Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Международна конференция „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство  

Съобщения: Международна конференция „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство

Заглавие

Международна конференция „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство

Съдържание

На 8 и 9 май 2018 г. в 272-ра аудитория на Софийския университет ще се проведе международна конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство“. Научният форум е посветен на 50 г. от влизането в сила на действащия Наказателен кодекс на Република България - 1 май 1968 г. и е организиран от катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това е поредното събитие в рамките на установена от 2014 г. традиция катедрата да бъде домакин на научни форуми, чрез които се отбелязват значими за наказателноправната наука събития. В конференцията ще участват 17 чуждестранни учени от водещи университети в Германия, Швейцария, Полша, Сърбия, Македония, Албания, Украйна, Азербайджан, Гърция и др., както и повече от 25 учени от български университети. В рамките на петте работни панели ще бъдат представени научни доклади и ще бъдат проведени дискусии по множество теми в областта на наказателното право, наказателнопроцесуалното право и криминалистиката. Официалното откриване на конференцията ще се състои на 8 май 2018 г. от 9.00 часа в 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет.

Актуално до

 

Важност

100

Вид

4. Научни прояви

Attachments

Programa (1).pdf    
Content Type: Announcement
Created at 4.5.2018 г. 08:52 by Деканат
Last modified at 4.5.2018 г. 08:52 by Деканат