Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Решение на ФС на ЮФ от 16 април 2019  

Съобщения: Решение на ФС на ЮФ от 16 април 2019

Заглавие

Решение на ФС на ЮФ от 16 април 2019

Съдържание

 

Актуално до

 

Важност

100

Вид

1. Много важни

Attachments

решение.pdf    
Content Type: Announcement
Created at 22.4.2019 г. 09:54 by Деканат
Last modified at 22.4.2019 г. 09:54 by Деканат