Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Специалност "Право"  

Специалност "Право"

______________________
Правила за организацията на учебната дейност
Завършили студенти
______________________
Семестри и сесии
Резултати от писмен държавен изпит ППН
Априлска сесия право задочно
Програма редовно право 1 курс лято
Програма редовно право 2 курс лято
Програма редовно право 3 курс лято
Програма редовно право 4 курс лято
Програма редовно право 5 курс лято
Програма редовно МО 1 курс лято
Програма редовно МО 2 курс лято
Програма редовно МО 3 курс лято
Програма редовно МО 4 курс лято
Програма задочно право 1 курс лято
Програма задочно право 2 курс лято
Програма задочно право 3 курс лято
Програма задочно право 4 курс лято
Програма задочно право 5 курс лято
Програма задочно право 6 курс лято
______________________
Програма ПЕС - зима
Научни и учебни прояви
Международна научна конференция на тема: Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация на правата на човека
Ден на информационните технологии в Юридическия факултет - 2018
Научни проекти
Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Научно-практическа конференция „Международните бизнес отношения и бежанската криза“
Семинар "Правото на информационното общество"
______________________
Сайтът
За ползването на сайта
Програми на сървъра
Web администратори
   
View: 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
История на българската държава и право
История на българската държава и право
1
януарска
Международни отношения
Международни отношения
1
януарска
Обща теория на държавата
Обща теория на държавата
1
януарска
Политология
Политология
1
януарска
Политически и правни учения
Политически и правни учения
1
януарска
Обща теория на правото
Обща теория на правото
1
юнска
Римско частно право
Римско частно право
1
юнска
Обща икономическа теория
Обща икономическа теория
1
юнска
Спорт
Спорт
1
юнска
Организация на правозащитните институции
Организация на правозащитните институции
1
юнска
Философия на правото и Правна логика
Философия на правото и Правна логика
1
юнска
Увод в конституционното учение
Увод в конституционното учение
1
юнска
Административно право
Административно право
2
януарска
Международно публично право
Международно публично право
2
януарска
Информационно право
Информационно право
2
януарска
Правата на човека
Правата на човека
2
януарска
Местно управление
Местно управление
2
януарска
Сравнително конституционно право
Сравнително конституционно право
2
януарска
Избирателни системи и процедури
Избирателни системи и процедури
2
януарска
Конституционно право
Конституционно право
2
юнска
Гражданско право - обща част
Гражданско право - обща част
2
юнска
Право на Европейския съюз
Право на Европейския съюз
2
юнска
Парламентарно право
Парламентарно право
2
юнска
Правна психология
Правна психология
2
юнска
Всеобща история на държавата и правото
Всеобща история на държавата и правото
2
юнска
Спорт
Спорт
2
юнска
Вещно право
Вещно право
3
януарска
Финансово право
Финансово право
3
януарска
Правна информатика
Правна информатика
3
януарска
Дипломатическо и консулско право
Дипломатическо и консулско право
3
януарска