Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
  
  
  
  
2000 - Лисабонска стратегия.pdf
  
23.4.2012 г. 21:14Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2002 - Стратегия за е-правителство - Република България.DOC
  
23.4.2012 г. 21:21Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2005 - Доклад за състоянието на е-правителство в България.pdf
  
23.4.2012 г. 21:14Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2005 - СОМ (2005) 24 - Ново начало за Лисабонската стратегия.pdf
  
23.4.2012 г. 21:14Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2006 - COM (2006) 173 - i2010 eGovernment Action Plan.pdf
  
23.4.2012 г. 21:14Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2008 - МНОГОГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2009-2013 Г. В ОБЛАСТТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ.pdf
  
4.5.2012 г. 17:12Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2010 - COM(2010) 2020 - Стратегия Европа 2020.pdf
  
23.4.2012 г. 21:15Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2010 - COM(2010) 245 - Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe).pdf
  
23.4.2012 г. 21:15Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2010 - Implementation of the European e-Justice action plan.pdf
  
4.5.2012 г. 17:29Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2011 - Factsheet - eGovernment Bulgaria.pdf
  
23.4.2012 г. 21:15Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2011-2015 - The European eGovernment Action Plan 2011-2015.pdf
  
23.4.2012 г. 21:15Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2011-2015 - Европейският план за действие за електронно правителство.doc
  
23.4.2012 г. 21:15Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2011-2015 - Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015.pdf
  
23.4.2012 г. 21:15Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2012 - eGovernment - towards the future - SPEECH-12-158_EN - Kroes.pdf
  
23.4.2012 г. 21:15Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
2012 - Национална програма „Цифрова България 2015”.doc
  
11.5.2012 г. 10:34Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
The United Nations E-Government Survey 2012 - E-Government for the People-Part I.pdf
  
23.4.2012 г. 21:15Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов
The United Nations E-Government Survey 2012 - E-Government for the People-Part II_0.pdf
  
23.4.2012 г. 21:15Няма информация за присъствиепроф. дюн Вихър Кискинов