Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Септемврийска поправителна сесия - право

Септемврийска поправителна сесия - право

 

І курс

1.ИБДП- Д.Токушев

Редовно-

Задочно,условно-

 

10.09.13

10.09.13

 

08,00 ч.

08,00 ч.

 

Каб.308

Каб.308

2.ОИТ

­ І поток,задочно-Р.Русинова

ІІ поток-Р.Русинова

 

 

04.09.13

04.09.13

 

 

09,00 ч.

09,00 ч.

 

 

Ауд.224

Ауд.224

3 ОТД

І поток-Л.Дачев

ІІ поток-Д.Вълчев

Задочно-Л.Дачев

 

26.08.13

28.08.13

26.08.13

 

08,00 ч

09,00 ч.

08.00 ч.

 

Каб.295

ауд.292

Каб.295

4.МО

Редовно,задочно-П.Пантев

 

03.09.13

 

09,00 ч.

 

Ауд.292

5.ОТП-

І поток-Р.Ташев

ІІ поток-Т.Колев

задочно-Д.Вълчев

 

08.09.13

11.09.13

28.08.13

 

08,00 ч.

09,00ч.

12,00ч.

 

Каб.311

каб.295

ауд.292

6.Римско право

Редовно,задочно-М.Новкиришка

 

07.09.13

 

08,00 ч.

 

Ауд.272

7.ППУ

Редовно,задочно-Л.Дачев

 

26.08.13

 

12,00 ч.

 

Каб.292

8.философия на правото

Редовно,задочно-Г.Бойчев

 

03.09.13

 

13,30 ч.

 

Ауд.292

9.ОПИ-

Редовно,задочно-Н.Киселова

 

30.08.13

 

08,30ч.

 

Каб.299

10.Увод в конституционното учение

Редовно,задочно-Г.Близнашки

 

10.09.13

 

09,00 ч.

 

Каб.299

11 Език и право

Редовно,задочно-Г.Дачева/В.Миланов

 

27.08.13

 

09,00 ч.

 

Ауд.292

поправката е направена на 28.08.2013

 II курс

1.Административно право

І поток ,условни-Д.Костов

ІІ поток, условни-Д.Хрусанов

Задочно,условно-Ц.Сивков

 

02.09.13

02.09.13

02.09.13

 

08,00 ч.

08,00 ч.

08.00 ч.

 

Ауд.224

Ауд.218

Ауд.218

2.Гражданско право-обща част

І поток,условно,задочно-И.Русчев

ІІ поток,условно,задочно-Е.Матеева

 

09.09.13

12.09.13

 

11,00 ч.

08,00 ч.

 

Ауд.272

Ауд.272

3.МПП

І поток,условно,задочно-О.Борисов

ІІ поток,условно-Б.Видин

 

14.09.13

03.09.13

 

09,00 ч.

09,00 ч.

 

Каб.294

Каб.301

4.Конституционно право

І поток,условно-М.Карагьозова

ІІ поток,условно-Г.Близнашки

Задочно-Пл.Киров

 

29.08.13

10.09.13

30.08.13

 

08,30 ч.

09,00 ч.

08,30ч.

 

Каб.297

Каб.299

Каб.299

5.Информационно право-В.Кискинов, Редовно,задочно

Устен-

Писмен /тест/

 

 

27.08.13

28.08.13

 

 

08,00 ч.

08,00 ч.

 

 

Ауд.241А

Ауд.241А

6.ПЕС-Ат.Семов

Редовно,задочно

 

14.09.13

 

17,30 ч.

 

Ауд.272

7.Парламентарно право-Г.Близнашки

Редовно,задочно

 

10.09.13

 

09,00 ч.

 

Каб.299

8.Местно управление-Е Панайотова

Редовно,задочно

 

02.09.13

 

13,00 ч.

 

Каб.310

9.Правна психология-К.Гайдаров

Редовно,задочно

 

13.09.13

 

10,00 ч.

 

Ауд.225

10.Избирателни системи и процедури-П.Киров,Редовно,задочно

 

30.08.13

 

8,30ч.

 

Каб.299

11.Защита правата на човека-Д.Вълчев

Редовно,задочно

 

28.08.13

 

10,30 ч.

 

Ауд.292

12.Всеобща история на държавата и правото-М.Матеев, Редовно,задочно

 

11.09.13

 

13,00 ч.

 

Каб.308

13.СКП-М.Белов

Редовно,задочно

 

09.09.13

 

09,00 ч

 

Каб.297

поправката е направена на 19.08.2013

ІІІ курс

1.Вещно право

ІІ поток,задочно-П.Сарафов

І поток-Ив.Русчев

 

31.08.13

09.09.13

 

 

09,00ч.

13,30ч.

 

Каб.307

Ауд.272

2.финансово право-С.Пенов

Редовно,задочно

 

29.08.13

 

08.00 ч.

 

Ауд.292

3.Облигационно право-

І поток,условно-Тр.Конов

ІІ поток,условно-М.Марков

Задочни,условно-Ц.Братоев

 

27.08.13

10.09.13

28.08.13

 

08,30 ч.

08,30 ч.

08,00 ч.

 

Каб.306

Каб.306

Каб.306

4. Наказателно право-обща част

І поток,условно-А.Стойнов

ІІ поток,условно-Л.Груев

Задочно-П.Панайотов

 

04.09.13

03.09.13

30.08.13

 

10,00 ч.

08,00 ч.

08,00 ч.

 

Ауд.272

Ауд.226

Ауд.218

5.Административен процес

І поток,условно-Д.Костов

ІІ поток,условно-Д.Хрусанов

Задочно-Ц.Сивков

 

02.09.13

02.09.13

02.09.13

 

08,00 ч.

08,00 ч

08,00 ч.

 

Ауд.218/224

Ауд.218/224

Ауд.218

6.Правна информатика-В.Кискинов

Редовно,задочно-устен

Редовно,задочно-тест

 

26.08.13

28.08.13

 

08,00 ч.

12,00 ч.

 

Ауд.241А

Ауд.241А

7.Криминология-Б.Станков

Редовно,задочно

 

07.09.13

 

09.,00 ч.

 

Ауд.218

8.Правен режим на МО-Ч.Стоянов

Редовно,задочно

 

03.09.12

 

13,00 ч.

 

Ауд.301

9.Териториално и селищно устройство-Ц.Сивков, Редовно,задочно

 

02.09.13

 

11,00 ч.

 

Ауд.218

10.съдебна реторика-В.Руменчев

Редовно,задочно

 

04.09.13

 

09,00 ч.

 

Бл.4,каб.126

11.Дипломатическо и консулско право-Б.Видин, Редовно,задочно

 

02.09.13

 

10,00 ч.

 

Каб.301

ІV курс

1.Криминалистика-Е.Коцева

І поток,ІІ поток,условно,задочно

 

03.09.13

 

08,00 ч.

 

Каб.293

2.ПИС-Е.Марков

Редовно,задочно

 

26.08.13

 

10,00 ч.

 

 

ауд.226

3.Търговско право-І част

І поток,условно,задочно-О.Герджиков

ІІ поток,условно,задочно-А.Калайджиев

 

05.09.13

10.09.13

 

09,00 ч.

08,00 ч.

 

Каб.298

Ауд.272

4.Трудово право

І поток,условно-Е.Мингов

ІІ поток,условно-Е.Мингов

Задочно,условно-Е.Мингов/Н.Гевренова

 

07.09.13

07.09.13

08.09.13

 

08,00 ч.

08,00ч.

08,00 ч.

 

Каб.303

Каб.303

Каб.303

5.Семейно и наследствено право-К.Таков/А.Станева

І поток,ІІ поток,условно,задочно

 

 

09.09.13

 

 

09,00 ч.

 

 

Ауд.272

6.Наказателно право /особена част/

І поток,условно-А.Стойнов

ІІ поток,условно-П.Панайотов

Задочно-П.Панайотов

 

12.09.13

30.08.13

30.08.13

 

10,00 ч.

08,00 ч.

08,00 ч.

 

Ауд.272

Ауд 218

Ауд.218

7.Застрахователно право-И.Русчев

Редовно,задочно

09.09.13

13,30ч.

Ауд.272

8.Международно административно право-М.Славова, Редовно,задочно

 

02.09.13

 

14,00 ч.

 

Ауд.226

9.Съдебни експертизи-Е.Коцева

Редовно,задочно

 

03.09.13

 

09,30 ч.

 

Каб.293А

10.Международно наказателно право-И.Пушкарова, Редовно,задочно

 

04.09.13

 

09,00ч.

 

11.Банково право-А.Антонова

Редовно,задочно

 

28.08.13

 

09,00 ч.

 

Ауд.226

V курс

1.Осигурително право

І поток,условно-К.Средкова

ІІ поток,условно-К.Средкова

Задочно /четни/-М.Топалов

Задочно /нечетни/-М.Топалов

 

11.09.13

13.09.13

02.09.13

02.09.13

 

08.00 ч

08,00 ч.

09,00 ч.

13,00 ч.

 

Каб.307

Каб.307

Каб.303

Каб.303

2.МЧП-Н.Натов

І поток,ІІ поток,задочно,условно

 

05.09.13

 

10,00 ч.

 

Ауд.272

3.Граждански процес

І поток,условно-А.Мингова,В.Попова

ІІ поток,условно-А.Мингова,В.Попова

Задочно,условно-К.Цолова

 

09.09.13

10.09.13

09.09.13

 

08,30 ч.

08,30 ч.

11,00 ч.

 

Каб.312

Каб.312

Каб.312

4.Наказателен процес-М.Чинова/Г.Митов

І поток,ІІ поток,задочно,условно

 

12.09.13

 

08.00 ч.

 

Каб.305

5.Данъчно право-С.Пенов

Редовно,задочно,условно

 

29.08.13

 

08.00 ч.

 

Ауд.292

6.ГИП-В.Попова

Редовно,задочно,условно

 

03.09.13

 

08,30 ч.

 

Каб.312

7.Търговско право-ІІ част

І поток,условно-О.Герджиков

ІІ поток,условно,задочно-А.Антонова

 

04.09.13

04.09.13

 

09,00 ч.

08,30 ч.

 

Каб.298

Ауд.226

8.конституционен контрол-М.Карагьозова

Редовно,задочно

 

29.08.13

 

10,30 ч.

 

Каб.297

9.Изпълнение на наказанията-Г.Митов

Редовно,задочно

 

03.09.13

 

15,00 ч.

 

Ауд.255

10.Административно правораздаване-Д.Хрусанов

 

02.09.13

 

11,00ч.

 

Ауд.218

11.Международно правораздаване-А.Драгиев,Редовно,задочно

 

09.09.13

 

16,00 ч.

 

Каб.294

12.МЧСНП-Й.Зидарова

03.09.13

10,00 ч.

Каб.301

13.Международно трудово право-К.Средкова

11.09.13

13,00ч.

Каб.307

14.Международно сътрудничество по наказателни дела-Г.Митов, Редовно,задочно

 

03.09.13

 

15,00 ч-

 

Ауд.255

15.поземлено право-З.Орсов

Редовно,задочно

 

28.08.13

 

14,00 ч.

 

Каб.307

16.Международен наказателен процес-Г.Митов,Редовно,задочно

 

03.09.13

 

15,00 ч.

 

Ауд.255

17.Социално право на ЕС-К.Средкова

13.09.13

13,00ч.

Каб.307

18 Чиновническо право-Д.Костов

Редовно,задочно

02.09.13

11,00ч.

Каб.224

19 Нотариат-Е.Матеева

Редовно,задочно

 

12.09.13

 

10.00 ч.

 

 

20.Правен режим на конкуренцията-М.Марков,Редовно,задочно

 

10.09.13

 

11.00 ч.

 

Каб.306

21.Юридическа техника-Т.Колев

11.09.13

10,00ч.

Каб.295

22.Право на капиталовите пазари-В.Токушев  04.09.13 14,00ч. ауд.226

 

 поправката е направена на 20.08.2013

поправката е направена на 30.08.2013