Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Резултати от писмения държавен изпит по публичноправни науки

Резултати от писмения държавен изпит по публичноправни науки

ДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ
  Име , презиме , фамилия Фак.№  дата за явяване писмен изпит 
1 Надка Димитрова Палашева 7296 08 април 2014г. да
2 Антония Ненкова Николова 7344 08 април 2014г. да
3 Магдалена Людмилова Мончовска 7438 08 април 2014г. да
4 Георги Блажев Катинов 7653 08 април 2014г. да
5 Антон Вельов Панчев 7659 08 април 2014г. да
6 Александра Любомирова Петрова 7743 08 април 2014г. да
7 Искра Петрова Илиева 7769 08 април 2014г. да
8 Свилена Светославова Славева 7778 08 април 2014г. да
9 Михаела Костадинова Табакова 7790 08 април 2014г. да
10 Михаела Христова Каменова 7798 08 април 2014г. да
11 Теодора Светозарова Лозанова 7806 08 април 2014г. да
12 Снежина Василева Дормишева 7835 08 април 2014г. да
13 Цветослава Георгиева Петкова 7844 08 април 2014г. да
14 Христина Георгиева Николова 7849 08 април 2014г. да
15 Богомила Димитрова Сепетлиева 7863 08 април 2014г. да
16 Мария Цветанова Трендафилова 7866 08 април 2014г. да
17 Венцислава Цветанова Манчева 7871 08 април 2014г. да
18 Мирослав Евелинов Хаджиев 7895 08 април 2014г. да
19 Елена Йорданова Йотова 7908 08 април 2014г. да
20 Калин Илиев Милушев 8099 08 април 2014г. да
21 Мартин Илиев Илиев 8107 08 април 2014г. да
22 Ванеса Николаева Лафчиева 8124 08 април 2014г. да
23 Десислава Любомирова Йотова 8127 08 април 2014г. да
24 Васил Правдомилев Иванов 8132 08 април 2014г. да
25 ДИМИТЪР ИВАНОВ МАРКОВ 55478 08 април 2014г. да
26 Момчил Николаев Славов 55893 08 април 2014г. да
27 Таня Георгиева Станкова 56064 08 април 2014г. да
28 Благовеста Руменова Чолова 56380 08 април 2014г. да
29 Андрей Пламенов Макариев 56615 08 април 2014г. да
30 Никола Лъчезаров Кузманов 56811 08 април 2014г. да
31 Ивайло Дончев Беев 56957 08 април 2014г. да
32 Цветелина Петкова Пановска 57035 08 април 2014г. да
33 МАРТИН МИЛАНОВ ИСТАТКОВ 57086 08 април 2014г. да
34 Цветанка Илиева Паунова 57171 08 април 2014г. да
35 Борислав Светлинов Димитров 57253 08 април 2014г. да
36 Николай Славов Сайков 57285 08 април 2014г. да
37 Милена Валентинова Николаева 57361 08 април 2014г. да
38 Илиян Красимиров Стоилов 57386 08 април 2014г. да
39 Станислав Георгиев Почекански 57429 08 април 2014г. да
40 Вероника Андрианова Мицева 57576 08 април 2014г. да
41 Христо Георгиев Кутиев 57598 08 април 2014г. да
42 Борислав Кристианов Мънзов 57717 08 април 2014г. да
43 Александър Петров Сланчев 57739 08 април 2014г. да
44 София Гришина Владимирова 57779 08 април 2014г. да
45 Йохан Цветанов Иванов 57793 08 април 2014г. да
46 Десислава Иванова Симеонова 57837 08 април 2014г. да
47 Нацко Георгиев Нацков 57939 08 април 2014г. да
48 Виктория Добромирова Добрева 57943 08 април 2014г. да
49 Станислав Владимиров Стоев 57960 08 април 2014г. да
50 Светла Иванова Ценова 57964 08 април 2014г. да
51 Александър Владимиров Иванов 57967 08 април 2014г. да
52 Теодора Красимирова Буковинова 57972 08 април 2014г. да
53 Мария Веселинова Топалова 58000 08 април 2014г. да
54 Георги Костадинов Влахов 58014 08 април 2014г. да
55 Велислава Илиева Величкова 58015 08 април 2014г. да
56 Елисавета Никифорова Йонкова 58027 08 април 2014г. да
57 Петър Георгиев Георгиев 58029 08 април 2014г. да
58 Димитър Валентинов Пейчев 58056 08 април 2014г. да
59 Мария Руменова Богданова 58060 08 април 2014г. да
60 Десислава Николаева Чолакова 58061 08 април 2014г. да
61 Светла Славова Димова 58062 08 април 2014г. да
62 Мария Йорданова Младенова 58071 08 април 2014г. да
63 Мая Владимирова Маслева 58086 08 април 2014г. да
64 Христо Иванов Шаламанов 58088 08 април 2014г. да
65 Валентин Иванов Димитров 58105 08 април 2014г. да
66 Преслава Кръстева Дякова 58111 08 април 2014г. да
67 Лилия Красимирова Петрова 58117 08 април 2014г. да
68 Петя Емилиянова Николова 58123 08 април 2014г. да
69 Десислава Станчева Димова 58128 08 април 2014г. да
70 Живко Митков Кръстев 58130 08 април 2014г. да
71 Яна Тодорова Заркова 58149 08 април 2014г. да
72 Симона Иванова Лазарова 58155 08 април 2014г. да
73 Александър Иванов Иванов 58170 08 април 2014г. да
74 Траян Александров Сарафов 58178 08 април 2014г. да
75 Ива Миткова Ханчева 58179 08 април 2014г. да
76 Иван Иванов Монов 58180 08 април 2014г. да
77 Иван Андреев Петканов 58182 08 април 2014г. да
78 Стефан Любомиров Хубенов 58187 08 април 2014г. да
79 Ана-Мари Недялкова Еремиева 58189 08 април 2014г. да
80 Ивайло Любомиров Иванов 58192 08 април 2014г. да
81 Мирослав Росенов Моллов 58193 08 април 2014г. да
82 Любомира Васева Тодорова 58206 08 април 2014г. да
83 Дима Александрова Александрова 58221 08 април 2014г. да
84 Антоанета Севдалинова Овчарова 58231 08 април 2014г. да
85 Илияна Васкова Николова 58262 08 април 2014г. да
86 Веселина Веселинова Тодорова 58271 08 април 2014г. да
87 Йоана Николаева Такова 58543 08 април 2014г. да
88 Мирослав Валентинов Стоянов 58566 08 април 2014г. да
89 Георги Благоев Видин 58600 08 април 2014г. да
90 Мирела Любомирова Щерева 58882 08 април 2014г. да
91 Антон Григориев 810457 08 април 2014г. да
92 Драгана Миленов 810481 08 април 2014г. да
93 Виктория Павлова Павлова 810504 08 април 2014г. да
НЕДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по
ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ
  Име , презиме , фамилия Фак.№  писмен изпит 
1 Ивалина Красимирова Ненова 7782 не
2 Момчил Кръстев Митрев 57924 не
3 Кирил Кирилов Марков 58165 не
4 Милена Петрова Тончева 0956 не