Skip Ribbon Commands
Skip to main content

B.2 Начало

:

Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Програмен комитет (научен колектив):
 
Проф. д-р Сашо Пенов - Декан на Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски", Ръководител на Катедра "Административноправни науки",     преподавател по финансово и данъчно право
 
Доц. д-р Юрий Кучев - Заместник-ректор на Софийския университет "Свети Климент Охридски", член на  Катедра "Административноправни науки", Юридически факултет,преподавател по финансово и данъчно право
 
Доц. д-р Атанас Симеонов - ръководител на проекта, член на  Катедра "Административноправни науки", Юридически факултет, преподавател по финансово и данъчно право
 
Гл. ас. д-р Савина Михайлова-Големинова - координатор на проекта, член на  Катедра "Административноправни науки", Юридически факултет, преподавател по финансово и данъчно право
 
Калин Славов - хонорован преподавател по финансово и данъчно право в Юридидическия факултет на СУ, Катедра "Административноправни науки", изпълнителен директор на Асоциация "Прозрачност без граници"
 
Ирена Костова Георгиева - докторант по финансово право в Катедра "Административноправни науки", Юридически факултет
 
 
 
От тук можете да изтеглите сборника с докладите от конференцията
www.publics.bg/files/events/Sbornik-konferencia.pdf
 

 Партньори

 
 
Картина
 
Бестуестърн
 
Корсо
 
 
 
Градът
 
 
Инфрапроект
 
KPMG
 
 Картина
 
 
 
Картина
 
 
Картина
 
 
Orbelus
 
Картина
 
Картина
 
European Advisory Hub
CMS Tax Law
 
WYG