Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Семинар „Правото на информационното общество“

:

Юридически факултет > Правната наука > Научни и учебни прояви > Семинар „Правото на информационното общество“
Семинар "Правото на информационното общество"
 
 
Научни цели на семинара
 
Семинарът си поставя за цел да допринесе за развитие на правната наука в информационното общество.
 
Предмет
 
Семинарът обсъжда проблемите на съвременното правно развитие.
 
Основни теми на семинара
 
Правото и държавата в информационното общество
Функции на правото в информационното общество
Субективни права и юридически задължения в информационното общество
 
Действие на правото в информационното общество
Виртуална правна реалност
Правната система на и.о. – състав, структура и функции
Методи за създаване и реализация на правото в информационното общество
 
Развитие на правните отрасли в и.о.– наука и практика
Оригинални правни институти
Европейско и национално законодателство по темата
De lege ferenda
 
Правната наука в информационното общество
Юридическото образование в информационното общество
 
 
 
 
 
Проведените сбирки на семинара
са изброени в лявата част на тази страница.
 
Участието в дискусиите изисква регистрация в сайта на ЮФ.
Външни посетители, които желаят да се включат в дискусиите, ще бъдат регистрирани при поискване тук - kiskinov@law.uni-sofia.bg 
 
Заявки за участие с изказвания се приемат до пет дни преди датата на поредния семинар като презентация без ограничение на обема. Изказванията са в рамките на 10 минути. 
Заявките изпращайте на адрес kiskinov@law.uni-sofia.bg