Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Указания от отдел "Студенти"  

Съобщения: Указания от отдел "Студенти"

Заглавие

Указания от отдел "Студенти"

Съдържание

                                                                                                         

1. В информационата система СУСИ на Софийския университет може да влезете от: https:// susi4.uni-sofia.bg, като въведете Вашето потребителско име и парола, за да правите справка за положените от Вас изпити и Вашето здравно осигуряване.

При възникнали въпроси се обръщайте към г-жа Евдокия Йорданова,стая 238,тел.9308521

 

2. В сайта на факултета: http:// law.uni-sofia.bg може да получите информация за актуални събития, решения на Факултетния съвет, графици за изпити и последни новини относно Юридически факултет

 

3. Груповите отговорници по предварително обявен график записват студентите от групата си за следващия семестър. Те са длъжни предварително да са проверили за наличие на печат за платена семестриална такса в студентските книжки на състудентите си. Желателно е при записване на семестрите, студентите да заверяват всичките си уверения, които са им необходими

 

4. За да се предотварти непредвидено натрупване на студенти при заверяване на успеха за стипендии са изготвени съответните графици по курсове и групи. Желателно е спазването им, за да е възможно заверяването в срок

 

5. За по-акуратна и ползотворна работа е необходимо  студентите да се изчакват и при записването при всеки един инспектор да няма повече от един студент

 

6. Студентите условно записани в по-горен курс имат право да се явяват на изпитните дати  на задочна и редовна форма на обучение след подаване на заявление в едноседмичен срок преди датата на изпита и внасяне на съответната такса. Студентите имат право само на две явявания в рамките на учебната година

 

7. Студентите са длъжни, идвайки в канцеларията да  носят и предоставят на инспекторите студентските си  книжки

 

8. Приемно време на отдел „ Студенти  “ –  стая 238, тел. 9308 521

                      понеделник, вторник, петък- 9,00-12,00 ч.

                                  сряда, четвъртък-13,00-16,00 ч.

 

 

 

 

 

 

Актуално до

 

Важност

100

Вид

2. Учебни - администрация

Attachments

Content Type: Announcement
Created at 26.7.2012 г. 11:22 by Деканат
Last modified at 20.1.2016 г. 14:02 by Деканат