Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Проект „Финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз“  

Съобщения: Проект „Финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз“

Заглавие

Проект „Финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз“

Съдържание

По-подробно вж. тук.

Актуално до

 

Важност

100

Вид

1. Много важни

Attachments

Content Type: Announcement
Created at 8.7.2016 г. 11:05 by проф. дюн Вихър Кискинов
Last modified at 9.7.2016 г. 09:07 by проф. дюн Вихър Кискинов