян

810531

02 декември 2015г.

да

 

НЕДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по
ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

Име , презиме , фамилия

Фак.№

писмен изпит

1

Георги Стефанов Чавдаров

7876

не

2

Виктория Христова Христова

7921

не

3

Никола Тодоров Камбуров

56442

не

4

Надежда Мирославова Иванова

57651

не

5

Олег Асенов Стоянов

57946

не

6

Мария Руменова Богданова

58060

не

7

Силвия Руменова Чакърова

58795

не

8

Жан Георгиев Йорданов

58797

не

9

Крис Милкова Спартанска

58835

не