Skip to main content
7. Електронно правителство

7. Електронно правителство

Search
Информационно право
Основни теми
Форум по информационно право
  
Информационно право > Основни теми > 7. Електронно правителство > Текстове  

Текстове

  
View: 
Закон за електронното управление.pdf
Закон за електронното управление
4.5.2012 г. 10:02No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов
ПМС № 268 от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет.pdf
ПМС № 268 от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
7.5.2012 г. 09:29No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов
Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.docx
Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност
4.5.2012 г. 10:28No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов
Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи.docx
Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи
4.5.2012 г. 10:27No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов
Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги.pdf
Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги
4.5.2012 г. 10:55No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов
Наредба за електронните административни услуги.pdf
Наредба за електронните административни услуги
4.5.2012 г. 10:55No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.pdf
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
4.5.2012 г. 10:55No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов
Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите.pdf
Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
23.5.2008 г. 08:26No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов
Инструкция № Ин-1 от 21.01.2010 г. за критериите и правилата за прилагането им при вписвания в регистрите.docx
Инструкция № Ин-1 от 21.01.2010 г. за критериите и правилата за прилагането им при вписвания в регистрите
4.5.2012 г. 10:29No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов
Инструкция № 5 от 21.07.2009 г. за водене, съхраняване и достъп до регистъра на регистрите и данните.docx
Инструкция № 5 от 21.07.2009 г. за водене, съхраняване и достъп до регистъра на регистрите и данните
4.5.2012 г. 10:27No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов
Инструкция № 4 от 2009 г. за изискванията към дизайна на интернет страниците на администрациите.docx
Инструкция № 4 от 2009 г. за изискванията към дизайна на интернет страниците на администрациите
4.5.2012 г. 10:27No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов
Инструкция № 2 от 21.07.2009 г. за наименованията на домейните и поддомейните в администрациите.pdf
Инструкция № 2 от 21.07.2009 г. за наименованията на домейните и поддомейните в администрациите
4.5.2012 г. 10:27No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов
Инструкция № 1 от 11 юни 2009 г. за институционална идентичност на администрациите.pdf
Инструкция № 1 от 11 юни 2009 г. за институционална идентичност на администрациите
4.5.2012 г. 10:27No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов
Инструкция № Ин-1 за критериите и правилата за прилагането им при вписвания в регистрите.pdf
Инструкция № Ин-1 за критериите и правилата за прилагането им при вписвания в регистрите
4.5.2012 г. 11:05No presence informationпроф. дюн Вихър Кискинов