Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Разпределение за писмен държавен изпит по наказателноправи науки  

Съобщения: Разпределение за писмен държавен изпит по наказателноправи науки

Заглавие

Разпределение за писмен държавен изпит по наказателноправи науки

Съдържание

Държавен изпит по Наказателноправни науки на 26 октомври 2018г. от 08:00 часа ауд. 292/ет.4 - от ф№ 810536 до 810565 вкл. от ф№ 1219 до 1324 вкл. от ф№ 7520 до 8489 вкл. от ф№ 56001 до 59526 вкл. и номера НАЦИД025 ауд. 272/ет.3 - от ф№ 59541 до 60325 вкл.

Актуално до

 

Важност

100

Вид

2. Учебни - администрация

Attachments

Content Type: Announcement
Created at 22.10.2018 г. 13:55 by Деканат
Last modified at 22.10.2018 г. 13:55 by Деканат