Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Септемврийска поправителна сесия - право

Септемврийска поправителна сесия - право

 

І курс

1.ИБДП- Д.Токушев

Редовно-

Задочно,условно-

 

02.09.15

02.09.15

 

08,00 ч.

08,00 ч.

 

Каб.308

Каб.308

2.ОИТ

­ І поток,В.Пеовски

ІІ поток-Р.Русинова

задочно-Р.Русинова

 

 

26.08.15

01.09.15

01.09.15

 

 

10,00 ч.

10,00 ч.

12,00ч.

 

 

Ауд.224

Ауд..224

Ауд.224

3 ОТД

І поток-Л.Дачев

ІІ поток-Д.Вълчев

Задочно-Л.Дачев

 

12.09.15

26.08.15

12.09.15

 

08,30 ч

11,00 ч.

08.30 ч.

 

Каб.295

ауд.292

Каб.295

4.МО

Редовно,задочно-П.Пантев

 

08.09.15

 

10,00 ч.

 

Ауд.292

5.ОТП-

І поток-Д.Вълчев

ІІ поток-Т.Колев

Задочно-Д.Вълчев

 

26.08.15

09.09.15

26.08.15

 

13,00 ч.

08,00ч.

13,00ч.

 

Каб.292

каб.295

ауд.292

6.Римско частно право

Редовно,задочно-М.Новкиришка

 

04.09.15

 

09,00 ч.

 

Ауд.292

7.ППУ

Редовно,задочно-Л.Дачев

 

12.09.15

 

10,00 ч.

 

Каб.295

8.философия на правото

Редовно,задочно-Г.Бойчев

 

11.09.15

 

13,00 ч.

 

Ауд.224

9.ОПИ-

Редовно,задочно-Н.Киселова/П.Илиев

 

14.09.15

 

09,00ч.

 

Каб.297

10.Увод в конституционното учение

Редовно,задочно-Г.Близнашки

 

01.09.15

 

09,00 ч.

 

Каб.299

11 Език и право

Редовно,задочно-Г.Дачева/В.Миланов

 

12.09.15

 

12,00 ч.

 

Ауд.292

ІІ курс

1.Административно право

І поток ,условни-Д.Хрусанов

ІІ поток, условни-Ц.Сивков

Задочно,условно-Е.Панайотова/Ц.Сивков

 

31.08.15

31.08.15

31.08.15

 

08,00 ч.

08,00 ч.

08.00 ч.

 

Ауд.224

Ауд.224

Ауд.224

2.Гражданско право-обща част

І поток,условно,задочно-Е.Матеева

ІІ поток,условно,задочно-Ц.Братоев

 

11.09.15

25.08.15

 

08,00 ч.

08,30 ч

 

Ауд.292

Ауд.306

3.МПП

І поток,условно,задочно-О.Борисов

ІІ поток,условно-Б.Видин

 

03.09.15

09.09.15

 

09,00 ч.

09,00 ч.

 

Каб.218

Каб.301

4.Конституционно право

І поток,условно-М.Карагьозова,Е.Танчев

ІІ поток,условно-Г.Близнашки

Задочно-Пл.Киров

 

10.09.15

01.09.15

14.09.15

 

08,30 ч.

08,30 ч.

08,30ч.

 

Каб.297

Каб.299

Каб.299/297

5.Информационно право-В.Кискинов, Редовно устен-

задочно

 

12.09.15

12.09.15

 

14,00 ч.

14,00 ч.

 

Ауд.272

Ауд.272

6.ПЕС

Редовно-Ат.Семов

Задочно- О.Борисов

 

13.09.15

03.09.15

 

18,00ч.

11,00ч.

 

Ауд.292

Ауд.218

7.Парламентарно право-Г.Близнашки

Редовно,задочно

 

01.09.15

 

09,00 ч.

 

Каб.299

8.Местно управление-Е Панайотова

Редовно,задочно

 

31.08.15

 

13,00 ч.

 

Каб.310

9.Правна психология-К.Гайдаров

Редовно,задочно

07.09.15

 

10,00

 

Ауд.218

 

10.Избирателни системи и процедури-Редовно,задочно- П.Киров

 

14.09.15

 

09,00 ч.

 

Каб.297

11.Защита правата на човека-Ив.Кьосев

Редовно,задочно

 

04.09.15

 

12,00 ч.

 

Ауд.295

12.Всеобща история на държавата и правото-М.Матеев, Редовно,задочно

 

05.09.15

 

12,00 ч.

 

Каб.308

13.СКП-М.Белов

Редовно,задочно

 

10.09.15

 

14,00 ч

 

Каб.297

промяната е направена на 09.07.2015

промяната е направена на 04.08.2015

промяната е направена на 01.09.2015

ІІІ курс

1.Вещно право

ІІ поток,задочно-П.Сарафов

І поток-Ив.Русчев

 

28.08.15

13.09.15

 

 

09,00ч.

12,30ч.

 

Каб.307

Ауд.292

2.финансово право-С.Пенов

Редовно,задочно

 

24.08.15

 

08.00 ч.

 

Ауд.292

3.Облигационно право-

І поток,условно-Тр.Конов

ІІ поток,условно-Ив.Русчев

Задочни,условно-Тр.Конов,Ив.Русчев

 

25,26.08.15

04.09.15

26.08.15

 

08,30 ч.

10,00 ч.

08,30 ч.

 

Каб.306

ауд.272

Каб.306

4. Наказателно право-обща част

І поток,условно-П.Панайотов

ІІ поток,условно-Б.Велчев

Задочно-Р.Илкова

 

02.09.15

02.09.15

03.09.15

 

08,00 ч.

08,00 ч.

14,00 ч.

 

Ауд.226

Ауд.225

Ауд.226

5.Административен процес

І поток,условно-Д.Хрусанов

ІІ поток,условно-Ц.Сивков

Задочно-Ц.Сивков/Е.Панайотова

 

31.08.15

31.08.15

31.08.15

 

08,00 ч.

08,00 ч

08,00 ч.

 

Ауд.224

Ауд.224

Ауд.224

6.Правна информатика-В.Кискинов

Редовно-

задочно-

 

11.09.15

11.09.15

 

14,00 ч.

14,00 ч.

 

Ауд.272

Ауд.272

7.Криминология-Б.Станков

Редовно,задочно

 

24.08.15

 

13.,30 ч.

 

Ауд.218

8.Правен режим на МО-Ч.Стоянов

Редовно,задочно

 

09.09.15

 

09,00 ч.

 

Ауд.301

9.Териториално и селищно устройство-Ц.Сивков, Редовно,задочно

 

31.08.15

 

11,30 ч.

 

Ауд.224

10.съдебна реторика-В.Руменчев

Редовно,задочно

 

09.09.15

 

09,00 ч.

 

Бл.4,каб.126

11.Дипломатическо и консулско право-Б.Видин, Редовно,задочно

 

 

 

 

 

Каб.301

12.Митническо право-Ат.Симеонов

10.09.15

10,00ч.

Каб.224

13.Поземлено право-Зл.Орсов

28.08.15

14,00ч.

Каб.307

14.Правен режим на класифицираната информация.-Н.Осман

01.09.15

 09,00ч.

 ауд.291

промяната е направена на 10.07.2015

ІV курс

1.Криминалистика-Е.Коцева

І поток,ІІ поток,условно,задочно

 

04.09.15

 

08,00 ч.

 

Каб.293А

2.ПИС-А.Антонова/Р.Карадимов

Редовно,задочно

 

09.09.15

 

09,30 ч.

 

 

ауд.292

3.Търговско право-І част

І поток,условно-О.Герджиков

ІІ поток,условно,задочно-А.Калайджиев/Антонова

 

13.09.15

11.09.15

 

08,30ч;

08,00 ч.

 

Каб.298

Ауд.272

4.Трудово право

І поток 1-4 гр.,условно-К.Средкова .

I поток 5-8 гр.,условно-К.Средкова

ІІ поток,условно-Н.Гевренова

Задочно,условно-Е.Мингов/Н.Гевренова

 

14.09.15

16.09.15

14.09.15

14.09.15

 

08,00 ч

08,00 ч.

08,00ч.

08,00 ч.

 

Каб.307

Каб.307

Каб.303/292

ауд.292

5.Семейно и наследствено право-К.Таков/А.Станева

І поток,ІІ поток,условно,задочно

 

 

10.09.15

 

 

08,00 ч.

 

 

Ауд.292

6.Наказателно право /особена част/

І поток,условно-Б.Велчев

ІІ поток,условно-Пл.Панайотов

Задочно-И.Пушкарова

 

02.09.15

02.09.15

30.08.15

 

08,00 ч.

08,00 ч.

08,00 ч.

 

Ауд.225

Ауд 226

Ауд.226

7.Застрахователно право-И.Русчев

Редовно,задочно

25.08.15

12,30ч.

Каб.307

8.Международно административно право-М.Славова, Редовно,задочно

 

02.09.15

 

14,00 ч.

 

Ауд.226

9.Съдебни експертизи-Е.Коцева

Редовно,задочно

 

04.09.15

 

09,30 ч.

 

Каб.293А

10.Международно наказателно право-Б.Велчев, Редовно,задочно

 

02.09.15

 

10,30ч.

 

Каб.225

11.Банково право-А.Антонова

Редовно,задочно

 

14.09.15

 

14,00 ч.

 

Ауд.225

промяната е направена на 02.09.2015

промяната е направена на 09.09.2015

V курс

1.Осигурително право

І поток,условно-Е.Мингов

ІІ поток,условно-Е.Мингов

Задочно –К.Средкова,М.Топалов

 

 

05.09.15

05.09.15

15.09.15

 

 

08.00 ч

08,00 ч.

08,00 ч.

 

 

Каб.303

Каб.303

Каб.303

2.МЧП-Н.Натов

І поток,ІІ поток,задочно,условно

 

02.09.15

 

10,00 ч.

 

Ауд.292

3.Граждански процес

І поток,условно-А.Мингова,К.Цолова

ІІ поток,условно-А.Мингова,К.Цолова

Задочно,условно-В.Попова

 

04.09.15

04.09.15

02.09.15

 

08,30 ч.

08,30 ч.

08,30 ч.

 

Каб.272

Каб.272

ауд.292

4.Наказателен процес-

І поток, условно-Г.Митов

ІІ поток,условно-М.Чинова

Задочно,условно-М.Чинова/Г.Митов

 

07.09.15

14.09.15

07.09.15

 

09.30 ч.

09,00ч.

09.30ч.

 

ауд.292

Каб.305

ауд.292

5.Данъчно право-С.Пенов

Редовно,задочно,условно

 

24.08.15

 

08.00 ч.

 

Ауд.292

6.ГИП-В.Попова

Редовно,задочно,условно

 

03.09.15

 

08,30 ч.

 

ауд.292

7.Търговско право-ІІ част

І поток,условно-А.Антонова/А.Калайджиев

ІІ поток,условно,задочно-А.Антонова/А.Калайджиев

Задочно обучение-Т.Бузева

 

11.09.15

11.09.15

 

10.09.15

 

08,00 ч.

08,00 ч.

 

 09,30ч.

 

Ауд.272

Ауд.272

 

 каб.298

8.конституционен контрол-М.Карагьозова

Редовно,задочно

 

10.09.15

 

10,30 ч.

 

Каб.297

9.Наказателно изпълнително производство-Г.Митов

Редовно,задочно

 

08.09.15

 

09,00 ч.

 

Ауд.218

10.Административно правораздаване-Д.Хрусанов

 

31.08.15

 

10,00ч.

 

Ауд.224

11.Международно правораздаване-А.Драгиев,Редовно,задочно

 

09.09.15

 

13,00 ч.

 

Каб.294

12.МЧСНП-Й.Зидарова

03.09.15

10,00 ч.

Каб.301

13.Международно трудово право-К.Средкова

 

 

 

14.Международно сътрудничество по наказателни дела-Г.Митов, Редовно,задочно

 

08.09.15

 

09,00 ч-

 

Ауд.218

15.Международен наказателен процес-Г.Митов,Редовно,задочно

 

08.09.15

 

10,00 ч.

 

Ауд.218

16.Социално право на ЕС-К.Средкова

 

 

 

17 Чиновническо право-Д.Костов

Редовно,задочно

02.09.15

09,00ч.

Каб.224

18 Нотариат-Е.Матеева

Редовно,задочно

 

11.09.15

 

08.00 ч.

 

Ауд.292

19.Правен режим на конкуренцията-Д.Драгиев-редовно,задочно

 

01.09.15

 

09.00 ч.

 

Каб.306

20.Съдебна и законодателна техника-Т.Колев

 9.09.15

10,00ч.

Каб.295

 промяната е направена на 27.08.2015