Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

2018 - Ден на информационните технологии в Юридическия факултет

:

Бързо стартиране

Юридически факултет > Правната наука > Научни и учебни прояви > 2018 - Ден на информационните технологии в Юридическия факултет
 
Ден на информационните технологии в Юридическия факултет
 3 декември 2018 г.
Юридическа библиотека
 
 
 
ПРОГРАМА
 
 
9,30—9,40 -- Откриване от Декана или  зам.-декан на Юридическия факултет
 
 
 
Преподаватели
 
9.40 - 10.00 --   д-р Калина Георгиева, докт. Петър Славчев, Спазване на режима на закрила на личните данни от страна  на публичните органи в процеса на отваряне на обществените данни
10.00 - 10.10 -- Дискусия
10.10 - 10.20 -- докт. Владислав Дацов, Видове подфункции на правните информационни системи
10.20 - 10.40 -- Дискусия
10.40 - 10.50 -- Радослав Ангелов, БАН, Старите и новите е-възможностти за комуникация с административен орган
10.50 - 11.00 -- ас. Шинка Стоева, Особености при обработване на личните данни на малолетни  и непълнолетни физически лица
11.20 - 11.40 -- Дискусия
11.40 - 11.50 -- проф. д.ю.н. Вихър Кискинов, Нови научни проблеми в материята на личните данни
11.50 - 12.00 -- Дискусия
ГОСти
 
12.00 - 12.30 -- Захари Янков, GDPR Наръчник – практическо ръководство на АПИС в помощ на организациите при въвеждането и изпълнението на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните
12.30 - 13.30 -- Почивка
  
 
СТУДЕНТИ
 
13.30 - 13.40 --   Марина Николова, Кардам Калчев и Велизар Кирилов, Ролята на GDPR в развитието на е-правителството и електронните услуги
13.40 - 13.50 -- 
14.00 - 14.20 -- Дискусия
 
 
 
 
 
Заявки за участие, придружени с презентация, се приемат до 30.11.2018 г. на адрес kiskinov@law.uni-sofia.bg
Обемът на презентацията не е ограничен.
Времето за представяне на презентацията е 10 мин.