Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Мобилност на студенти и преподаватели между програмни и партньорски страни за академичната 2018-2020г.  

Съобщения: Мобилност на студенти и преподаватели между програмни и партньорски страни за академичната 2018-2020г.

Заглавие

Мобилност на студенти и преподаватели между програмни и партньорски страни за академичната 2018-2020г.

Съдържание

краен срок за подаване на документи 1 декември 2018г.

Актуално до

 

Важност

100

Вид

3. Учебни - преподаватели

Attachments

Mobilnosti 107.pdf    
2- Kriterii_Staff.pdf    
Content Type: Announcement
Created at 3.9.2018 г. 09:53 by Деканат
Last modified at 4.9.2018 г. 16:03 by Деканат