Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения  

Съобщения

______________________
Правила за организацията на учебната дейност
______________________
Семестри и сесии
Програма задочно право 1 курс зима
Програма задочно право 2 курс зима
Програма задочно право 3 курс зима
Програма задочно право 4 курс зима
Програма задочно право 5 курс зима
Програма задочно право 6 курс зима
______________________
Научни и учебни прояви
Международна научна конференция на тема: Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация на правата на човека
Ден на информационните технологии в Юридическия факултет - 2018
Научни проекти
Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Научно-практическа конференция „Международните бизнес отношения и бежанската криза“
Семинар "Правото на информационното общество"
______________________
   
View: 
Указания от отдел "Студенти"
Указания от отдел "Студенти"

                                                                                                         

1. В информационата система СУСИ на Софийския университет може да влезете от: https:// susi4.uni-sofia.bg, като въведете Вашето потребителско име и парола, за да правите справка за положените от Вас изпити и Вашето здравно осигуряване.

При възникнали въпроси се обръщайте към г-жа Евдокия Йорданова,стая 238,тел.9308521

 

2. В сайта на факултета: http:// law.uni-sofia.bg може да получите информация за актуални събития, решения на Факултетния съвет, графици за изпити и последни новини относно Юридически факултет

 

3. Груповите отговорници по предварително обявен график записват студентите от групата си за следващия семестър. Те са длъжни предварително да са проверили за наличие на печат за платена семестриална такса в студентските книжки на състудентите си. Желателно е при записване на семестрите, студентите да заверяват всичките си уверения, които са им необходими

 

4. За да се предотварти непредвидено натрупване на студенти при заверяване на успеха за стипендии са изготвени съответните графици по курсове и групи. Желателно е спазването им, за да е възможно заверяването в срок

 

5. За по-акуратна и ползотворна работа е необходимо  студентите да се изчакват и при записването при всеки един инспектор да няма повече от един студент

 

6. Студентите условно записани в по-горен курс имат право да се явяват на изпитните дати  на задочна и редовна форма на обучение след подаване на заявление в едноседмичен срок преди датата на изпита и внасяне на съответната такса. Студентите имат право само на две явявания в рамките на учебната година

 

7. Студентите са длъжни, идвайки в канцеларията да  носят и предоставят на инспекторите студентските си  книжки

 

8. Приемно време на отдел „ Студенти  “ –  стая 238, тел. 9308 521

                      понеделник, вторник, петък- 9,00-12,00 ч.

                                  сряда, четвъртък-13,00-16,00 ч.

 

 

 

 

 

 

2. Учебни - администрация
Конспекти за държавни изпити-специалност "Право"
Конспекти за държавни изпити-специалност "Право"
2. Учебни - администрация
Акредитация на Юридически факултет
Акредитация на Юридически факултет
1. Много важни
Трето място на финалите на EUROPA Moot Court Competition за отбора на ЮФ.
Трето място на финалите на EUROPA Moot Court Competition за отбора на ЮФ.
2. Учебни - администрация
програма CEEPUS
програма CEEPUS
2. Учебни - администрация
Плащане на семестриални такси чрез СУСИ
Плащане на семестриални такси чрез СУСИ
2. Учебни - администрация
Информация за студенти относно електронните системи на Университета
Информация за студенти относно  електронните системи на Университета
2. Учебни - администрация
Диплома по английско право,издадена от Британския правен институт
Диплома по английско право,издадена от Британския правен институт
2. Учебни - администрация
обучение на млади юристи
обучение на млади юристи
4. Научни прояви
Стипендиантска програма ,организирана от Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“
 Стипендиантска програма ,организирана от Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“
1. Много важни
Казуси за държавен изпит за бакалаври специалност МО-2019
Казуси за държавен изпит за бакалаври специалност МО-2019
2. Учебни - администрация
Състезание по право,организирано от адвокатска кантора Kinstellar Sofia
Състезание по право,организирано от адвокатска кантора Kinstellar Sofia
4. Научни прояви
Решение на ФС на ЮФ от 16 април 2019
Решение на ФС на ЮФ от 16 април 2019
1. Много важни
Еразъм-практики за учебната 2019-2020 година
Еразъм-практики за учебната 2019-2020 година
2. Учебни - администрация
КЛЕТВА НА ПОСВЕТИЛИТЕ СЕ НА ПРАВОТО
КЛЕТВА НА ПОСВЕТИЛИТЕ СЕ НА ПРАВОТО
1. Много важни
Държавни изпити за специалност Право-първа държавна сесия
Държавни изпити за специалност Право-първа държавна сесия
2. Учебни - администрация
Решение на ФС от 18 юни 2019
Решение на ФС от 18 юни 2019
1. Много важни
Програма на проф.Вълчев-Декан на ЮФ
Програма на проф.Вълчев-Декан на ЮФ
1. Много важни
Прием на документи за магистърски програми за уч. 2019/20 г.
Прием на документи за магистърски програми за уч. 2019/20 г.
Приемът на документи за магистърските програми в юридически факултет ще се проведе в периода 01.09. - 16.09.2019 г., каб.314 , 4 етаж, северно крило. Необходимо е кандидатите предварително да се регистрират по електронен път чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща: Https://law.kmk.uni-sofia.bg/user/login Интервюто с кандидатите ще се състои на 17.09.2019 г., От 10,00 ч., 294 кабинет.
2. Учебни - администрация
График за записване на студентине от горните курсове за уч.2019/2020
График за записване на студентине от горните курсове за уч.2019/2020
2. Учебни - администрация
Стипендия „Кристиан Таков“
Стипендия „Кристиан Таков“

Стипендия „Кристиан Таков“

 

Фондация „Кристиан Таков“ отпуска за учебната 2019/2020 г. до четири стипендии на студенти, включително в последен курс на обучение към момента на подаване на документите, имащи задълбочен интерес и желание за развитие в областта на гражданското право (гражданско право – обща част, вещно право, облигационно право, семейно право, наследствено право, интелектуална собственост), търговското право, трудовото право, гражданския процес и международното частно право, в съчетание с отношение към обществените процеси, регулирани от тези правни отрасли. Целта на предоставянето им е да се подкрепят студентите и младите юристи да натрупват правни знания, които да прилагат за постигане на значими обществени цели.

Целия текст виж тук.

 
2. Учебни - администрация
СТАЖ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД
СТАЖ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД
През м. октомври ще се проведе стаж в Административен съд София-град. За участие в стажа могат да кандидатстват студенти, завършили 3-ти курс, които имат успех не по-нисък от „Много добър 5“ от изпита по Административно право и от изпита по Административен процес. Заявления за участие в стажа могат да се подават в срок до 30 август 2019 г. на следните адреси: cherneva@abv.bg или на kapka.s.georgieva@abv.bg . Заявлението трябва да съдържа информация за оценките по двете посочени дисциплини, телефон и имейл за връзка.
2. Учебни - администрация
Допълнителна селекция по програма ЕРАЗЪМ за летния семестър на уч.2019/20 год.
Допълнителна селекция по програма ЕРАЗЪМ за летния семестър на уч.2019/20 год.
2. Учебни - администрация
Награда от Висшия Адвокатски съюз
Награда от Висшия Адвокатски съюз
2. Учебни - администрация
Лятно училище по права на човека
Лятно училище по права на човека
2. Учебни - администрация
Лекции на студентите от задочно обучение
Лекции на студентите от задочно обучение
Лекциите на студентите от задочно обучение в Юридическия факултет ще започнат на 09 септември 2019 /понеделник /от 8:30 часа както следва: Първи курс – 309 ауд. Втори курс – 218 ауд. Трети курс - 121 ауд. Четвърти курс – 225 ауд. Пети курс – 226 ауд.
2. Учебни - администрация
Държавен изпит по Гражданскоправни науки
Държавен изпит по Гражданскоправни науки

Държавен изпит по Гражданскоправни науки 

на 20 септември 2019г. от 08:00 часа

ауд. 255/ет.2 - от ф№ 1219 до 1331 вкл.

от ф№ 7591 до 8597 вкл. 

  и номера НАЦИД025, 030 и 033

ауд. 292/ет.4 - от ф№ 60167 до 60703 вкл.

от ф№ 810443 до 810569 вкл.

ауд. 272/ет.3 - от ф№ 54835 до 60166 вкл.

2. Учебни - администрация
Заявка за изпитен протокол
Заявка за изпитен протокол

Студентите, които се явяват на условни изпити подават в отдел „ Студенти  предварително попълнено заявление по съответния образец за всеки един изпит.

2. Учебни - администрация
Type 
Заглавие 
Съдържание 
Вид