Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Конспекти за държавни изпити-специалност "Право"  

Съобщения: Конспекти за държавни изпити-специалност "Право"

Заглавие

Конспекти за държавни изпити-специалност "Право"

Съдържание

Актуално до

 

Важност

100

Вид

2. Учебни - администрация

Attachments

Конспект за държавен изпит по наказателноправни науки.pdf    
Конспект за държавен изпит по публичноправни науки.pdf    
Конспект за държавен изпит по гражданскоправни науки.pdf    
Content Type: Announcement
Created at 18.9.2012 г. 17:23 by Деканат
Last modified at 15.10.2012 г. 15:58 by Деканат