Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Лекции на гост-препозаватели  

Съобщения: Лекции на гост-препозаватели

Заглавие

Лекции на гост-препозаватели

Съдържание

1. Международно данъчно облагане, включително двойно данъчно облагане, с бившия съдия (и завършил право в Софийския университет) Росен Алексиев на 18 април 2018 г. от 2,15-14,00 ч. зала 255 2 Миграционно право и бежанско право/ студентска презентация,/, вторник, 24 април 2018 г., зала 272;13,00-15,00ч 3 Международна дипломация - г-н Дейвид Епщайн, Посолство на САЩ, София.

Актуално до

 

Важност

100

Вид

4. Научни прояви

Attachments

Content Type: Announcement
Created at 16.4.2018 г. 10:00 by Деканат
Last modified at 16.4.2018 г. 10:00 by Деканат