Skip to main content
CASELEX

CASELEX

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  

Юридически факултет > Правната наука > CASELEX

Уважаеми колеги,

От м.март 2009 г. Юридическият факултет е абонат на CASELEX - информационна система за съдебна практика на държавите-членки на ЕС и EFTA. Пълният обхват на CASELEX е описан тук.

CASELEX се намира на адрес http://caselex.com и може да се ползва само от компютрите на Юридическия факултет.

Всички преподаватели, служители и студенти може да се регистрират като потребители на CASELEX.

Моля, спазвайте следните правила за регистрация:

  • студентите се регистрират с факултетен номер, име и фамилия;
  • преподаватели и служители се регистрират с име и фамилия.

Преди регистрацията е необходимо да се запознаете с Общите условия, приложими към Лицензното споразумение.

Моля, спазвайте правилата за регистрация и ползване на CASELEX.

 
 

 Лицензно споразумение

Лицензно споразумение.pdf
Лицензно споразумение
Общи условия, приложими към Лицензното споразумение.pdf
Общи условия, приложими към Лицензното споразумение
Quick Guide v2 final EN.pdf
Quick Guide v2 final EN