Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home
 

 Учебна програма и въпросник

 
  
  
Учебна програма по информационно право.pdf
  
Въпросник по информационно право - 2018-2019.pdf
  
 

 Връзки

 
 
 
 

 Обсъждания

 
 

 Лекции

 

Студентите от предходни курсове имат достъп до сайтовете на учебната дисциплина за годините, в които са изучавали предмета.

Необходимо е регистриране в системата (Sign in - в горния десен ъгъл). След успешна регистрация в лявата част на тази страница под рубриката Лекционни курсове се показва връзка към сайта за съответната година.

 Връзка с преподавателя:

kiskinov@law.uni-sofia.bg