Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Септемврийска поправителна сесия - право

Септемврийска поправителна сесия - право

______________________
Правила за организацията на учебната дейност
Завършили студенти
______________________
Семестри и сесии
Юнска сесия право задочно
Юнска сесия редовно право
Юнска сесия редовно МО
Летен семестър - редовно обучение
Програма МОМД - лято
Програма МС - лято
Програма МБО - лято
Програма ПЕС- лято
Септемврийска поправителна сесия право редовно
Септемврийска поправителна сесия право задочно
Септемврийска поправителна сесия МО
Програма задочно право 1 курс зима
Програма задочно право 2 курс зима
Програма задочно право 3 курс зима
Програма задочно право 4 курс зима
Програма задочно право 5 курс зима
Програма задочно право 6 курс зима
______________________
Научни и учебни прояви
Ден на информационните технологии в Юридическия факултет - 2017
Научни проекти
Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Научно-практическа конференция „Международните бизнес отношения и бежанската криза“
Семинар "Правото на информационното общество"
______________________
Сайтът
За ползването на сайта
Програми на сървъра
Web администратори
 

І курс

1.ИБДП- Д.Токушев

Редовно,Задочно,условно-

 

07.09.16

 

08,30 ч.

 

Каб.308/309

2.ОИТ

­ І поток, В. Пеовски

ІІ поток-Р. Русинова

задочно-Р. Русинова

 

 

30.08.16

30.08.16

30.08.16

 

 

11,00 ч.

10,00 ч.

12,00ч.

 

 

Ауд.255

Ауд..224

Ауд.224

3 ОТД

І поток-Д.Вълчев

ІІ поток-Л.Дачев

Задочно-Л.Дачев

 

02.09.16

09.09.16

09.09.16

 

10,00 ч

08,30 ч.

08.30 ч.

 

ауд.224

ауд.295

Каб.295

4.МО

Редовно,задочно-П.Пантев

 

07.09.16

 

10,30 ч.

 

Ауд.255

5.ОТП-

І поток-Т.Колев

ІІ поток-Д.Вълчев

Задочно-Д.Вълчев

 

09.09.16

31.08.16

31.08.16

 

09,00 ч.

10,00ч.

10,00ч.

 

Каб.311

Ауд.272

ауд.272

6.Римско частно право

Редовно,задочно-М.Новкиришка

 

01.09.16

 

08,00 ч.

 

Ауд.255

7.ППУ

Редовно,задочно-Л.Дачев

 

09.09.16

 

12,00 ч.

 

Каб.295

8.философия на правото

Редовно,задочно-Г.Бойчев

 

08.09.16

 

13,30 ч.

 

Ауд.224

9.ОПИ-

Редовно-П.Илиев

задочно-Пл.Пенова

 

25.08.16

08.09.16

 

08,30ч.

10,30ч.

 

Каб.297

Каб.297

10.Увод в конституционното учение

Редовно,задочно-Г.Близнашки

 

26.08.16

 

09,30 ч.

 

Каб.299

11 Език и право /I,II част/

Редовно,задочно-Г.Дачева/В.Миланов

 

29.08.16

 

13,00 ч.

 

Ауд.272

промяната е направена на 27.06.2016

ІI курс

1.Административно право

І поток ,условни-Ц.Сивков

ІІ поток, условни-Е.Панайотова

Задочно,условно-Е.Панайотова/Ц.Сивков

 

31.08.16

30.08.16

30.08.16

 

08,00 ч.

08,00 ч.

14.00 ч.

 

Ауд.224

Ауд.272

Ауд.224

2.Гражданско право-обща част

І поток,условно,задочно-Е.Матеева

ІІ поток,условно,-Ц.Братоев

Задочно-Ц.Братоев

 

22.08.16

23.08.16

24.08.16

 

10,00 ч.

08,30 ч

08,30ч.

 

Ауд.272

Каб.306

Каб.306

3.МПП

І поток,условно,задочно-О.Борисов

ІІ поток,условно-Б.Видин

 

10.09.16

02.09.16

 

10,00 ч.

09,00 ч.

 

Ауд.272

Каб.297

4.Конституционно право

І поток,условно-М.Карагьозова,Е.Танчев

ІІ поток,условно-Г.Близнашки

Задочно-Пл.Киров

 

08.09.16

26.08.16

08.09.16

 

08,30 ч.

08,30 ч.

08,30ч.

 

Каб.297

Каб.299/297

Каб.299/297

5.Информационно право-В.Кискинов, Редовно ,задочно

 

09.09.16

 

09,00 ч.

 

Ауд.291

6.ПЕС

Редовно-Ат.Семов

Задочно- О.Борисов

 

08.09.16

10.09.16

 

10,30 ч.

10,00ч.

 

Ауд.272

Ауд.272

7.Парламентарно право-Г.Близнашки

Редовно,задочно

 

26.08.16

 

09,00 ч.

 

Каб.299

8.Местно управление-Е Панайотова

Редовно,задочно

 

30.08.16

 

13,00 ч.

 

Ауд.224

9.Правна психология-К.Гайдаров

Редовно,задочно

 

 

 

10.Избирателни системи и процедури-Редовно,задочно- П.Киров

 

08.09.16

 

09,00 ч.

 

Каб.297

11.Защита правата на човека-Ив.Кьосев

Редовно,задочно

 

 

 

 

 

 

12.Всеобща история на държавата и правото-М.Матеев, Редовно,задочно

 

30.08.16

 

12,00 ч.

 

Каб.308

13.СКП-М.Белов

Редовно,задочно

 

08.09.16

 

14,00 ч

 

Каб.297

ІІІ курс

1.Вещно право

ІІ поток,задочно-П.Сарафов

І поток-Ив.Русчев

 

26.08.16

01.09.16

 

 

09,00ч.

10,30ч.

 

Каб.307

Ауд.255

2.финансово право-С.Пенов

Редовно,задочно

 

22.08.16

 

08.00 ч.

 

Ауд.272

3.Облигационно право-

І поток,условно-Тр.Конов

ІІ поток,условно-Ив.Русчев

Задочно,условно-Тр.Конов,Ив.Русчев

 

29,30.08.16

31.08.16

30.08.16

 

08,30 ч.

10,30 ч.

08,30 ч.

 

Каб.306

Ауд.255

Каб.306

4. Наказателно право-обща част

І поток,условно-П.Панайотов

ІІ поток,условно-Л.Груев

Задочно-И.Пушкарова

 

30.08.16

05.09.16

02.09.16

 

08,00 ч.

08,00 ч.

08,00 ч.

 

Ауд.226

Ауд.226

Каб.304

5.Административен процес

І поток,условно-Ц.Сивков

ІІ поток,условно-М.Славова

Задочно-Ц.Сивков/М.Славова

 

31.08.16

09.09.16

09.09.16

 

08,00 ч.

12,00 ч

12,00 ч.

 

Ауд.224

Ауд.255

Ауд.272

6.Правна информатика-В.Кискинов

Редовно,задочно-

 

08.09.16

 

 

09,00 ч.

 

 

Ауд.291

7.Криминология-Р.Илкова

Редовно,задочно

 

08.09.16

 

11.,00 ч.

 

Ауд.226

8.Правен режим на МО-О.Борисов

Редовно,задочно

 

10.09.16

 

09,00 ч.

 

Каб.301

9.Териториално и селищно устройство-Ц.Сивков, Редовно,задочно

 

31.08.16

 

11,30 ч.

 

Ауд.224

10.съдебна реторика-В.Руменчев

Редовно,задочно

 

09.09.16

 

09,00 ч.

 

Бл.4,каб.126

11.Дипломатическо и консулско право-Б.Видин, Редовно,задочно

 

02.09.16

 

10,00ч.

 

Каб.297

12.Митническо право-Ат.Симеонов

09.09.16

13,00ч.

Каб.310

13.Поземлено право-Зл.Орсов

26.08.16

14,00ч.

каб.307

14.Правен режим на класифицираната инф.-

Н.Осман

 

 

 

15.Сравнително частно право-П.Сарафов

 

 

 

промяната е направена на 12.07.16

ІV курс

1.Криминалистика-Е.Коцева

І поток,ІІ поток,условно,задочно

 

07.09.16

 

08,00 ч.

 

Каб.293А

2.ПИС-А.Антонова/Р.Карадимов

Редовно,задочно

 

30.08.16

 

11,00 ч.

 

 

ауд.255

3.Търговско право-І част

Редовно,задочно,усл.

А.Калайджиев/Антонова

 

01.09.16

 

8,00 ч.

 

Ауд.272

4.Трудово право

І поток .,условно-Е.Мингов .

ІІ поток,задочно,условно-Н.Гевренова

 

 

04.09.16

04.09.16

 

 

08,00 ч

08,00 ч.

 

 

 

Каб.303

Каб.303/291

5.Семейно и наследствено право-К.Таков/А.Станева

І поток,ІІ поток,условно,задочно

 

 

02.09.16

 

 

08,00 ч.

 

 

Ауд.272

6.Наказателно право /особена част/

І поток,условно-П.Панайотов

ІІ поток,условно-Л.Груев

Задочно-Р.Илкова

 

31.08.16

05.09.16

08.09.16

 

08,00 ч.

08,00 ч.

08,00 ч.

 

Ауд.226

Ауд 226

Ауд.226

7.Международно административно право-М.Славова, Редовно,задочно

 

09.09.16

 

14,00 ч.

 

Ауд.226

9.Съдебни експертизи-Е.Коцева

Редовно,задочно

 

07.09.16

 

09,30 ч.

 

Каб.293А

10.Международно наказателно право-Б.Велчев, Редовно,задочно

09.09.16

 

 10,30 ч

 

 УМК

11.Банково право-А.Антонова

Редовно,задочно

 

31.08.16

 

09,00 ч.

 

Ауд.225

V курс

1.Осигурително право

І поток,условно-К.Средкова

ІІ поток,условно-К.Средкова

Задочно –К.Средкова,

 

31.08.16

01.09.16

02.09.16

 

 

08.00 ч

08,00 ч.

08,00 ч.

 

 

Каб.307

Каб.307

Каб.307

2.МЧП-

І поток,условно-Н.Натов

ІІ поток,условно-Б.Мусева

Задочно.В.Пандов

 

02.09.16

02.09.16

02.09.16

 

10,30 ч.

10,30ч.

10,30ч.

 

Ауд.272

Ауд.272

Ауд.272

3.Граждански процес

І поток,условно-А.Мингова,К.Цолова

ІІ поток,условно-А.Мингова,К.Цолова

Задочно,условно-В.Попова

 

03.09.16

03.09.16

03.09.16

 

08,30 ч.

08,30 ч.

08,30 ч.

 

Ауд.272

Ауд.272

Ауд.272

4.Наказателен процес-

І поток, условно-М.Чинова

ІІ поток,условно-Г.Митов

Задочно,условно-М.Чинова/Г.Митов

 

09.09.16

29.08.16

09.09.16

 

09.00 ч.

08,30ч.

08.00ч.

 

Каб.305

Ауд.272

Каб.305

5.Данъчно право-

Редовно,усл.-С.Пенов

задочно,условно-Е.Стоева

 

22.08.16

22.08.16

 

08.00 ч

08,00ч.

 

Ауд.272

Ауд.272

6.ГИП-В.Попова

Редовно,задочно,условно

 

30.08.16

 

08,30 ч.

 

Ауд.255

7.Търговско право-ІІ част

редовно,условно-А.Антонова/А.Калайджиев

Задочно обучение-Т.Бузева

 

01.09.16

08.09.16

 

 

 

08,00 ч.

09,00 ч.

 

 

 

Ауд.272

Ауд.298

 

8.конституционен контрол-

М.Карагьозова.Редовно

Задочно-Н.Киселова

 

 

08.09.16

 

 

10,30ч.

 

 

Каб.297

9.Наказателно изпълнително производство-Г.Митов

Редовно,задочно

 

30.08.16

 

08,30 ч.

 

Ауд.218

10.Административно правораздаване-Д.Хрусанов

 

31.08.16

 

12,00ч.

 

Ауд.224

11.Международно правораздаване-А.Драгиев,Редовно,задочно

 

 

 

 

 

 

12.МЧСНП-Й.Зидарова

09.09.16 

 10,00ч.

 каб.301

13.Международно трудово право-К.Средкова

 

 

 

14.Международно сътрудничество по наказателни дела-Г.Митов, Редовно,задочно

 

30.08.16

 

08,30 ч-

 

Ауд.218

15.Международен наказателен процес-Г.Митов,Редовно,задочно

 

30.08.16

 

08,30 ч.

 

Ауд.218

16.Социално право на ЕС-К.Средкова

 

 

 

17 Чиновническо право-Д.Костов

Редовно,задочно

 

 

 

18 Нотариат-Е.Матеева

Редовно,задочно

 

22.08.16

 

10.00 ч.

 

Ауд.272

19.Правен режим на конкуренцията-Д.Драгиев-редовно,задочно

 

 

 

20.Съдебна и законодателна техника-Т.Колев

09.09.16

10,00ч.

Каб.295

21.Капиталови пазари 08.09.16 14,00ч. каб.298

 промяната е направена на 23.06.16

промяната е направена на 05.07.16

промяната е направена на 08.07.16