Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Общият регламент за защита на данните - юридически и технологични аспекти

:

Quick Launch

Юридически факултет > Правната наука > Научни и учебни прояви > Семинар „Правото на информационното общество“ > Общият регламент за защита на данните - юридически и технологични аспекти
Национален семинар "Развитие на информационното общество"
Семинар "Правото на информационното общество"
 
22 ноември 2018 г., 14 ч.
Юридическа библиотека
 
Общият регламент за защита на данните - юридически и технологични аспекти
 
 
ПРОГРАМА
 
14.00 - 14.10 -- проф. д-р Сашо Пенов, декан на Юридическия факултет, слово за откриване на семинара
14.10 - 14.30 -- проф. д-р Иван Койчев, председател на Асоциация "Развитие на информационното общество", встъпително слово
 
ДОКЛАДИ
14.30 - 14.50 -- проф. д.ю.н. Вихър Кискинов, Развитие на научната проблематика за личните данни 
14.50 - 15.10 -- Силвия Куманова, Киберсигурност: запазване на фирмените и клиентски активи
 
 
Изказвания и ДИСКУСИЯ
 
15.10 - 18.00 -- Изказвания и дискусия. 
Адв. Николай Кискинов, Въвеждане на GDPR в СУ "Св. Климент Охридски" - уроци от практиката
Бойчо Георгиев, Апис, Информационни решения на АПИС в областта на защитата на личните данни
 
 
 

​Заявки за участие изпращайте на адрес kiskinov@law.uni-sofia.bg до 18.11.2018 г.

Изказване - до 10 мин.

Презентация за публикуване - неограничен обем.

 

 Дискусия

 
  
There are no items to show in this view of the "Дискусия" discussion board.
 

 Връзки