Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Едногодишна магистърска програма „Уреждане на международни спорове“ (International Dispute Resolution – IDR)  

Съобщения: Едногодишна магистърска програма „Уреждане на международни спорове“ (International Dispute Resolution – IDR)

Заглавие

Едногодишна магистърска програма „Уреждане на международни спорове“  (International Dispute Resolution – IDR)

Съдържание

Юридическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

и Катедра „Международно право и международни отношения“

предлагат на Вашето внимание

 

Едногодишна магистърска програма „Уреждане на международни спорове“  (International Dispute ResolutionIDR) със засилено изучаване на  международния търговски арбитраж

Къде – Хумболд Университет Берлин, Германия (Humboldt Universitat zu Berlin), Юридически факултет

Кога започва – 1 октомври 2015 г.

Изисквания – завършено юридическо образование

Език на обучението – английски

Ръководител на програмата – Проф. д-р Герхард Вагнер http://wagner.rew.hu-berlin.de/dr/

Краен срок за подаване на документи – 15 юни 2015 г.

За връзка – application@idrberlin.de

Актуално до

 

Важност

100

Вид

3. Учебни - преподаватели

Attachments

Content Type: Announcement
Created at 13.5.2015 г. 08:28 by проф. дюн Вихър Кискинов
Last modified at 13.5.2015 г. 08:28 by проф. дюн Вихър Кискинов