Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Резултати от писмения държавен изпит по публичноправни науки

Резултати от писмения държавен изпит по публичноправни науки

ДОПУСНАТИ до устен държавен изпит по ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ
  Име , презиме , фамилия Фак.№  дата за явяване писмен изпит 
1 Антония Ненкова Николова 7344 07 април 2015г. да
2 Антония Стефанова Мисарокова 7580 07 април 2015г. да
3 Милена Иванова Найдева 7685 07 април 2015г. да
4 Анастасия Стоянова Илкова 7692 07 април 2015г. да
5 Йордан Кънчев Димитров 7735 07 април 2015г. да
6 Владимира Цветкова Ценкова 7736 07 април 2015г. да
7 Илияна Илиева Василева 7869 07 април 2015г. да
8 Мирослав Евелинов Хаджиев 7895 07 април 2015г. да
9 Виктория Христова Христова 7921 07 април 2015г. да
10 Неделчо Васков Николов 7922 07 април 2015г. да
11 Драгомир Венчев Борисов 7924 07 април 2015г. да
12 Стефан Николаев Лалков 7938 07 април 2015г. да
13 Магдалина Недялкова Христова 7941 07 април 2015г. да
14 Детелина Емилова Миланова 7955 07 април 2015г. да
15 Георги Димитров Димитров 7957 07 април 2015г. да
16 Андрей Владимиров Наньов 7976 07 април 2015г. да
17 Митко Валентинов Тодоров 7986 07 април 2015г. да
18 Блажена Дориан Димитрова 8036 07 април 2015г. да
19 Димитър Панайотов Петров 8117 07 април 2015г. да
20 Даниела Василева Велчовска 8128 07 април 2015г. да
21 Савелина Димчева Коджабашева 8138 07 април 2015г. да
22 Петър Атанасов Делистоянов 8139 07 април 2015г. да
23 Михаела Димитрова Митева 8194 07 април 2015г. да
24 Пламена Николова Апостолова 8198 07 април 2015г. да
25 Магдалина Стоянова Тодорова 54386 07 април 2015г. да
26 Димитър Иванов Марков 55478 07 април 2015г. да
27 Добрин Любомиров Кузманов 57365 07 април 2015г. да
28 Деница Красимирова Динева 57371 07 април 2015г. да
29 Христо Георгиев Кутиев 57598 07 април 2015г. да
30 Марина Евгениева Трифонова 57839 07 април 2015г. да
31 Мария Димитрова Гълъбова 57885 07 април 2015г. да
32 Тодор Веселинов Радев 57932 07 април 2015г. да
33 Моника Светославова Мандикова 57962 07 април 2015г. да
34 Мария Руменова Богданова 58060 07 април 2015г. да
35 Борис Тодоров Кръстевич 58104 07 април 2015г. да
36 Лилия Красимирова Петрова 58117 07 април 2015г. да
37 Георги Валентинов Стоилов 58157 07 април 2015г. да
38 Гриша Максимов Колев 58158 07 април 2015г. да
39 Крум Кирилов Димитров 58166 07 април 2015г. да
40 Николай Христов Байдаков 58184 07 април 2015г. да
41 Ивайло Любомиров Иванов 58192 07 април 2015г. да
42 Радостина Ангелова Тодорова 58198 07 април 2015г. да
43 Полина Венелинова Велинова 58220 07 април 2015г. да
44 Васил Ангелов Михайлов 58276 07 април 2015г. да
45 Петър Борисов Борисов 58288 07 април 2015г. да
46 Грациела Петрова Георгиева 58299 07 април 2015г. да
47 Петър Димитров Вацов 58316 07 април 2015г. да
48 Октай Мухидин Шабан 58332 07 април 2015г. да
49 Даниил Митков Паликаров 58350 07 април 2015г. да
50 Георги Людмилов Коджаниколов 58351 07 април 2015г. да
51 Виктор Емилов Минчев 58354 07 април 2015г. да
52 Росен Ромеов Банков 58356 07 април 2015г. да
53 Георги Георгиев Иванов 58377 07 април 2015г. да
54 Станислава Великова Йорданова 58414 07 април 2015г. да
55 Иван Радков Колибанеков 58431 07 април 2015г. да
56 Ваня Илкова Желязкова 58434 07 април 2015г. да
57 Мила Андреева Тилкова 58449 07 април 2015г. да
58 Стефан Пламенов Димитров 58486 07 април 2015г. да
59 Ива Едуард Николова 58497 07 април 2015г. да
60 Ралица Олегова Смоличка 58504 07 април 2015г. да
61 Михаел Любомиров Любомиров 58507 07 април 2015г. да
62 Йоан Цезарио Аспарухов 58518 07 април 2015г. да
63 Ивайло Емилов Петров 58552 07 април 2015г. да
64 Радина Тончева Минова 58559 07 април 2015г. да
65 Моника Мирославова Първанова 58560 07 април 2015г. да
66 Тереза Георгиева Ташева 59230 07 април 2015г. да