Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Разпределение за писмен държавен изпит по публичноправни науки  

Съобщения: Разпределение за писмен държавен изпит по публичноправни науки

Заглавие

Разпределение за писмен държавен изпит по публичноправни науки

Съдържание

Държавен изпит по Публичноправни науки на 23 ноември 2018г. от 08:00 часа ауд. 292/ет.4 - от ф№ 810536 до 810565 вкл. от ф№ 1219 до 1324 вкл. от ф№ 7591 до 8489 вкл. от ф№ 58117 до 59582 вкл. и номера НАЦИД025 ауд. 272/ет.3 - от ф№ 59583 до 60325 вкл.

Актуално до

 

Важност

100

Вид

2. Учебни - администрация

Attachments

Content Type: Announcement
Created at 19.11.2018 г. 10:11 by Деканат
Last modified at 19.11.2018 г. 10:11 by Деканат