Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home
 

 Учебна програма и въпросник

 
  
  
Учебна програма по правна информатика.pdf
  
Въпросник по правна информатика - 2018-2019.pdf
  
 

 Връзки

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 - 10Next
 

 Допълнителни източници

 
  
  
Susskind R., “Legal informatics - a personal appraisal of context and progress”.mht
  
Rechtsinformation zwischen Papier und Bytes.htm
  
Volker Ibisch, Wahlstation Rechtsinformatik in Saarbrücken.mht
  
 
 
 

 Обсъждания

 
 

 Лекции

 
  
  
  

Студентите от предходни курсове имат достъп до сайтовете на учебната дисциплина за годините, в които са изучавали предмета.

Необходимо е регистриране в системата (Sign in - в горния десен ъгъл). След успешна регистрация в лявата част на тази страница под рубриката Лекционни курсове се показва връзка към сайта за съответната година.

 

 Връзка с преподавателя