Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Фотогалерия от Музея на СУ "Св. Климент Охридски"  

Фотогалерия от Музея на СУ "Св. Климент Охридски"

______________________
Правила за организацията на учебната дейност
Завършили студенти
______________________
Семестри и сесии
Януарска сесия редовно право
Януарска сесия редовно МО
Програма задочно право 1 курс лято
Програма задочно право 2 курс лято
Програма задочно право 3 курс лято
Програма задочно право 4 курс лято
Програма задочно право 5 курс лято
Програма задочно право 6 курс лято
Резултати от писмен държавен изпит ППН
Декемврийска сесия право задочно
Зимен семестър - редовно обучение
Програма МОМД - зима
Програма МС - зима
Програма МБО - зима
Програма ПЕС - зима
______________________
Научни и учебни прояви
Международна научна конференция на тема: Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация на правата на човека
Ден на информационните технологии в Юридическия факултет - 2018
Научни проекти
Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Научно-практическа конференция „Международните бизнес отношения и бежанската криза“
Семинар "Правото на информационното общество"
______________________
Сайтът
За ползването на сайта
Програми на сървъра
Web администратори
 
Материалите в тази фотогалерия са предоставени от Изпълнителния директор на Музея на СУ доц. д-р Цвета Тодорова (Исторически факултет)
  
View: 
Selection Checkbox
Picture Size
Auditoria.gif
Auditoria
2035 x 14361323 KB
Aula_1.gif
Aula_1
2035 x 14361551 KB
Biblioteka_3.gif
Biblioteka_3
2035 x 14361397 KB
Biblioteka_4.gif
Biblioteka_4
2035 x 14361348 KB
Bibliotekata-1.gif
Bibliotekata-1
1885 x 16191885 KB
Bibliotekata-3.gif
Bibliotekata-3
1885 x 12561520 KB
Bibliotekata-4.gif
Bibliotekata-4
622 x 469252 KB
Bogoslovski_3.gif
Bogoslovski_3
957 x 1429984 KB
Central_Foaie.gif
Central_Foaie
2035 x 14361357 KB
Chitalnia.gif
Chitalnia
2035 x 14361557 KB
Detael-1.gif
Detael-1
1197 x 916672 KB
EGeorgiev.gif
EGeorgiev
912 x 1068434 KB
Goliama A.gif
Goliama A
2035 x 14361485 KB
HGeorgiev.gif
HGeorgiev
912 x 1068440 KB
IGeshov.gif
IGeshov
912 x 1243520 KB
Kartina Mitov.gif
Kartina Mitov
258 x 41881 KB
KOhridski-1.gif
KOhridski-1
957 x 1436886 KB
KOhridski-2.gif
KOhridski-2
957 x 1436850 KB
KOhridski-Ikona-4.tif
KOhridski-Ikona-4
1077 x 15566036 KB
KOhridski-Ikona-5.tif
KOhridski-Ikona-5
1107 x 14365620 KB
KOhridski-Ikona-6.tif
KOhridski-Ikona-6
1197 x 16766322 KB
Pogled.tif
Pogled
2035 x 14366453 KB
PStainov.tif
PStainov
726 x 9761910 KB
Rektorat_2.gif
Rektorat_2
2035 x 14361171 KB
Rektorat_39g.tif
Rektorat_39g
2035 x 14367805 KB
Rektorat_OfV39g.tif
Rektorat_OfV39g
2035 x 14368122 KB
Sgrada_FMF.tif
Sgrada_FMF
563 x 3801068 KB
Shestvie.tif
Shestvie
2035 x 14367372 KB
Studenti_39g.tif
Studenti_39g
2035 x 14368120 KB
UBiblioteka.tif
UBiblioteka
912 x 5901957 KB
VGanev.tif
VGanev
913 x 13702719 KB
Vhod_dvora39g.tif
Vhod_dvora39g
2035 x 14368491 KB
Vhod_dvora39g_2.tif
Vhod_dvora39g_2
2035 x 14367157 KB