Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home
 
Софийският университет „Св. Климент Охридски“,
Юридическият факултет
и
Катедрата по международно право и международни отношения
 
О Б Я В Я В А Т
Научно-практическа конференция
на тема
„Международните бизнес отношения и кризата с бежанците“
Време на провеждане – 21 и 22 декември 2015 г.
Място на провеждане – библиотеката на Юридически факултет (новата читалня)
 
Конференцията е предназначена за студенти от магистърска програма „Международни бизнес отношения“ към Специалност „Международни отношения“ на ЮФ, за студенти от другите магистърски програми на ЮФ, в т.ч. и програма „Право“, за практикуващи юристи (съдии, адвокати, нотариуси, юрисконсулти), държавни служители, за икономисти и за представители на  бизнеса – вътрешен и международен.
   
П Р О Г Р А М А
  на научно-практическа конференция
на тема  „Международните бизнес отношения и  кризата с бежанците“
 Конференцията ще се проведе в два дни, 21 и 22 декември 2015 г.
 
Първи ден
 
10.00 ч. Откриване – Ректор/Заместник и приветствие от Деканско ръководство
 
Предиобедна сесия
 
11.15 – 11.45 ч.  кафе пауза
11.45 – 12.45 ч. Проф. д-р С. Пенов „Двойното данъчно облагане в контекста на бежанската криза“; въпроси
12.45 – 13.45 ч. обяд
 
Следобедна сесия
 
13.45 – 14.45 ч. Доц. д-р Ат. Симеонов „Международните икономически организации и  кризата с бежанците“; въпроси
14.45 – 15.45 ч. Доц. д-р А. Антонова „Банковите институции и  кризата с бежанците“; въпроси
15.45 – 16.15 ч. кафе пауза
16.15 – 17.15 ч. Дискусия „Настояще и бъдеще  на международните бизнес отношения в светлината на  бежанската криза в Европа – правни измерения, двойно данъчно облагане, международни икономически организации, банкиране“
17.15 – 18.45 ч. Консултации на лекторите с участници в дискусията
18.45 ч. закриване на първия ден
 
 
Втори ден
 
Предиобедна сесия
 
11.00 –  11.30 ч. кафе пауза
12.30 – 13.30 ч. обяд
 
Следобедна сесия
 
14.30 – 15.00 ч. кафе пауза
15.00 – 16.00 ч.  Дискусия „Международните бизнес отношения  и кризата с бежанците – електорнните технологии, международното частно право, закрилата на потребителите“
16.00 – 17.45 ч. Консултации на лекторите с участници в дискусията
 
17.45 ч. Закриване на Конференцията – Проф. Н. Натов