Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home
Списанието има няколко постоянни рубрики: 
  • статии, в които се анализира и коментира действащото законодателство;
  • критичен преглед на съдебната практика по прилагането на законодателството;
  • сближаване на българското законодателство с правото на ЕС;
  • усъвършенстване на законодателството;
  • дискусии;
  • чуждестранен опит;
  • критика и научен живот;
  • новоизлязла правна литература.

 

Актуалната тематика е основно и постоянно изискване на редколегията към авторите.
От 1993 г., съвместно с Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски", издателство "Сиби" издава списанието „Съвременно право", уважавано академично правно списание.
В него се разработват и изследват проблемите на българското право като действащо право, като теория и като учебна дисциплина.

 

 
 
 

 Връзки