Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Асоциация “Развитие на информационното общество”

ИМИ – БАН, секция “Информационни системи”
и
Юридическият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

 

организират семинар на тема:

"Електронно управление и електронно правителство"
 
12 юни, вторник, 2012 г., 14 ч.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
бул. Цар Освободител 15,
Северно крило на Ректората, ІІ етаж, Конферентна зала
  
Семинарът ще бъде излъчван online на www.sofiaculture.com 
Зрителите може да задават онлайн въпроси в обсъжданията по докладите.
  
Програма:
 
14:00 – 14:10 -- Приветствие от проф. д-р Сашо Пенов – декан на Юридическия факултет
14:10 – 14:15 -- Поздравления
14:15 – 14:30 -- Проф. д.ю.н. В.Кискинов, Правни аспекти на електронното управление
14.30 - 14.40 -- Дискусия
14:40 – 15:00 -- Иван Станев, директор на Дирекция "Електронно управление", МТИТС - 
	ИТ стратегия на българското електронно управление - 2011-2015
15.00 - 15.10 -- Дискусия
15:10 – 15:20 -- Веселин Петров, Представяне на Сиела Норма като изпълнител по проект на МТИТС 
"Развитие на административното обслужване по електронен път"
15:20 – 15:30 -- Христо Трайков, Е-правителство - процеси, участници, резултати, бенефициенти
15.30 - 15.40 -- Дискусия
15.40 - 16.00 -- Почивка
16:00 – 16:10 -- Доц. д-р Камен Спасов, Моделът на електронно управление, заложен в ЗЕУ
16:10 – 16:20 -- Боян Жеков,   Облачни, мобилни и отворени данни в управлението 
16.20 - 16.30 -- Дискусия
16.30 – 16.40 -- Гл.ас. Савина Големинова, Е-управление и е-демокрация = управление и демокрация 
16.40 - 16.50 -- Ас. Шинка Стоева, Електронното правителство и личните данни
16.50 - 17.00 -- Дискусия
17.00 - 17.10 -- Пейо Попов, Свързаните данни - ключ към ефективно управление
17.10 - 17.20 -- Докт. Маргарита Хубенова, Система за електронна идентификация на физически лица във ФРГ
17.20 - 18.00 -- Дискусия
 
 
За връзка:
Детелина Стоилова тел. 979-38-18, 979-38-19, факс: 8739-808, e-mail: ario@math.bas.bg
проф. д.ю.н. В.Кискинов, e-mail: kiskinov@law.uni-sofia.bg
 
Срок за заявяване на доклад – 10 юни 2012 г.
Организаторите осигуряват проекционен панел, компютър, интернет.
 
Желателно е презентациите да бъдат в ppt/pdf формат, изнасяни в рамките на 10 минути.
Няма ограничения за броя на слайдове и обеми, представени за публикуване в сайта на семинара.
 
Заявки, презентации и въпроси изпращайте на горните адреси.

 

 

 

   

 

 

 Предложения на семинара

 

 

 

 

 

 Стратегии, планове

 
  
  
2000 - Лисабонска стратегия.pdf
  
2002 - Стратегия за е-правителство - Република България.DOC
  
2005 - Доклад за състоянието на е-правителство в България.pdf
  
2005 - СОМ (2005) 24 - Ново начало за Лисабонската стратегия.pdf
  
2006 - COM (2006) 173 - i2010 eGovernment Action Plan.pdf
  
2008 - МНОГОГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2009-2013 Г. В ОБЛАСТТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ.pdf
  
2010 - COM(2010) 2020 - Стратегия Европа 2020.pdf
  
2010 - COM(2010) 245 - Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe).pdf
  
2010 - Implementation of the European e-Justice action plan.pdf
  
2011 - Factsheet - eGovernment Bulgaria.pdf
  
2011-2015 - The European eGovernment Action Plan 2011-2015.pdf
  
2011-2015 - Европейският план за действие за електронно правителство.doc
  
2011-2015 - Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015.pdf
  
2012 - eGovernment - towards the future - SPEECH-12-158_EN - Kroes.pdf
  
2012 - Национална програма „Цифрова България 2015”.doc
  
The United Nations E-Government Survey 2012 - E-Government for the People-Part I.pdf
  
The United Nations E-Government Survey 2012 - E-Government for the People-Part II_0.pdf