Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Студентска мобилност 2019/20120  

Съобщения: Студентска мобилност 2019/20120

Заглавие

Студентска мобилност 2019/20120

Съдържание

Информация на страницата: Еразмус+

Актуално до

 

Важност

100

Вид

2. Учебни - администрация

Attachments

Content Type: Announcement
Created at 20.12.2018 г. 14:24 by Деканат
Last modified at 20.12.2018 г. 22:35 by проф. дюн Вихър Кискинов