Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Стипендия „Кристиан Таков“  

Съобщения: Стипендия „Кристиан Таков“

Заглавие

Стипендия „Кристиан Таков“

Съдържание

Стипендия „Кристиан Таков“

 

Фондация „Кристиан Таков“ отпуска за учебната 2019/2020 г. до четири стипендии на студенти, включително в последен курс на обучение към момента на подаване на документите, имащи задълбочен интерес и желание за развитие в областта на гражданското право (гражданско право – обща част, вещно право, облигационно право, семейно право, наследствено право, интелектуална собственост), търговското право, трудовото право, гражданския процес и международното частно право, в съчетание с отношение към обществените процеси, регулирани от тези правни отрасли. Целта на предоставянето им е да се подкрепят студентите и младите юристи да натрупват правни знания, които да прилагат за постигане на значими обществени цели.

Целия текст виж тук.

 

Актуално до

 

Важност

100

Вид

2. Учебни - администрация

Attachments

stipendii kristian_takov_afish.pdf    
Content Type: Announcement
Created at 9.7.2019 г. 08:37 by проф. дюн Вихър Кискинов
Last modified at 9.7.2019 г. 08:39 by проф. дюн Вихър Кискинов