Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > 100 години проф. д-р Михаил Андреев

______________________
Правила за организацията на учебната дейност
Завършили студенти
______________________
Семестри и сесии
Януарска сесия право задочно
Януарска сесия редовно право
Януарска сесия редовно МО
Програма задочно право 1 курс лято
Програма задочно право 2 курс лято
Програма задочно право 3 курс лято
Програма задочно право 4 курс лято
Програма задочно право 5 курс лято
Програма задочно право 6 курс лято
Резултати от писмен държавен изпит ППН
Декемврийска сесия право задочно
Зимен семестър - редовно обучение
Програма МОМД - зима
Програма МС - зима
Програма МБО - зима
Програма ПЕС - зима
______________________
Научни и учебни прояви
Международна научна конференция на тема: Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация на правата на човека
Ден на информационните технологии в Юридическия факултет - 2018
Научни проекти
Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Научно-практическа конференция „Международните бизнес отношения и бежанската криза“
Семинар "Правото на информационното общество"
______________________
Сайтът
За ползването на сайта
Програми на сървъра
Web администратори

    Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Юридическият факултет

и Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

организират

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ,

посветена на 100-годишнината от рождението на бележития български учен и преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

 професор д-р  Михаил Андреев

 

(22 ноември 1911 г. - 30 май 1978 г.)

           

            Конференцията ще се проведе на 1 декември 2011 г. в Зала № 1 на Ректората на Софийския университет, бул. „Цар Освободител” № 15 от 10.30 ч.

           

На конференцията ще бъде представен юбилеен сборник със статии от български и чуждестранни учени, посветени на проф. Михаил Андреев и свързани с теми от неговото творчество и  неговата преподавателска дейност.

  

Програма

 Водещ на конференцията:  гл. ас. Теодор Пиперков

 10.30-10.45 ч.-          Встъпително слово на декана на ЮФ на СУ доц. Сашо Пенов

                                Приветствия от ректорското ръководство на СУ,

                                Правния институт на БАН, други юридически факултети

 10.45-11.00 ч. -         Слово за професор Михаил Андреев - проф. Малина Новкиришка

 11.00-11.15 ч. -         Представяне на сборника със статии, посветени на

                                юбилейното честване - проф. Димитър Токушев

 11.15-12.15 ч. -         Изказвания на участниците в конференцията.

                                Спомени за професора 

 12.15-12.25 ч. -         Представяне на новото издание на учебника по Римско частно право - проф. Николай Андреев

 12.25-12.30 ч. -         Закриване на конференцията

 12.30-14.30 ч.-          Коктейл в ресторант „Алма матер”