Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Специалност "международни отношения"  

Специалност "международни отношения"

______________________
Правила за организацията на учебната дейност
______________________
Семестри и сесии
Септемврийска поправителна сесия право редовно
Септемврийска поправителна сесия МО
Програма задочно право 1 курс зима
Програма задочно право 2 курс зима
Програма задочно право 3 курс зима
Програма задочно право 4 курс зима
Програма задочно право 5 курс зима
Програма задочно право 6 курс зима
______________________
Научни и учебни прояви
Международна научна конференция на тема: Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация на правата на човека
Ден на информационните технологии в Юридическия факултет - 2018
Научни проекти
Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Научно-практическа конференция „Международните бизнес отношения и бежанската криза“
Семинар "Правото на информационното общество"
______________________
   
View: 
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Обща теория на правотоUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Обща теория на право
1
януарска
Ощо учение за държаватаUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Ощо учение за държавата
1
януарска
ИкономикаUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Икономика
1
януарска
ПолитологияUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Политология
1
януарска
Конституционно право на Република БългарияUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Конституционно право на Република България
1
юнска
История на европ.държави и САЩ в ново и най-ново времеUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
История на европ.държави и САЩ в ново и най-ново време
1
юнска
Основи на частното правоUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Основи на частното право
1
юнска
Сравнително конституционн правоUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Сравнително конституционн право
1
юнска
Международно публично правоUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Международно публично право
2
януарска
Международни икономически отношенияUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Международни икономически отношения
2
януарска
Съвременна история на БалканитеUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Съвременна история на Балканите
2
януарска
История на международните отношенияUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
История на международните отношения
2
юнска
История на българската външна политика от Освобождението до наши дниUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
История на българската външна политика от Освобождението до наши дни
2
юнска
Международни спорове и конфликтиUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Международни спорове и конфликти
2
юнска
Право на Европейския съюзUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Право на Европейския съюз
3
януарска
Международно частно правоUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Международно частно право
3
януарска
Теория на международните отношенияUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Теория на международните отношения
3
юнска
Сравнителен анализ на теории на МОUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Сравнителен анализ на теории на МО
3
юнска
Теория на външата политикаUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Теория на външата политика
4
януарска
Вънщнополитически анализ и прогнозиранеUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Вънщнополитически анализ и прогнозиране
4
януарска
Теория на международните преговориUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Теория на международните преговори
4
юнска
СпортUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Спорт
3
юнска
Първи чужд езикUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Първи чужд език
4
юнска
Втори чужд езикUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Втори чужд език
4
юнска
Политически и правни учения в съвременния святUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Политически и правни учения в съвременния свят
1
януарска
Реторика и комуникативни уменияUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Реторика и комуникативни умения
1
януарска
Всеобща история на държавата и правотоUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Всеобща история на държавата и правото
1
юнска
Съвременна история на България 1944-1989 г.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Съвременна история на България 1944-1989 г.
1
юнска
Съвременни държавни и правни системиUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Съвременни държавни и правни системи
2
януарска
Международно публично морско правоUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Международно публично морско право
2
януарска
Философска антропологияUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Философска антропология
2
юнска
Основи на договорното правоUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Основи на договорното право
2
юнска
Регион: Международни отношения и външна политика на арабските държавиUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Регион: Международни отношения и външна политика на арабските държави
3
януарска
Регион: Западна ЕвропаUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Регион: Западна Европа
3
януарска
Регион: Източна ЕвропаUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Регион: Източна Европа
3
януарска
Регион: Русия/ЕвразияUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Регион: Русия/Евразия
3
януарска
Регион: Северна АмерикаUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Регион: Северна Америка
3
януарска
Регион: Латинска АмерикаUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Регион: Латинска Америка
3
януарска
Международно въздушно правоUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Международно въздушно право
3
юнска
Европейски избирателни системиUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Европейски избирателни системи
3
юнска
Международно частно семейно и наследствено правоUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Международно частно семейно и наследствено право
3
юнска
Световни религии и международна политикаUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Световни религии и международна политика
3
юнска
Международно космическо правоUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Международно космическо право
4
януарска
Основи на междародното наказателно правоUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Основи на междародното наказателно право
4
януарска
Психилогия на личностните контактиUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Психилогия на личностните контакти
4
юнска
Международно административно правоUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Международно административно право
4
юнска