Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
 

 Обхват

 
  
  
  
  
  
  
 

 Търсене в пълния текст на публикациите

 
 
  
 
Google
 

 Указания

 
Търсенето сега обхваща бр. 1-6 от 2002 г. и бр. 1-3 от 2016 г.
 
Въпроси може да се задават така:
  • OR – търси статии, съдържащи един от два или повече термини, например правен OR юридически
  • - (знакът минус) - Изключва дума/ израз, напр. реклама -рекламация - търси статии, съдържащи реклама, но не и рекламация
  •  "" – Буквално търси дума или израз, напр., "непозволено увреждане"
  •  * – Търси изрази, съдържащи всяка дума на мястото на звездата, напр. "отговорност на * лица" обхваща срещанията на отговорност на физически, юридически, правоспособни лица