Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Защита на дипломните работи на магистранти  

Съобщения: Защита на дипломните работи на магистранти

Заглавие

Защита на дипломните работи на магистранти

Съдържание

ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ НА МАГИСТРИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ : МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ; МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МНОГОСТРАННА ДИПЛОМАЦИЯ ; МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ; В СПЕЦИАЛНОСТ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ЮФ НА СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.12.2018 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В 294 КАБ. СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕТО НА МОЛБИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ Е ОТ 12.09.2018 Г. ДО 26.09.2018 Г.

Актуално до

 

Важност

100

Вид

2. Учебни - администрация

Attachments

Content Type: Announcement
Created at 13.9.2018 г. 12:17 by Деканат
Last modified at 8.10.2018 г. 14:51 by Деканат